حذف روز ملي سينما از تقويم

خبرگزاري ايسنا خبري را روي خروجي خود گذاشت كه از حذف روز ملي سينما از تقويم حكايت مي‌كرد. البته در اين خبر ابهاماتي وجود داشت كه نشان مي داد خبر حذف روز ملي سينما از تقويم قطعي نيست. در واقع شوراي فرهنگ عمومي كه متولي ثبت و تأييد مناسبت‌ها در تقويم رسمي كشور است بايد پاسخگوي اين ابهام و شائبه باشد. هرچند از فحواي كلام جواد شمقدري چنين برمي‌آمد كه 21 شهريور ماه ديگر روز ملي سينما نيست. شمقدري و سجادپور مي‌گويند احتمال دارد روز 21 شهريور به عنوان روز ملي سينما هم مانند خانه سينما ثبت شده باشد. البته بر خلاف داستان خانه سينما، شمقدري و سجادپور با ناميده شدن 21 شهريور به عنوان روز ملي سينما مخالف نيستند.

اگر «روز ملي سينما» قانوني ثبت شده باشد آن را به تقويم برمي‌گردانيم

مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي در خصوص شائبه حذف «روز ملي سينما» از تقويم رسمي كشور  مي‌گويد: به لحاظ مسئوليت مديريتي كه داريم ما در حال پيگيري موضوع هستيم تا بدانيم علت حذف از تقويم چه بوده و چرا چنين اقدامي صورت گرفته است. اينجا دو حالت وجود دارد، اگر اين روز در تقويم به صورت قانوني ثبت شده باشد كه شوراي فرهنگي عمومي نمي‌تواند آن را حذف كند، اما اگر مانند خيلي از كارهاي بي‌قاعده و بدون زيرساخت قانوني خانه سينما، مقدمات قانوني‌اش طي نشده باشد. ما مشكلات قانوني‌اش را حل خواهيم كرد تا اين روز به تقويم برگردد.
عليرضا سجادپور با بيان اينكه هيچ‌كس نمي‌داند چرا روز 21 شهريور به نام روز سينما نامگذاري شده است، نيز مي‌گويد: در نهايت در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين روز در تقويم به نام روز سينما نامگذاري شده، مي‌گفتند چون اين روز در تقويم خالي بود و كسي آن را پر نكرده بود، بنابراين ما آن را پر مي‌كنيم! اين اصلاً استدلال خوبي براي نامگذاري سينما نيست.
ما از شوراي فرهنگ عمومي در حال پيگيري هستيم تا بدانيم مقدمات قانوني براي اين‌كار طي شده است يا نه؛ منبع اصلي و رسمي كه بيانگر حذف روز ملي سينماست همين تقويم‌هايي است كه چنين روزي را ثبت نكرده‌اند. البته در برخي تقويم‌ها اين روز ثبت شده، اما در بيشتر تقويم‌ها حذف شده است. بايد اجازه دهيد تا اين پيگيري‌ها به نتيجه برسد و به نقطه روشني برسيم تا بتوانيم دليل اين ماجرا را بفهميم.
سجادپور در پايان تحليل خاصي نسبت به اين موضوع ندارد و هرگز اظهار نظر دقيق‌تري را به مشخص شدن دليل حذف روز ملي سينما موكول مي‌كند. يك نفر پرسيد اگر اين روز به طور كلي حذف شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ من هم گفتم اين حرف در حد اما و اگر است و هنوز محقق نشده است. در مجموع معتقدم ما بايد يك روز ملي سينما در تقويم داشته باشيم و البته دليل منطقي و محكمي هم براي اينكه چرا در اين تاريخ روز سينما را جشن مي‌گيريم داشته باشيم تا اگر از ما بپرسند چرا اين روز را به عنوان روز سينما نامگذاري كرديد، پاسخ درستي بدهيم، اما هنوز مشخص نيست چرا 21 شهريور را به عنوان روز سينما نامگذاري كردند!

«روز ملي سينما» به تصويب شوراي فرهنگ عمومي رسيده بود

محمدرضا موييني يكي از اعضاي هيأت مديره خانه سينما در زماني است كه تصميم گرفته مي‌شود، روزي را به نام «روز ملي سينما» در تقويم به ثبت برسانند، وي كوتاه در خصوص اينكه آيا مراحل ثبت اين روز به طور قانوني طي شده يا نه به «باني فيلم» مي‌گويد: در دوره چهارم هيأت مديره خانه سينما، مرحوم سيف‌ا... داد، ابوالحسن داودي، داود رشيدي، حسن قلي زاده، صبايي، آشتياني پور و بنده عضو هيأت مديره خانه سينما بوديم، در آن دوره پيشنهاد روز ملي سينما را مطرح كرديم كه تصويب شد و آن را به شوراي فرهنگ عمومي ارائه كرديم.
اين عضو هيأت مديره خانه سينما در ادامه مي‌‌گويد: تا آنجا كه حضور ذهن دارم، اين موضوع به تصويب هم رسيد كه شاهدش هم درج در تقويم ساليانه كشور است، اما بعد از يك دهه، امسال براي اولين بار روز ملي سينما از تقويم كشور حذف شده است.
وي در خصوص چرايي نامگذاري 21 شهريور به نام روز ملي سينما نيز مي‌گويد: جشن خانه سينما در شهريور ماه برگزار مي‌شد و اساساً به همين خاطر روز ملي سينما در اين ماه نامگذاري شد و فكر مي‌كنم از دوره سوم بود كه جشن خانه سينما در شهريور ماه برگزار شد.
ما (هيأت مديره خانه سينما) احتمالاً در روزهاي آتي راجع به اين موضوع صحبت خواهيم كرد، اما مي‌خواهم بگويم وقتي اين همه سال روز ملي سينما در تقويم چاپ شده است، حتماً مرجعي آن را تأييد كرده است و بايد تحليل كرد كه چرا تا سال گذشته اين روز در تقويم ثبت شده بود، اما يكباره شوراي فرهنگي عمومي آن را حذف كرده است.

دوست دارم كه فكر كنم اين اتفاق سهواً افتاده است!

مهدي كرم‌پور موضعي متفاوت از عليرضا سجادپور دارد، او به «باني فيلم» مي‌گويد: به نظر من هيچ سياستگذاري در دنيا داشته‌هايش را به راحتي از دست نمي‌دهد! داشته‌هايي كه ديگران سخت به دنبال رسيدن به آن هستند. اين سوء تدبير نيست و بيشتر شبيه بلاهت است.
وقتي ما صاحب سينما هستيم، نمي‌دانم چه سياستي است كه نهادهاي ديگر مي‌خواهند آن را نابود كنند، در صورتي كه ما بايد به آن جلوه ببخشيم. هر كسي در هر مقامي و به هر شكلي اگر بخواهد به يكي از داشته‌هايمان ضربه بزند، امري ناخوشايند است. چرا كه يكي از مهم‌ترين داشته‌هاي ما سينماست كه در بعد از انقلاب هيچ گاه در بحث صنعت، پزشكي و فناوري و ساخت خودرو نتوانسته‌ايم به جايي كه سينماي ايران بدان رسيده، دست پيدا كنيم.
اين كارگردان سينما در ادامه صحبت‌هايش به اين مهم اشاره مي‌كند: بي‌شك سينماي ايران يكي از پنج كشور اول دنياست و در هيچ جايي نيست كه وقتي صحبت از سينما به ميان مي‌آيد، به راحتي بتوانند از سينماي ايران بگذرند.
هنگامي كه ما توانسته‌ايم از طريق مردان و زنان تواناي خودمان اعم از بازيگر، كارگردان، نويسنده، فيلمبردار، عوامل فني و حتي مخاطبان سينما در طي اين سي و چند سال مجموعه‌اي قدرتمند بسازيم، بايد قدرش را بدانيم. سينماي ايران دستاورد سه دهه فعاليت افراد فرهنگي و سخت كوشي است كه توانسته‌اند آن را به جايگاه فعلي برسانند. اقدامي كه امروز سياستگذاران در نهادهاي مختلف انجام مي‌دهند، براي من خيلي عجيب است، انگار كه تبر برداشته‌ايم وبه ريشه خودمان مي‌زنيم. كشورهايي مانند امارات، قطر و ... به دنبال رسيدن به جايگاه سينماي ايران هستند و آرزوي اين كار را در سر دارند. اما امروز سينما در داخل كشور دارد انكار مي‌شود و اين چيزي نيست جز خيانت يا حماقت و از اين دو حالت خارج نيست. روزي در تقويم رسمي كشور هرچند بي‌دليل به نام «روز ملي سينما» نامگذاري شده و جا افتاده است، مي‌خواهم بدانم حذف كردن آن چه سودي براي چه كسي دارد؟ يا چه حسني دارد؟ اگر امروز فيلم‌هاي سينماي ايران نفروشد، چه كسي سودش را مي‌برد؟ اگر اين پاسخ‌ها داده شود، دليل چنين اقداماتي هم روشن خواهد شد.
مهدي كرم‌پور در پايان اميدوار است كه حذف روز ملي سينما از تقويم رسمي كشور سهواً اتفاق افتاده باشد: چون اگر چنين كاري عمدي باشد، بايد يكسري وقايع را كنار هم بچينيم و از آن نتيجه بدي بگيريم؛ هر آدمي كه به اصول و فرهنگ كشورش اعتقاد داشته باشد، با چنين بلاهايي كه امروز بر سر سينماي ايران مي‌آيد، موافق نيست. به نظر من بيش از هر چيزي، دست‌هايي مقصرند كه مي‌خواهند سينماي ايران را از مخاطبانشان جدا كنند و اصل صورت مسئله را پاك كنند، در مجموع دوست دارم فكر كنم كه اين اتفاق سهواً افتاده است!

شمقدري: گروهي در حال بررسي دلايل حذف روز ملي سينما هستند

جواد شمقدري در خصوص حذف روز ملي سينما از تقويم گفت: گروهي درحال بررسي اين موضوع هستند.
رئيس سازمان سينمايي در گفت‌وگويي كوتاه با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه پيگير اين مساله هستيم، تصريح كرد: درج روز ملي سينما در تقويم اگر فرايند قانوني‌اش را طي كرده باشد، كسي نمي‌تواند آن را حذف كند اما احتمال مي‌دهم مراحل ثبت آن كامل طي نشده باشد.

چگونگي نامگذاري روز ملي سينما

ابوالحسن داوودي گفت: تصميم حذف روز ملي سينما از تقويم‌، چه سهوي و عمدي اختلالي در فرهنگ است.
اين تهيه كننده و كارگردان سينما كه از هنرمندان موثر در اضافه شدن روز ملي سينما در تقويم رسمي كشور است در گفت‌وگويي با ايسنا، درباره حذف اين روز اظهار كرد: واقعا نمي‌دانم چه بگويم و حيرت زده هستم.
وي ابراز عقيده كرد: وقتي وضعيت را سبك و سنگين مي‌كنم نمي‌توانم منافع تصميم گيرنده اين موضوع را بفهمم.
داودي ادامه داد: سينما در سال‌هاي بعد از انقلاب وجود داشته و اينكه بخواهيم از ريشه نفي كنيم دليل و بنياد چنين تفكري را نمي‌فهمم. تا كنون بعضي از رفتارها مي‌توانست نسبت به بعضي از اشخاص باشد اما روز ملي سينما چيزي است كه نه به خانه سينما و نه به دعواي موجود ارتباط دارد.
اين كارگردان گفت: متاسفانه رفتاري در فرهنگ ما در حال رخنه كردن است و اين به نفع هيچ عقيده و مرامي نيست و اين اختلالات فرهنگي دامن همه را مي‌گيرد.
وي با يادآوري ثبت اين رويداد در تقويم كشور گفت: پيشنهادي بود كه در زمان حضور زنده‌ياد سيف ا... داد،‌ من و چند نفر از دوستان ديگر در هيات مديره خانه سينما مطرح شد و زمان زيادي طول كشيد تا به تصويب شوراي فرهنگي عمومي برسد و اين روز وارد تقويم كشور شود.
داودي در پايان با تاكيد بر اينكه باعث افتخار است كه سينما داراي روز خاصي در تقويم باشد، ادامه داد: اين افتخاري براي هر كس و هر تفكري است و نشان از اهميت سينما دارد و علت حذف آن اصلا قابل درك نيست.

حذف يك مناسبت نمادين

ايسنا نيز ديروز در گزارشي چنين آورد: 21 شهريور ماه ديگر در تقويم‌ روز ملي سينما نيست.
وقتي تقويم سال جاري را ورق مي‌‌زنيم در اغلب قريب به اتفاق تقويم‌ها در روز 21 شهريور هيچ خبري از عنوان روز ملي سينما نيست و پس از 13 سال اين روز در تقويم‌ها حذف شده است.
هر ساله سينماگران روز ملي سينما را بهانه‌اي مي‌كردند تا از برگزيدگانشان تقدير كنند و بزرگداشت پيشكسوت‌ها را جشن بگيرند و در عين حال از دغدغه‌هايشان بگويند.
اگر به تاريخ مراجعه كنيم، اولين جشن خانه سينما 19 تيرماه سال 1376 برگزار شد و اعضاي شوراي برگزاري آن اكبر نبوي، ابوالحسن داودي، احمدرضا درويش، محمدرضا مؤيني و منوچهر شاهسواري بودند.
ابوالحسن داودي در آن مقطع گفته بود: «موضوع روز سينما در جلسات مطرح و مقرر شد كه يك روز از سال با عنوان روز ملي سينما نامگذاري و جشن سينما همزمان با آن روز برگزار شود. البته قرار است 31 ارديبهشت هر سال را با عنوان روز ملي سينما ارج نهيم و اين موضوع را به شوراي عالي فرهنگ ارايه كرديم و در صورت موافقت و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، رسما مي‌توانيم هر ساله جشن خانه سينما را همزمان با اين روز برگزار كنيم.»
اما در بهمن سال 78 بود كه روز ملي سينما 21 شهريورماه اعلام شد و در همان دوران اظهار نظراتي پيرامون روز ملي سينما بيان شد و سرمقاله نشريه «نامه سينما» به اين موضوع اختصاص داده شده و در آن آمده بود: «نكته مهمي كه نبايد به آساني از آن گذشت اين است كه اعلام روز سينما در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بسياري از دست‌اندركاران اين هنر عظيم، با دشواري‌ها و نابه‌ساماني‌ها روبه‌رو هستند.»
در قسمتي ديگر از اين سرمقاله نوشته شده بود: «اميد است روز ملي سينما طليعه توجه جدي به معضلات زيربنايي صنعت سينما باشد. فرسودگي و استهلاك سرمايه ثابت سينماي ملي خطري است كه در درازمدت سينماي ما را به نابودي مي‌كشاند، بنابراين اعلام روز ملي سينما را بهانه‌اي كنيم براي نگاه عميق‌تر به مسائل صنعت سينماي ملي، كه بايد به فكر تقويت سرمايه‌هاي اصلي خود باشد.»
سرانجام چهارمين جشن بزرگ سينماي ايران در سال 1379 در روز 21 شهريورماه مقارن با ايام بزرگداشت صدمين سالگرد حيات سينماي ايران در مجموعه‌ي ورزشي انقلاب برگزار شد.
از آن پس هر ساله روز ملي سينما فقط بهانه‌اي بود براي بيان دغدغه‌ها و توجه افكار عمومي به اين هنر ـ صنعت اما اظهارنظرهايي هم مطرح مي‌‌شد كه اساسا معتقد بود اين روز خيلي هم بود و نبودش اهميت ندارد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه سينماي ايران در ديدگاه صاحب‌نظران و ديدگاه كلان جامعه از جمله دغدغه‌هاي اصلي است كه به اين واسطه براي آن سازمان سينمايي تعريف شده است، حسن وجود نمادين اين روز در تقويم سينما قابل انكار نبود.
اتفاق خودش نمي‌افتد
شايد اگر اتفاقات و حواشي پررنگ سينماي ايران در ماه‌هاي اخير مطرح نبود، (از تعطيلي خانه سينما گرفته تا توقف اكران دو فيلم نوروزي و دعواهاي حوزه هنري با ارشاد) شائبه حذف «روز ملي سينما» از تقويم رسمي كشور اينقدر توي ذوق نمي‌زد، اما وقتي به همه اتفاقات اخير حذف اين عنوان را هم اضافه كنيم، چه مي‌شود؟ اگر حذف روز ملي سينما از تقويم به خاطر طي ننمودن مراحل قانوني بوده است، بايد سؤال كرد چرا اين همه سال مسؤولان به فكر رفع اين مشكل نبوده‌اند، يا شايد در يك نگاه خوشبينانه بايد گفت كه اين اتفاق فقط سهواً رخ داده است؟ به هر حال چنين اتفاقي در شرايط فعلي اصلاً خوشايند نيست.
 

________

 

«تازه نفس‌ها»ي عياري در خانه فرهنگ نور

مستند «تازه نفس‌ها» اثر کیانوش عیاری در برنامه یک عصر، یک مستند خانه فرهنگ نور نقد و بررسی می‌شود.
به گزارش فارس، کارگاه «یک عصر، یک مستند» که با اکران و بررسی فیلم‌های برتر مستند ایران از سوی خانه فرهنگ نور برگزار می‌شود، سه‌شنبه 20 تیرماه ساعت 17، مستند «تازه نفس‌ها» به کارگردانی کیانوش عیاری را نقد و بررسی می‌کند.
در کارگاه «یک عصر، یک مستند» احمد زاهدی (کارشناس سینما) و عضو انجمن مستندسازان با حضور برخی از عوامل فیلم به نقد و بررسی فیلم «تازه نفس‌ها» می‌پردازد.
در این کارگاه که به منظور معرفی فیلم برتر مستند ایران و آشنایی بیشتر با مولفه‌های یک فیلم مستند خوب برگزار می‌شود،فیلم های چون «رودخانه هنوز ماهی دارد» از مجتبی میر طهماسب ،« روزهای بی‌تقویم» از مهرداد اسکویی ، «خواب ابریشم» از ناهید رضایی،«تازه نفس‌ها» از کیانوش عیاری و «عشق دردانه است» اثر منوچهر مشیری پس از نمایش مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
«تازه نفس‌ها» نام مستندی است که «کیانوش عیاری» در تابستان سال 1358 در حال و هوای پس از انقلاب ساخته است. این مستند با دیدگاهی واقع‌گرایانه وضعیت روزهای پس از انقلاب را بررسی می‌کند.
خانه فرهنگ نور واقع در بلوار آیت‌ا... کاشانی،بعد از اتوبان ستاری، جنب شهر کتاب میزبان علاقه‌مندان به هنر سینماست.

حداد عادل: اختلاف بين وزارت ارشاد و حوزه هنري مساله جديدي نيست

غلامعلي حداد عادل اختلاف بين وزارت ارشاد و حوزه هنري را مساله جديدي ندانست و گفت: هميشه حوزه هنري يك سليقه داشت و ارشاد هم سليقه ديگر كه تا حدي با حوزه هنري زاويه داشت.
غلامعلي حداد عادل - عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي - در گفت‌وگو با ايسنا، مبناي ايجاد حوزه هنري را ايجاد تحول در هنر با توجه به مبناي انقلاب اسلامي دانست و افزود: وزارت ارشاد بايد واقعيت‌ها را مديريت كند و كمي هم به سمت تحول حركت كند كه مبناي وجودي آن است.
حداد عادل در عين حال بروز اختلاف بين حوزه هنري و وزارت ارشاد را موضوع جديدي ندانست كه به‌خاطر رويكردهايي كه دارند، گاهي با هم تعارض پيدا مي‌كنند.
 

 

حوزه هنری در حال بازگشت به مسئولیت اصلی خود است

یک کارگردان سینما با اشاره به تایید صحبت‌های مومنی‌شریف درارتباط با بیداری اسلامی و توجه فیلمسازان به این موضوع عنوان کرد، حوزه هنری در حال بازگشت به مسئولیت اصلی و اولیه خود است.
حمید بهمنی در ارتباط با لزوم توجه سینماگران به موضوع بیداری اسلامی به مهر گفت: کشور ما به لحاظ نظام، انقلاب اسلامی و شرایط فرهنگی در منطقه حائز اهمیت است. این از این جهت مردم کشور ما نیز به اتفاقات جهان واکنش نشان می‌دهند. در ارتباط با موضوع بیداری اسلامی در منطقه نیز مردم خوشحالی خود را در راهپیمایی روز جهانی قدس و 22 بهمن نشان دادند.
وی افزود: اما قشر هنرمند ما به این موضوع کمتر بازتاب نشان دادند و یا اگر هم واکنشی داشتند از طریق رسانه‌ها به خوبی نشان داده نشده‌است. اینکه حوزه هنری با توجه به صحبت‌های اخیر مومنی‌شریف در این ارتباط واکنش نشان داده اتفاق خوبی است. خوشبختانه با این بازتاب‌ها حوزه‌ هنری به ماموریت اصلی و اولیه خود بر می‌گردد. البته امیدوارم این شعار و یا پز سیاسی فرهنگی نباشد. بلکه تبدیل به عمل شود.
بهمنی ادامه داد: حوزه هنری باید در همین راستا از فیلمسازان مستعد دعوت به همکاری کند و با اعتماد کامل به آنها بودجه برای تولید آثاری در زمینه بیداری اسلامی اخصاص دهد. باید نویسندگانی را دعوت کنند و اتاق فکر تشکیل دهنده و تحقیقاتی را هم در این زمینه انجام دهند.
وی تاکید کرد: از مرحله صفر باید از چنین پروژه‌هایی حمایت شود. با توجه به همین موضوع حوزه هنری باید از فیلمسازانی که در این فضا دغدغه دارند دعوت کند. همچنین از قبل باید مسائل مالی را هم مشخص کنند. این موضوع باعث می‌شود فیلمسازان هم تشویق شده و آثار جدیدی به سینمای ایران تزریق شوند.
بهمنی در ارتباط با توجه سینماگران به ترویج زندگی غربی در فیلم‌های سینمایی و عدم توجه به موضوع حجاب، گفت: انحرافات و اشتباهاتی در سینمای ایران بوده است. اما این مسائل جزئی است و کلیت سینما را مورد توجه قرار نمی‌دهد و سینمای ما پس از انقلاب هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارد اما تفکر و رشد انقلابی به معنای واقعی هنوز انجام نشده است.
وی افزود: باید سیاست‌گذاری سینما بر اساس آیین شرع و مکتب اسلام با مشاور حوزه علمیه طراحی شود. نباید در این راه دچار اشتباه شویم. البته خود حوزه هنری هم قبل از دوره مومنی شریف فیلم‌هایی ساخته‌اند که در این زمینه اشتباهاتی داشتند. فرهنگ سینما غربی است. این فرهنگ و اعتقادات ما در غرب دیده نمی‌شود، باید فیلمسازان از شیفتگی پرهیز کنند.
 

مرور آثار محمدعلي طالبي در سينما تك

سينما «تك» موزه هنرهاي معاصر مرداد ماه به مرور آثار محمدعلي طالبي مي‌پردازد.
رحيمي مدير سينما تك در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: اين برنامه از چهارشنبه يك مرداد با فيلم «چكمه» آغاز مي شود و تا 22 مرداد ادامه خواهد داشت.
وي افزود: 4 مرداد «تيك تاك»، 8 مرداد «كيسه برنج»، 11 مرداد «بيد و باد»، 15 مرداد «تو آزادي»، 18 مرداد«علفزار» و 22 مرداد «باد و مه» به نمايش در خواهد آمد. اين برنامه ساعت 16 و 30 آغاز مي‌شود. رحيمي ادامه داد: در روزهاي 25 و 28 تيرماه هم در برنامه‌اي با عنوان سينماي كودك به ترتيب فيلم «شير تو شير» به كارگرداني ابراهيم فروزش و «مصائب چارلي» ساخته عليرضا سعادت‌نيا به نمايش درخواهد آمد. وي مروري بر دهه 60 و 70 سينماي جهان و نمايش آثار عليرضا رييسيان با عنوان «يك فيلمساز يك نگاه» را از برنامه‌هاي آينده سينما تك عنوان كرد.
 

 

فیلم‌های سینمایی به طور دیجیتال و همزمان اكران می شود

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فیلم های سینمایی به طور دیجیتال و همزمان با تهران در دیگر سینماهای كشور اكران می شود.
جواد شمقدری به ايرنا گفت: تعدادی از سینماهای شهرستان ها به سامانه دیجیتال اكران فیلم مجهز شده و این سامانه بتدریج در سایر سینماها هم ایجاد می شود. او گفت: تعداد فیلم های سینمایی كه با حمایت این وزارتخانه در كشور تولید می شود، از 60 فیلم در سال به 100 فیلم در سالجاری افزایش می یابد. وی افزایش حمایت از تولیدكنندگان فیلم های مستند و انیمیشن، توجه به توسعه زیرساخت های سینماها و تجهیز آنها به فناوری های روز دنیا ، افزایش توان فنی و تخصصی دست اندركاران تولید و پخش فیلم در كشور را از مهم ترین رویكرد معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری دانست. وی افزود: این معاونت در سیاست های خود توجه خاصی به شعار امسال دارد و از تولیدات سینمایی حمایت می كند. شمقدری توضيح داد: با رویكردهای خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحول اساسی در تولید و پخش فیلم های سینمایی در كشور ایجاد می شود.
 

 

تقدیر فرمانده نیروی هوایی ارتش از کارگردان مستند «آلفارد»

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از کارگردان فیلم مستند «آلفارد» تقدیر کرد.
به گزارش فارس، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی در دفتر فرماندهی پایگاه شکاری نوژه همدان و در حضور فرماندهی پایگاه شکاری نوژه امیر ونک از «هوشنگ میرزایی» نویسنده، تدوین‌گر و کارگردان فیلم مستند «آلفارد» - که باعث معرفی اولین خلبان شهید دوران دفاع مقدس سرلشکر خلبان خالد حیدری و نصب ماکت هواپیما و تندیس این خلبان شهید بعد از سی و یک سال گمنامی در شهر مهاباد شده - تقدیر به عمل آورد و تلاش کارگردان فیلم مستند «آلفارد» را در معرفی اولین خلبان شهید جنگ ستود و تقدیر به عمل آورد.
در این جلسه که در فضایی صمیمی برگذار شد کارگردان فیلم مستند «آلفارد» به شرح چگونگی ساخت فیلم مستند «آلفارد» پرداخته و از همکاری «امیر ونک» فرمانده پایگاه شکاری نوژه که زمینه‌های فرستادن ماکت هواپیمای آن شهید والامقام به مهاباد را فراهم کرده تا در صحنه‌های فیلم تلاش نیروی هوایی ارتش حمهوری اسلامی ایران در به ثمر نشستن خون اولین خلبان دوران دفاع مقدس به ثمر بنشیند، قدردانی نموده و از ضبط تمامی این صحنه‌ها، از لحظه ورود ماکت هواپیما به شهر مهاباد گرفته تا آخرین لحظه‌های ساخت جایگاه یادمان شهید حیدری و نصب ماکت بر روی آن گذارش دقیق و مفصلی را به فرماندهی کل نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر شاه صفی ارائه نمود که گزارش دقیق مراحل ساخت فیلم و ثبت لحظه‌های تاریخی این حرکت وحدت آفرین در آذربایجان غربی و در منطقه مهاباد با تشویق امیر شاه صفی مبنی بر کشف موضوعات ناشناخته و حرفهای ناگفته از ایثار و جوانمردی و رشادت خلبانان در دوران دفاع مقدس از طرف فیلمسازان روبرو گردید و هر تلاشی از طرف مستند سازان برای به ثمر نشستن خون شهیدان حرکتی ارزشمند و ماندگار تلقی گردید.
 

 

«شورشیرین» در اتاق رسانه سینمای ایران

نشست پرسش و پاسخ فیلم «شورشیرین» به کارگردانی جواد اردکانی، نخستین نشست از سلسله جلسات «اتاق رسانه سینمای ایران» فرهنگسرای رسانه در سال91 است، که با حضور عوامل فیلم و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای رسانه، فیلم «شور شیرین» روایتی از زندگی و فعالیت‌های شهید کاوه در دو سال نخست جنگ در کردستان است و عوامل تولید در نگارش فیلمنامه از همکاری همرزمان شهید کاوه بهره برده اند.
شایان ذکر است «اتاق رسانه سینمای ایران» از سال 89 با هدف نقد و بررسی فیلم‌های فاخر اکران شده در راستای پاسخگویی عوامل تولید در فضایی صمیمانه به خبرنگاران و منتقدین حوزه سینما در فرهنگسرای رسانه شکل گرفت‌، که تا سال 90، نوزده نشست از این جلسات برگزار شد.
بیستمین نشست اتاق رسانه سینمای ایران روز شنبه 24 تیرماه ساعت 10 با حضورجواداردکانی(کارگردان)،ابراهیم اصغری(تهیه کننده)، رضا رویگری ، حمید رضا عمارلو (بازیگران)و محمد تقی فهیم(منتقدوکارشناس ) برگزار خواهد شد.
 

فیلم سینمایی «شیر تو شیر» مهر ماه اكران می‌شود

فیلم سینمایی «شیر تو شیر» به كارگردانی ابراهیم فروزش مهر ماه به اكران عمومی می رسد.
به گزارش ایرنا، این اثر سینمایی كه در گونه كودك ونوجوان تولید شده، همزمان با بازگشایی مدارس به نمایش در می آید. فیلم سینمایی «شیر تو شیر» در بیست وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم كودك ونوجوان اصفهان به نمایش در آمد و با استقبال منتقدان روبرو شد. «شیر تو شیر» اقتباسی از داستان هوشنگ مرادی كرمانی است و داستان فضل ا...، مردی از روستای جعفرآباد وركانه را روایت می كند كه همسرش را هنگام زایمان از دست می دهد، و مشكلات او برای تهیه شیر برای فرزندش سرآغاز ماجراهای این فیلم در یك روستا است.
فروزش با ساخت «شیر تو شیر» و استفاده از طنز موقعیت، بار دیگر پس از سنگ اول مهارت خود را در نمایش فضا، آداب و سنت های روستایی نمایان ساخت و مورد تحسین ویژه در جشنواره كودك اصفهان قرار گرفت. هدایت هاشمی، سینا رازانی، ستاره اسكندری، كتانه افشاری، مائده طهماسبی و لیلا اوتادی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند. از ابتدای سال 91 تاكنون فقط فیلم سینمایی فیتیله ای ها و ماه پیشونی در گونه سینمایی كودك ونوجوان در سینماهای تهران به اكران عمومی رسیده است.

دو سالن سینما برای استان سه میلیون نفري البرز!

در شرایط فعلی که ساختار شهر نشینی در کرج با اما و اگرهای بسیاری مواجه است و تعریف مناسبی از مبلمان شهری در کرج نهادینه نشده است بسط این تعریف به خلاهای فرهنگی می‌تواند توجیه مناسبی برای فقدان سینماهایی باشد که وجودشان برای گذران اوقات فراقت جوانان این استان ضروری است
به گزارش ایلنا، شاید در این روز‌ها که همه از گرانی مرغ و گوشت و افزایش نجومی نرخ ارز و سکه سخن می‌گویند، کسی گزارشی از وضعیت سینماهای استانی تهیه کند که حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد و اکنون به شدت درگیر تهیه نیازهای اولیه خود هستند، کمی خنده دار و غیرمسئولانه به نظر آید، اما آنچه که در حقیقت مضحک به نظر می‌آید، وضعیتی است که ساکنان این استان در آن گرفتار آمده‌اند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که نیازهای معیشتی را تنها محدود به تامین مایحتاج اولیه زندگی می‌دانند و از صبح تا شام برای تامین آن تلاش می‌کنند. این واقعیت با نگاهی ژرف به ساختار و معماری شهری استان و خصوصا معماری مرکز آن بیشتر رخ می‌نماید و این نتجه گیری را در ذهن قوت می‌بخشد که شاید اصلا در این استان کسی سخنی از معیشت فرهنگی نشنیده باشد.
برغم همه مسائل موجود در زمینه‌های دیگر رئیس اداره سینمایی و صمعی بصری اداره کل ارشاد استان البرز در گفت‌و‌گو با ایلنا در این خصوص گفت: فضای فرهنگی استان البرز و خصوصا شهر کرج به شدت متاثر از مبلمان شهری و هدفی است که این شهر برای تحقق آن ساخته شده است.
پروژه سينمايي اميركبير كرج نزديك به يك دهه است كه مسكوت مانده است
جعفریان تصریح کرد: حمایت از احداث چهار پروژه سینمایی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریتی است اما به دلیل بروکراسی و دیوانسالاری در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری، احداث مجموعه فرهنگی امیر کبیر در کلانشهر کرج مدت هاست که مسکوت مانده است.
وی با اشاره به امکانات مجموعه فرهنگی و سینمایی امیر کبیر، ادامه داد: سینمای امیر کبیر از پروژه‌های فرهنگی وملی به شمار می‌آید که در محدودهٔ جغرافیایی شهرستان کرج و در یکی از پارک‌های کلانشهر کرج احداث خواهد شد؛ این در حالی است که پروژه یاد شده با برخورداری از امکانات وسیعی همچون چند سالن سینمای چند منظوره و آمفی تئا‌تر و سالن‌های همایش و سخنرانی، کتابخانه، مهد کودک و... در کنار پارک نبوت و در یکی از مناطق پر جمعیت شهر واقع شده است.
وی همچنین ضعف فرهنگی استان را به نبود یک مدیریت واحد کشوری نسبت داد و افزود: کرج سال‌ها استحقاق استان شدن را داشت اما از آنجایی که همه آن را خوابگاهی ارزان برای کسانی می‌دانستند که در تهران کار و فعالیت می‌کردند، در حوزه فرهنگی شاهد بی‌مهری‌های زیادی بود تا آنجا که پرونده ساخت پروژه مجتمع فرهنگی امیر کبیر، ۱۳ سال مسکوت مانده است.
به گفته جعفریان دیوانسالاری و بروکراسی با برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری کلاف سردرگمی شده و از دغدغه‌های اساسی کسانی است که برای توسعه فرهنگی این استان تصمیم به ساخت چنین پروژه‌ای گرفتند.
تنگ نظريها اجازه ساخت مكانهاي جديد فرهنگي از بخش خصوصي را سلب كرده است
رییس اداره سینمایی و سمعی بصری اداره کل ارشاد استان البرز با انتقاد از تنگ نظری‌های برخی از دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: با نگاهی به بافت شهر و فعالیت‌های عمرانی که در آن صورت گرفته است شاهد رابطه مستقیم حصار فکری و تنگ نظری حاکم بر بافت شهری، با شهرداری کلانشهر کرج هستیم و همین امر مشکلات بسیاری برای مسائل فرهنگی به وجود آورده است.
بنا بر این گزارش این پرسش پیش خواهد آمد که در شرایط فعلی که ساختار شهر نشینی در کرج با اما و اگرهای بسیاری مواجه است و تعریف مناسبی از مبلمان شهری در کرج نهادینه نشده است بسط این تعریف به خلاهای فرهنگی می‌تواند توجیه مناسبی برای فقدان سینماهایی باشد که وجودشان برای گذران اوقات فراقت جوانان این استان ضروری است و بسیاری از سردرگمی‌های آنان را در تعطیلات آخر هفته برطرف می‌سازد.
البته باید گفت با توجه به فشار جمعیتی در کلانشهر کرج و افزایش جمعیت جوان در آن، مسئولین برای کاهش طبعات فرهنگی و اجتماعی، چرا تا کنون اقدام موثری برای پوشش نیازهای تاثیر گذار بر جمعیت جوان کرج انجام ندادند تا آنجا که بسیاری از اقدامات فرهنگی از جمله تاسیس سینما‌ها و مراکز فرهنگی با قرار گرفتن در شیب نزول، شرایط را برای کنترل فرهنگی و اجتماعی شهروندان این منطقه سخت‌تر کرده است و بار دیگر نقش دیوانسالاری و بروکراسی دستگاه‌های اجرایی در این ناکامی‌ها مزید بر علت شده و با ایجاد موانع مختلف انگیزه‌های تحرکات فرهنگی با ساختاری مشخص را کمرنگ کرده است.
حال باید گفت بهتر است دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری، که از هیچ کوششی برای صدور مجوز ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب اصول شهرسازی در سطح شهر مضایقه نمی‌کند، گامی هم برای ساخت حداقل یک پروژه فرهنگی که می‌تواند اوقات فراغت مهاجرینی که در پی این ساخت و سازهای غیر مجاز به کلانشهر کرج روانه می‌شوند، پر کند.
بر این اساس شاید اگر مسئولان فرهنگی شهرداری از استانداردهای فرهنگی آگاه بودند، حداقل کمی درباره تحقق چنین پروژه‌هایی بیشتر تامل می‌کردند، چرا که بر اساس این استاندارد‌ها، باید به ازای هر صد نفر از ساکنان یک شهر، یک صندلی در سینماهای آن شهر وجود داشته باشد؛ یعنی استان البرز با حدود سه میلیون جمعیت باید دارای سی هزار صندلی باشد؛ این در حالی است که هم اکنون این رقم در استان البرز میانگین سه هزارو ۲۰۰ و چهار هزار صندلی را به خود اختصاص داده است.
 

حوزه هنري «همه چي آرومه» را هم تحريم كرد

حوزه هنري از نمايش فيلم سينمايي «همه چي آرومه» در سينماهاي زير مجموعه‌اش خودداري كرد.
در حالي كه حواله فيلم سينمايي «همه چي آرومه» به كارگرداني مصطفي منصوريار براي سينما آزادي صادر شده بود، آخرين ساعات روز گذشته طبق تصميم مديران حوزه هنري اين فيلم نتوانست مجوز اكران در سينما آزادي را بگيرد. ظاهراً مضمون فيلم با آنچه تاكنون مديران حوزه روي آن تأكيد داشته اند همخواني نداشته تا اين فيلم نتواند در سينماهاي زيرمجموعه حوزه هنري روي پرده برود.
بعد از فيلم هاي «گشت ارشاد»، «خصوصي»، «پس كوچه هاي شمرون» و «خوابم مياد» اين پنجمين فيلمي است كه از ابتداي امسال تاكنون حوزه هنري زير بار اكران آن نرفته است. اكران فيلم «همه چي آرومه» از امروز در سينماي سرگروه قدس آغاز مي‌شود.
 

«بچگیتو فراموش نکن» با اصلاحات روی پرده می‌رود

کارگردان فیلم سینمایی «بچگیتو فراموش نکن» از اعمال اصلاحات روی این فیلم برای اکران عمومی خبر داد.
جلال فاطمی در گفتگو با سوره سینما با تاکید بر اهمیت سینمای کودک گفت: باید تحولی در سینمای کودک به وجود بیاید،سینمای کودک فقط کلاه قرمزی و الاغی که حرف می‌زند نیست.کودک کسی است که مخاطب فیلم‌هايی مانند هری پاتر و ارباب حلقه‌ها است و ما نباید کودک را دست کم بگیریم.
وی ادامه داد: من حرکت در جهت تحول در سینمای کودک را با «نخودی» شروع کردم. برای بچه‌های با شعوری فیلم می‌‌سازم که تعدادشان در این مملکت بسیار زیاد است و نمی‌شود با بچه بازی این طیف از مخاطبان را سرگرم کرد.فیلم بعدی من،«بچگیتو فراموش نکن» هم در همین جهت است. تم این فیلم هم کمابیش مثل نخودی است. «بچگیتو فراموش نکن»داستان آدم‌هایی است که کوچک هستند اما مثل بزرگ‌ها رفتار می‌کنند.
این کارگردان افزود: سینمای کودک را باید جدی گرفت،متاسفانه همه این حرف‌های مثبت درباره سینمای کودک فقط مربوط به زمان جشنواره‌هاست و کسی در عمل کاری برای این ژانر انجام نمی‌دهد.این مشکل نویسنده‌ها و هنرمندانی است که مایلند در این حوزه کار کنند.دوران کارهای قدیمی سینمای کودک تمام شده و اگر ما خوراک فکری لازم را برای بچه‌هایمان فراهم نکنیم،آن‌ها جذب بازی‌ها و فیلم‌های پرخشونت خارجی می‌شوند و این به نفع ما نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اکران فیلم «بچگیتو فراموش نکن» گفت: این فیلم را زمستان سال 90 تمام کردیم،اما مشکلات آیین‌نامه‌ای برای ما به وجود آمد و چون بخش عمده‌ای از سرمایه این فیلم را فارابی تامین کرده بود و با توجه به اتفاقات اخیر حوزه سینما به ما گفته شد که با اصلاحاتی این فیلم اکران خواهد شد و هم اکنون در حال کار روی این اصلاحات هستیم.البته باید بگویم که این اصلاحات تاکنون در فیلم تاثیر مثبتی گذاشته است.
جلال فاطمی گفت: این فیلم روایتگر سقوط یک شهاب سنگ است و داستان بچه‌هایی را بازگو می‌کند که بر اثر مواد داخل شهاب سنگ مانند آدم بزرگ‌ها رفتار می‌کنند بدون آنکه از نظر فیزیکی بزرگ شود

بازیگران «بدون اجازه» امشب در سینما عصر جدید

«بدون اجازه» امشب با حضور عوامل و مسوولین در سینما عصر جدید به نمایش درمی آید.
به گزارش «بانی فیلم»، فیلم سینمایی «بدون اجازه» به کارگردانی مرتضی هرندی و تهیه کنندگی محمود فلاح امشب ساعت 20:30 با حضور بازیگران، عوامل و مسوولین در سینما عصر جدید به نمایش درخواهد آمد. به گفته هرندی به تازگی شهر یزد و سینما جوان تهران نیز به ترتیب به سینماهای نمایش دهنده شهرستان و تهران اضافه شده است.
پخش آنونس های تلویزیونی این فیلم نیز که توسط واروژ کریم مسیحی ساخته شده طی چند روز گذشته آغاز شده است. داریوش ارجمند، محمد کاسبی، نسرین مقانلو، مهدی پاکدل، امیریل ارجمند و (با معرفی) یاسمینا باهر به همراه حمید طالقانی، سولماز آقمقانی، باران زمانی، زهره حمیدی، ساناز کمالوند، فرج گل سفیدی بازیگران اصلی این فیلم هستند. «بدون اجازه» داستان دختری را روایت می کند که بعد از خرید از یک فروشگاه لباس متوجه می شود صاحب آن فروشگاه از به طور مخفیانه عکس گرفته و همین اتفاق مشکلاتی را برای او ایجاد می کند تا اینکه... .
گویا فیلم پخش این فیلم را برعهده دارد.
 

 

صبح روز گذشته تفاهمنامه برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در کرمان امضا شد
اعلام آمادگي 50 كشور براي حضور در جشنواره بين المللي مقاومت

صبح روز گذشته طی مراسمی با حضور محمد خزاعی دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و دفاع مقدس واسماعیل نجار استاندار کرمان تفاهمنامه برگزاری این رویداد مهم ملی، منطقه ای و بین المللی در شهر کرمان امضا شد.
روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با اعلام این خبر افزود: تفاهم نامه برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت بین استاندار کرمان و مسوول و دبیر این جشنواره امضا شد.
در این مراسم اسماعیل نجار استاندار کرمان در سخنانی گفت:هشت سال دفاع مقدس زوایای مختلفی داشته است،به رغم کارهای بسیار زی

نسخه نهایی فیلمنامه «شنام» آماده می‌شود

نسخه نهایی فیلمنامه فیلم سینمایی «شنام» اواخر تیرماه آماده می‌شود تا این فیلم وارد مرحله پیش‌تولید شود.
حسن کلامی مجری طرح این فیلم سینمایی به سوره سینما گفت: نسخه نهایی زیر نظر علیرضا طالب‌زاده نوشته می شود و آخر تیرماه به نسخه نهایی می‌رسیم، احتمالا به زودی پروانه ساخت دریافت می‌کنیم و وارد مرحله پیش تولید می‌شویم، لوکیشن‌ها را دیده و با تعدادی از عوامل و بازیگران صحبت‌های مقدماتی داشته‌ایم، اما ترجیح می دهیم تا زمان شروع کار در این باره خبری اعلام نشود. وی ادامه داد: فیلمبرداری «شنام» بنا به ضرورت داستان و فیلمنامه در مناطق کوهستانی انجام می‌شود، این قصه وجوهی از دفاع مقدس را نشان می دهد که در سینمای ایران کمتر درباره اش فیلم ساخته شده، «شنام» روابط انسانی، بیم و امید در جنگ و بلوغ انسان در فضای پرحادثه و خطر جنگ را نشان می‌دهد و نمایش این نکات دراماتیک و جذاب است. کلامی افزود: ادبیات دفاع مقدس گنجینه‌های فراوان برای بهره‌برداری دارد، کشف این منبع غنی برای سینما یک اتفاق مبارک است، اگر بتوانیم در فیلم «شنام» حق مطلب را درباره این قصه و ادبیات دفاع مقدس ادا کنیم، به موفقیت رسیده‌ایم.
فیلم سینمایی «شنام» به کارگردانی احمد مرادپور و با فیلمنامه‌ای از این کارگردان، امیر عربی و علیرضا طالب زاده در سازمان توسعه سینمایی سوره ساخته می‌شود. فیلم نگاهی به کتابی به همین نام، نوشته کیانوش گلزار راغب دارد. احمد مرادپور فیلم سینمایی «رنجر»، «سجاده آتش» و مجموعه «رقص پرواز» را کارگردانی کرده است. «شنام» بازگشت این فیلمساز به سینما پس از سال‌ها است.
 

 

نویسنده کتاب «شنام»:
باورپذیر نبودن آثار دفاع مقدس مردم را دلزده می‌کند

نویسنده کتاب «شنام» تأکید کرد امیدوار است با ساخت فیلم «شنام» دلزدگی مردم ازسینمای دفاع مقدس مرتفع شود. کتاب «شنام» تصویری تازه از آدم‌های جنگ ارائه می‌دهد، خاطرات کیانوش گلزار راغب در دوران جوانی و ارتباطی که با شخصیت‌هایی داشته که در دل جنگ معنا پیدا می‌کنند در قالبی خواندنی و تاثیرگذار، سیمایی دیگر از سال‌های دفاع مقدس برای مخاطب می‌سازد. این کتاب قرار است دستمایه یک اثر سینمایی به کارگردانی احمد مرادپور سايت موزه سينما، درباره اقتباس سینمایی از این اثر ادبی متعلق به ادبیات دفاع مقدس با نويسنده اين كتاب گفت‏وگو كرده كه مي‌خوانيد:
غیر از آقای احمد مرادپور فرد دیگری هم به شما پیشنهاد داد که بر اساس کتابتان فیلم بسازند؟
- وقتی کتاب منتشر شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. بسیاری از دوستان و مردم به من پیشنهاد دادند که یک فیلم سینمایی بر اساس «شنام» ساخته شود. پیشنهادات زیادی در این زمینه داشتم. کارگردانان زیادی از من خواستند که بر اساس کتاب فیلمنامه بنویسند. همه اینها نشانه این است که مردم و کارگردانان هنوز به سینمای دفاع مقدس توجه دارند و مشتاقند که فیلم‌های سینمایی خوب و درجه یک در این زمینه ساخته شود.
چرا از میان همه پیشنهادها با آقای مرادپور و حسن کلامی تهیه‌کننده همکاری کردید و این همکاری چگونه آغاز شد؟
- تقریبا اواخر سال گذشته آقای مرادپور تماس گرفت و جلساتی با هم گذاشتیم. یک جلسه پنج ساعته با آقای کلامی داشتم. در این جلسات کتاب مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف در مورد خواسته‌های یکدیگر به مفاهمه رسیدند و کلیاتی مدنظر طرفین مطرح شد و نهایتا به نقطه همکاری رسیدیم.
در جریان نگارش فیلمنامه همکاری داشتید؟
بحثی وجود دارد و آن این است که گاهی یک اثر ادبی شخصی تولید می‌شود و گاهی یک اثر ملی است و متعلق به تمام مردم است. درست است که من در نگارش «شنام» نقش داشتم اما تمام ماهیت این کتاب و محتوای آن هرگز شخصی نیست و متعلق به تمام ملت است. متعلق به تمام شهداست. مالکیت مادی و معنوی این اثر مربوط به هیچ فرد مشخصی نیست. ما در این کتاب با خاطرات یک نسل مواجه هستیم. این خاطرات متعلق به شخص نیست مربوط به تمام جامعه ایران و تاریخ این سرزمین است. بنابراین من شخصا خود را صاحب اثر نمی‌دانم. صاحب این اثر یک فرد نیست. پس دست سازندگان فیلم «شنام» را باز گذاشتم و صرف اینکه نویسنده اثر هستم حق خاصی در جریان تولید فیلم برای خود قائل نشدم.
یعنی حساسیتی هم نداشتید که یک فیلم خوب بر اساس یک اثر ملی تولید شود؟
- قطعا حساسیت دارم. من در حد توان و بضاعتم همه گونه مشورتی به گروه نویسندگان ارائه دادم و می‌دهم. هیچ کمکی را دریغ نمی‌کنم. برای من و همه مردم ایران مهم است که یک فیلم سینمای شرافتمندانه و واقعی که بتواند حق مطلب را ادا کند ساخته شود. منظور من از بازگذاشتن دست دوستان سینمایی این است که محدودیتی در فیلمنامه برای کسی قائل نشدم. گروه فیلمساز را به یک ایده خاص محدود نکردم و نظرات شخصی خود را در این زمینه به کسی تحمیل نمی‌کنم. در مسائل فنی یا شیوه کارگردانی و غیره اعمال نظر مطلقی نخواهم داشت. دست دوستان باز است تا خاطرات این کتاب را بر اساس دیدگاه‌ها و تشخیص و هنر خود به فیلم تبدیل کنند. به شرط اینکه از اهداف کلی اثر دور نشوند. من هم در حد توان با آنها همکاری خواهم داشت.
 

صدور موافقت اصولی فيلم سينمايي «لاله»

سجادپور در خصوص ارایه پروانه ساخت به پروژه «لاله» به فارس گفت: فیلمنامه در شرف اتمام است، در حال حاضر موافقت اصولی آن صادر شده است. پروانه ساخت فیلم زمانی صادر می‌شود که فیلمنامه کامل آماده شده باشد. در حال حاضر بازنویسی نهایی فیلمنامه در حال انجام است و هنوز به مرحله پروانه ساخت نرسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است پروانه ساخت آن صادر نشود، گفت: طرح اولیه فیلمنامه که ارایه شد نظر شورا را جلب کرده است، هنوز فیلمنامه کامل نیست طبق قانون باید فیلمنامه آماده شود و بعد پروانه ساخت آن صادر خواهد شد. سجادپور در پاسخ به این سوال که تهیه‌کننده ایرانی و خارجی کار مشخص است، گفت: طرف ایرانی که از طرف سازمان سینمایی در این پروژه مشارکت دارد آقای آقامحمدیان است و ‌سرمایه خارجی ‌این پروژه توسط اسدا... نیک‌نژاد تامین می‌شود. بخشی از فیلم مورد حمایت سازمان قرار می‌گیرد. البته جزئیات کار در زمان صدور پروانه ساخت مشخص خواهد شد.
 

_________

به تهيه كنندگي منوچهر محمدی
زندگی امام خمینی (ره) موضوع ساخت فیلم سینمایی می‌شود

منوچهر محمدی بخشی از زندگی حضرت امام خمینی (ره) را در قالب یک فیلم سینمایی به تصویر می‌کشد.
به گزارش سوره سینما، حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است، جدا از وجه سیاسی شخصیت امام راحل، زندگی شخصی و ابعاد علمی و روحانی این رهبر و مرجع بزرگ قابل بررسی و تحلیل است.
با گذشت بیش از دو دهه از درگذشت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، تحلیل شخصیت ایشان و جایگاهی که در تغییر سرنوشت یک ملت داشت، همچنان جذاب است. سینمای ایران پیشتر در مواردی به سراغ این شخصیت بزرگوار رفته و آثاری درباره ایشان ساخته شده است، سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری تولید فیلمی درباره امام خمینی (ره) به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی را در دست تولید دارد. این فیلم فرازهایی مهم از زندگی این رهبر مذهبی و سیاسی را در یکی از مقاطع تاثیرگذار دوران حیات ایشان را به تصویر می‌کشد. منوچهر محمدی تهیه‌کننده فیلم‌های «طلا و مس»، «بوسیدن روی ماه»، «زیر نور ماه»، «عصر روز دهم» و «میم مثل مادر» که آثاری به یادماندنی در سینمای دینی خلق کرده تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده دارد.
فیلمنامه این فیلم سینمایی را حامد محمدی بر اساس طرحی از منوچهر محمدی می‌نویسد، حامد محمدی پیشتر فیلمنامه فیلم تحسین شده «طلا و مس» را نوشته است. با آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه، که این روزها در دست نگارش است، مراحل پیش‌تولید و انتخاب بازیگران این فیلم سینمایی آغاز خواهد شد.
منوچهر محمدی قرار است سال 92 مجموعه تلویزیونی «دا» به کارگردانی همایون اسعدیان را در سازمان توسعه سینمایی سوره تولید کند.
 

زهره حمیدی به مستند «دست بافته‌‌های مادریم» پیوست

کارگردان فیلم مستند«دست بافته های مادریم» خبر از ادامه مراحل فیلمبرداری این فیلم مستند با حضور زهره حمیدی و یلدا قشقایی را داد.
علی لایق زاده کارگردان فیلم مستند تحسین شده «گاودانه» با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف ساخت فیلم مستند «دست بافته های مادریم» در گفتگو با مهر، گفت: این فیلم مستند که مراحل ابتدایی تصویربرداری خود را با حضور خانم افسانه بایگان طی کرده است اکنون در بخش میانی تصویربرداری این مستند زهره حمیدی و یلدا قشقایی از بازیگران تلویزیون به مجموعه کار پیوستند.
این مستندساز در ادامه افزود: این مستند روایتی از شادی،عشق و غم زنان عشایری در تار و پود گلیم ،گبه و جاجیم است، میراثی که رو به فراموشی است.
کارگردان مستند تحسین شده «گاودانه» در توضیح جزئیات ساخت این مستند افزود: مستند «دست بافته های مادریم» روایتی است از یک زن عشایری گلیم باف که مادربزرگ خود را در خواب می بیند و مادر بزرگ به او می گوید مسیر قدیمی که عشایر از آن کوچ می کردند را دوباره طی کند و هر چیز یا اتفاقی که در آن مسیر افتاد را در دار گلیم ببافد.
لایق زاده در ادامه افزود: این دار گلیم، نذر است که در این شرایط که عشایر در حال نابودی هستند این چند سیاه چادر باقیمانده بماند و من هم از طریق دوستان این موضوع رو متوجه شدم و با صحبت کردن با این خانم گلیم باف ایشان قبول کرد که من همراه اش شوم و حرکت او را در این مسیر به تصویر بکشم و با تغییراتی تعدادی از بازیگران با این زن عشایری در این مسیر همراه می شوند.
کارگردان فیلم مستند «دست بافته های مادریم « در ادامه با اشاره به مدت زمان این فیلم گفت: این فیلم یک مستند بلند به مدت زمان هفتاد دقیقه است که بنا دارم برای جشنواره فیلم فجر آماده شود. همچنین در این پروژه استاد عزت الله انتظامی در منزل خود در تهران از خاطرات اش از فیلم «در مسیر تند باد» سخن گفت.
استادان دیگری که در این پروژه مرا همراهی کردند داوود رشیدی،محمد رضا شریفی نیا، افسانه بایگان، مهران رجبی،لیلی رشیدی، رابعه اسکویی، فریبا ترکاشوند، رزیتا غفاری، بهنوش بختیاری و.... که امیدواریم دیگر هنرمندان عزیز برای ماندگار شدن این تاریخ کهن و شادی مردمان عشایربه این پروژه انسانی بپیوندند.
 

 

فرید در انتظار پروانه ساخت «کوروش زنده است»

مهرداد فرید به زودی ساخت فیلم تازه خود با عنوان «کوروش زنده است» را آغاز می‌کند.
مهرداد فرید در گفتگو با سوره سینما گفت: با توجه به اینکه هنوز پروانه ساخت فیلمنامه «کوروش زنده است» صادر نشده، پیش‌تولید آن را آغاز نکرده‌ایم اما به محض صدور پروانه ساخت، تولید این فیلم آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: این فیلم درامی اجتماعی با قصه ‌ای مردانه است و درباره فردی به نام کوروش و مسائل اجتماعی روز که این فرد با آن سر و کار دارد است. فرید در پاسخ به سوالی در مورد اکران فیلم «بیتابی بیتا» گفت: این فیلم آماده نمایش است و در فرصت مناسب اکران عمومی می‌شود، نسخه اکران این فیلم با جشنواره تفاوتی ندارد و همان نسخه جشنواره به اکران عمومی درخواهد آمد.
مهرداد فرید فیلم‌های سینمایی «همخانه»، «آرامش درمیان مردگان» و «از ما بهترون» را کارگردانی کرده است.
 

فیلمنامه «دیوارها» آماده می‌شود

بنکدار: دفاع مقدس دغدغه همیشگی نسل ما است
کارگردان فیلم سینمایی «دیوارها» با اشاره به تعلق خاطرش به موضوع دفاع مقدس ابراز امیدواری کرد بتواند در این فیلم واقعیت‌های جنگ را تصویر کند.
امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی پس از ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند متفاوت، فرم‌گرا و به یادماندنی با دو فیلم «شبانه» و «شبانه روز» به سینما آمدند تا تجربه‌هایشان را در این عرصه کامل کنند. این دو کارگردان قرار است با فیلم سینمایی «دیوارها» تجربه‌ای در سینمای دفاع مقدس داشته باشند، حوزه‌ای دشوار اما جذاب که توانایی‌های حرفه‌ای این دو فیلمساز را نشان می‌دهد. سازمان توسعه سینمایی سوره تهیه‌کننده «دیوارها» است.امید بنکدار در گفتگو با سوره سینما درباره این فیلم صحبت کرده است.
***
فیلم سوم شما، «دیوارها» قرار است با نگاه به کتاب «گل سیمین» خاطرات خانم سهام طاقتی ساخته شود، دلیل انتخاب این کتاب چه بود؟
من و کیوان طرحی برای ساخت فیلمی درباره دفاع مقدس داشتیم، که آن را به حوزه هنری ارائه دادیم، موافقت اولیه با ساخت طرح به ما اعلام شد و ما پس از آن تعدادی از آثار ادبیات دفاع مقدس که در حوزه هنری منتشر شده مطالعه کردیم و از میان آنها، کتاب «گل سیمین» را انتخاب کردیم، موضوعش را دوست داشتیم و فیلمنامه را با نگاه به این کتاب نوشتیم.
پس فیلم وجهی واقع‌گرا دارد؟
قطعا، بخش‌های دفاع مقدس آن کاملا با نگاه به خاطرات خانم طاقتی نوشته و ساخته می‌شود.
زن‌ها در فیلم‌های کوتاه و آثار سینمایی شما جایگاهی تعیین کننده در قصه دارند. احتمالا یکی از دلایلی که «گل سیمین» را انتخاب کردید، توجه به نقش زن در دفاع مقدس بوده.
بله، این فیلم اصلا شمایل زن در سال‌های دفاع مقدس را تعریف و حضور زن را در سال‌های نخستین جنگ بررسی می‌کند.
در آثار قبلی به نمایش روابط انسانی علاقه نشان داده بودید، «دیوارها» هم این فرصت را برای شما فراهم می‌کند؟ فیلمنامه چقدر وفادار به قصه اصلی کتاب است؟
در فیلمنامه «دیوارها» دو قصه موازی یکدیگر روایت می‌شوند، در بخش اشغال خرمشهر روابط انسانی و ارتباط شخصیت‌ها در بطن جنگ را داریم و در بخشی شخصیت‌ها در بستر جنگ تعریف می‌شوند. برای نوشتن فیلمنامه ملاقات‌هایی با خانم طاقتی داشتیم و درباره آن روزها و شرایط صحبت کردیم تا تصویری کلی از اوضاع داشته باشیم.
موضوع دفاع مقدس پیشتر هم برای شما جذاب بوده؟
بله، من و کیوان از نسلی هستیم که تجربه دفاع مقدس و جنگ را دارد، جنگ روی شخصیت ما، حتی علایق هنری‌مان تاثیر داشته در فیلم اولمان «شبانه» هم ردی از دفاع مقدس وجود دارد، در این سال‌ها به دنبال فرصت برای ساخت فیلم جنگی بودیم اما شرایط ممکن نمی‌شد تا خوشبختانه حوزه هنری این فضا را فراهم کرد.
فیلم‌های قبلی شما آپارتمانی و شهری بوده، نگران نیستید نتوانید سکانس‌های اکشن و درگیری را فیلمبرداری کنید؟
ما در «شبانه» تجربه کارگردانی سکانس‌های جنگ را داشتیم و در این زمینه بی‌تجربه نیستیم، اما فعلا تمرکز ما روی فیلمنامه است، زمانی که فیلمنامه تمام شود روی ساختار تصویری فیلم فکر و برنامه‌ریزی می‌کنیم.
فیلمبرداری چه زمانی شروع می‌شود؟
فیلمنامه پیش از پایان تیرماه، تمام می‌شود و آن را به حوزه هنری ارائه می‌دهیم، پس از آن برنامه‌ریزی حوزه هنری است که روند تولید را مشخص می‌کند.
فیلم به جشنواره فجر امسال می‌رسد؟
من و کیوان مشتاقیم هر چه زودتر فیلمبرداری شروع شود، این فیلم بخشی از تاریخ خرمشهر را روایت می‌کند که در حال فراموشی است، دوست داریم راوی این خاطرات باشیم، امیدواریم مراحل تولید آغاز شود تا فیلم فرصت در جشنواره فجر را داشته باشند.
 


معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی:
بحث حمایت نکردن از فیلمسازان اول در میان نیست

معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: ما دیگر قرار نیست به فیلمسازانی که می‌خواهند فیلمسازی را تجربه کنند کار بسپاریم بلکه مرکز به دنبال فیلم‌های تجربی است.
به گزارش پايگاه خبري سينما تجربي «حسین خورشیدی» معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در توضیح اظهارات خود درباره عدم حمایت مرکز از فیلمسازان اول گفت: بحث حمایت نکردن از فیلمسازان اول در میان نیست بلکه بحث ما حمایت از افرادی است که می خواهند کارهای تجربی انجام دهند و منظور از تغییر برنامه‌های مرکز این است که ما دیگر قرار نیست به فیلمسازانی که می‌خواهند فیلمسازی را تجربه کنند کار می سپاریم، بلکه مرکز به دنبال فیلم های تجربی است. وی ادامه داد: به عبارتی از این پس ورود به سینمای حرفه‌ای برای کار اولی‌ها از طریق مرز گسترش سینمای مستند و تجربی، تخصصی‏تر می‌شود.
خورشیدی در ادامه توضیحات خود بیان كرد: در واقع با این نگاه فیلمسازانی که کاری متفاوت و تجربی در دست دارند بیشتر مد نظر ما هستند نه فیلمسازانی که به طور متداول تصمیم دارند فیلم‌هایی با شکل رایج سینمای کنونی، بسازند. بنابراین ممکن است این فیلمساز تجربی، اولین اثرش باشد و یا دهمین اثرش.
مرکز بدنبال این است تا خون تازه ای در رگ های سینمای ایران بدمد و به همین دلیل به دنبال آثار ی است که از لحاظ محتوا، تکنیک، فرم و ... تفاوت فاحش و جدی با آثار معمول سینمای ایران داشته باشند.
معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تاکید کرد: ما معتقدیم مرکز باید به جایگاه اصلی خود که همان توجه به تولیدات تجربی است، دست یابد و این رخداد خوبی است و خوش‌بین هستیم که مورد استقبال بسیار خوب فیلمسازان و منتقدان قرار خواهد گیرد. مسلما اگر تعداد فیلم‌های تجربی که تاکنون در مرکز ساخته شده را بپرسید پاسخ تعداد اندکی فیلم است در حالیکه عنوان مرکز این توقع را ایجاد می کند که آثاری خاص و فاخر با مشخصات ویژه‌ای در آن ساخته شود.
وی در ادامه افزود: بنابراین ما قصد داریم تعاریف جدید و منطبق با شرایط روز جهان سینما را به سینمای خود تزریق کنیم و این امر به حرفه‌ای تر شدن سینمای ما کمک خواهد کرد
خورشیدی ادامه داد: از طرفی این تغییرات امری طبیعی است که بر اثر تغییر ماموریت‌های مرکز از طریق سازمان سینمایی رخ داده و سیاست گذاری‌ها از سوی سازمان سینمایی بوده است. مسلما با برداشته شدن ماموریت مرکز در خصوص حمایت از هر فیلمساز اول، این کار به سازمان دیگری سپرده خواهد شد چراکه نگاه سازمان سینمایی ورود نیروی جوان و تازه نفس به سینما است و علی الظاهر هم قرار است این ماموریت به بنیاد سینمایی فارابی سپرده شود، اما چون هنوز این ماموریت به شکل رسمی اعلام نشده است. ما نمی‌توانیم به طور قطعی از حمایت‌کننده جدید صحبت کنیم و هنوز این مسئله در دست مذاکره و بررسی است.
معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افزود: نگاه مرکز این است که حمایت از فیلم های سینمایی به شکلی تخصصی رخ دهد و فیلم‌های اول هم در جای مستقل دیگری بتوانند به فعالیت عمومی بپردازند. البته چه در گذشته، چه اکنون و چه در آینده هیچ‌گاه این گونه نبوده و نیست که هر فیلمساز اولی مورد حمایت قرار گیرد بلکه هر سازمانی به فراخور کیفیت آثار دست به انتخاب می‌زند. وی در ادامه بیان داشت: همواره عده‌ای به طور طبیعی از طریق این سازمان و سایرین از طریق سازمان‌های دیگر یا اشخاص دیگر حمایت می شوند.
خورشیدی همچنین در پاسخ به این سوال که برای تشخیص فیلم‌های تجربی چه پارامترهایی مد نظر مرکز است، گفت: ما در این جهت سلسله هم‌اندیشی‌ها و همایش «دور از سایه» را در نظر گرفتیم تا ابتدا با کمک صاحبان اندیشه به تعریف درستی از سینمای تجربی و شاخصه‏های آن دست یابیم و سپس آثار را بر اساس آن معیار بررسی کنیم. این هم‏اندیشی‏ها تا زمان برگزاری همایش «دور از سایه» ادامه می‌یابد و ما در آنجا مباحث را جمع‌آوری می‌کنیم. در هر حال برای رسیدن به این مهم از نظرات تمامی صاحبان فکر و اندیشه استقبال می‌کنیم

 

تولید بازی ‌های رایانه ‌ای با مضامین قرآنی ضروری است

محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران تاکید کرد: تولید بازی‌های رایانه‌ای با مضامین قرآنی امری ضروری است و این وزارتخانه به این امر اهتمام ویژه‌ای دارد.
به گزارش مهر، محمد حسینی در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بازی های رایانه ای تهران با اشاره به حضور یک میلیونی بازدیدکنندگان در دومین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران گفت: این حضور مسئولیت مسئولان را سنگین تر می کند و باید با پشتکار بیشتری در این عرصه گام برداریم.
وی در ادامه افزود: آثار ارسالی به این جشنواره 190 اثر بود اما آنچه جای خوشحالی داشت تولید 30 بازی ایرانی در این نمایشگاه در فضایی چهار برابر سال گذشته بود. یکی از نکات مهم در این جشنواره که توسط سازمان صدا و سیما انجام شده است رضایت 85 درصدی از مکان برگزاری این جشنواره و رضایتمندی 89 درصدی از زمان برگزاری این رویداد فرهنگی است که نشان از تلاش های دست اندرکاران امر دارد.
خانواده ها از این حضور رضایت داشتند
وزیر ارشاد گفت: حضور خانواده ها در کنار فرزندانشان در نمایشگاه بازی های رایانه ای نشان از رضایتمندی آنان دارد که برای حضور مضاعف والدین در کنار نوجوانان و جوانان باید فرهنگسازی را در سطح گسترده دنبال کنیم و تنها 18 درصد از بازدیدکنندگان امسال نمایشگاه از جمله کسانی بودند که سال گذشته از این رویداد فرهنگی بازدیدکرده بودند و حضور بی نظیر بازدیدکنندگان بیانگر جاذبه موجود در نمایشگاه امسال بود.
حسینی با اشاره به به اضافه شدن بخش ایده های قرآنی به نمایشگاه بازی های رایانه ای گفت: روز گذشته در جلسه هیات دولت تشکیل این معاونت در راستای گسترش فرهنگ قرآنی تصویب شد.ارتباط با هنر، آموزش، قرائت و حفظ از جمله وظایف این معاونت است که به چنین جشنواره هایی خلاصه نمی شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان صحبت های خود با اشاره به چگونگی محتوای بازی های رایانه ای افزود: تاریخ صدر اسلام، عملیات دفاع مقدس، تاریخ انقلاب اسلامی، آثار قرآنی و فرهنگی غنی ایرانی بهترین موضوعات برای ساخت بازی ها و انعکاس فرهنگی ایرانی اسلامی به سراسر دنیا است.
مسابقه ایده های قرآنی تا ماه رمضان ادامه دارد
در ادامه مراسم اختتامیه این جشنواره بهروز مینایی دبیر این دوره از جشنواره ضمن ارائه گزارشی از کم و کیف برگزاری دومین دوره این جشنواره بازی های رایانه ای گفت: استقبال میلیونی مردم و حضور گسترده بازی‌سازان در نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌ای، مسئولیت مسوولان را در عرصه بازی های رایانه ای سنگین تر از قبل کرده است.
بهروز مینایی عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تهران درآغاز صحبت های خود گفت: هنرابزاری مناسب برای انتقال پیام است و پیام هر انقلاب، تمدن و فرهنگی چنانچه در قالب هنر بیان نشود ماندگار نخواهد بود. بدون شک برای انتقال پیام این انقلاب نیازمند هنر و اشکال مختلف آن هستیم؛ هنری که مفاهیم نوپا و به دور از هر خصومتی، در کشور پیشرو باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای تهران تاکید کرد: برای نسل آینده دشوار است که بداند در روزهای انقلاب چه گذشته از همین رو باید مفاهیم و پیام های روزگار انقلاب به درستی به نسل جوان منتقل شود. تا جائیکه یک اثر هنری واقعی می تواند بر روح و ذهن کودکان ونوجوان بنشیند و پیام انقلاب را به مخاطبان منتقل کند.
وی ادامه داد: خرسندیم که در دومین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران میزبان 190 اثر جدید و زیبا بوده و به خود می بالیم که شاهد رشد بی نظیر آثار ارائه شده به این رویداد فرهنگی در بخش های مستقل، دانشجویی و دانش آموزی بودیم. برگزاری مسابقه بازی سازی 48 ساعته دانشجویی در برخی دانشگاه ها اقدامی جهانی بود و امروز بسیاری از دانشگاه های سراسر کشور همچون امیرکبیر و شریف علاقه مند به برپایی این رقابت ها هستند.
دبیر این دوره از جشنواره بازی های رایانه در ادامه گفت: تولید 25 بازی رایانه ای در ایام نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران در کنار برپایی 35 کارگاه آموزشی اتفاق خوبی برای عرصه بازی سازی بود. حضور پرشور تولیدکنندگان تخصصی بازی های رایانه ای و در عین حال حضور میلیونی مردم در نمایشگاه دوم بازی های رایانه ای تهران وظیفه سنگینی را بر دوش مسوولان گذاشته و با توجه به حضور دلسوزان نظام در این رویداد فرهنگی، تلاش خواهیم کرد دوره های بعدی این جشنواره و نمایشگاه با شکوه بیشتری برگزار شود.
مینایی در پایان صحبت های خود با اشاره به برپایی مسابقات ایده های قرآنی گفت: مسابقه ایده های بازی سازی با محوریت ایده های قرآنی تا دهم ماه مبارک رمضان ادامه دارد و جوایزی به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.
در پایان این مراسم مانی رهنما به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی پاپ را برای حاضرین در سالن اجرا کرد که با استقبال تماشاگران مراسم اختتامیه دومین جشنواره بازی های رایانه ای قرار گرفت.
 

 

فیلمبرداری «سلام، خداحافظ» ادامه دارد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «سلام، خداحافظ» به کارگردانی پرویز شهبازی در حوالی میدان توحید ادامه دارد.
امیر سماواتی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «سلام، خداحافظ» به سوره سینما گفت: فیلمبرداری این فیلم در حوالی میدان توحید همچنان ادامه دارد. با برنامه‌ریزی انجام شده، تا 10 روز آینده فیلمبرداری به پایان می‌رسد و وارد مرحله تدوین می‌شویم.
«سلام، خداحافظ» درباره دختر دانشجویی است که برای ادامه تحصیل در تهران با دختری ناشناس همخانه می‌شود و شرایط خاص این خانه و آدم‌هایش پای او را به ماجراهایی پیچیده‌ می‌کشد. پگاه آهنگراني، احمد مهران‌فر و نازنین بیات بازيگران اصلي اين فيلم هستند.
 

بازديد سینماگران یمنی از پشت صحنه فیلم «رسوايي»

جمعی از سینماگران یمنی در پشت صحنه فیلم سینمایی «رسوایی» حاضر شدند.
به گزارش فارس، جمعی از سینماگران یمنی روز گذشته از پشت صحنه فیلم سینمایی «رسوایی» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی بازدید کردند.
فیلمبرداری این فیلم در حال حاضر در بازار تهران ادامه دارد و ده‌نمکی مشغول فیلمبرداری سکانس نماز جماعت است که با استقبال زیاد مردم رو‌به‌رو شده است. پیش از این نیز در زمان فیلمبرداری، مردم زیادی برای تماشای پشت صحنه فیلم ده‌نمکی حاضر می‌شدند که موجب کندی روند فیلمبرداری پروژه شده بو
د.

اکبر عبدی، محمد رضا شریفی‌نیا، امیر دژاکام، اسماعیل خلج، امیر نوری، ابوالفضل همراه، عباس محبوب، مجید شهریاری، مختار سائقی، یوسف قربانی،اسدالله یکتا، کامران تفتی، مجید مشیری و ارسلان قاسمی بازیگران مرد این فیلم هستند. الناز شاکردوست هم نقش اول زن فیلم رسوایی را بر عهده دارد، همچنین مریم کاویانی، تینا آخوندتبار، آرزو افشار، محبوبه بیات و فریبا ترکاشوند بازیگران زن فیلم سینمایی رسوایی را تشکیل می‌دهند. فیلم سینمایی رسوایی برخلاف سه گانه اخراجی‌های ده‌نمکی، روایتی اجتماعی دارد و اثری طنز به شمار نمی‌رود. مسعود ده‌نمکی پیشتر سه‌گانه اخراجی‌ها و مستندهای فقر و فحشا و کدام استقلال، کدام پرسپولیس را در کارنامه کارگردانی خود به ثبت رسانده است.
 

 

«نیکان و بچه غول» در دشت شقایق

۲۵ در صد از فیلمبرداری بخش رئال فیلم سینمایی «نیکان و بچه غول» به کارگردانی رحمان رضایی در لوکیشن دشت شقایق البرز گذشت.
حبیب‌ا... الهیاری مجری طرح و یکی از تهیه‌کنندگان فیلم سینمایی «نیکان و بچه غول» در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین اخبار از فیلم، توضيح داد: این فیلم در مرحله فیلمبرداری است و تا‌کنون 25 درصد از بخش رئال این کار فیلمبرداری شده است. وی در ادامه در مورد لوکیشن‌های این فیلم گفت: لوکیشن اول ما خیابان رسالت و فرهنگسرای رازی بود و هم‌اکنون گروه در لوکیشن دشت شقایق دامنه‌های البرز هستند، سپس به لوکیشن دماوند خواهیم رفت و در ادامه هم به لوکیشن مترو می‌رویم. الهیاری ادامه داد: 100 جلسه فیلمبرداری برای این کار پیش‌بینی شده است و فیلم به جشنواره فیلم کودک نمی‌رسد.
 

 

فیلمبرداری «چ» با عرب‌نیا شروع شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا دیروز دوشنبه 19 تیرماه با حضور فریبرز عرب‌نیا شروع شد.
مهدی کریمی تهیه‌کننده این فیلم به سوره سینما گفت: تمرین‌های گروه بازیگران فیلم سینمایی «چ» پانزدهم تیرماه در لوکیشن‌ها شروع شد و دوشنبه فریبرز عرب‌نیا مقابل دوربین رفت تا فیلمبرداری این فیلم رسما آغاز شود. بخش‌هایی از سکانس‌های فیلم در استان کرمانشاه و بخش‌هایی در استان تهران فیلمبرداری می‌شود.
وی ادامه داد: فعلا گروه در استان کرمانشاه فیلمبرداری خواهند داشت و پس از پایان فیلمبرداری این سکانس‌ها، بقیه بخش‌های این فیلم در لوکیشن‌های تهران ادامه پیدا می‌کند. به زودی بقیه بازیگران هم طبق برنامه‌ریزی مقابل دوربین می‌روند. فیلم سینمایی «چ» دو روز از زندگی شهید چمران را روایت می‌کند، فریبرز عرب‌نیا، سعید راد، مهدی سلطانی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، اسماعیل سلطانیان و ... بازیگران این فیلم هستند. ابراهیم حاتمی‌کیا فیلم‌های سینمایی «دیده‌بان»، «مهاجر»، «از کرخه تا راین»، «خاکستر سبز»، «به رنگ ارغوان» و ... را در کارنامه دارد

 

دشواري‌ هاي خلق فضاي كردستان دهه 60

تمرکز فیلم «شور شیرین» بر ماجرایی از سلحشوری‌های یکی از قهرمانان عرصه جنگ قابل تحسین است.

فیلم موقعیت‌های درام بسیاری دارد اما به دلیل پررنگ کردن شخصیت شهید کاوه در فیلم کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. فارس گف‌وگويي با جواد اردكاني درباره شور شيرين انجام داده كه بخش‌هايي از آن را مي‌خوانيد:


شخصیت محور بودن فیلم جذاب است، در این فیلم تلاش می‌شود تا رشادت‌های این شهید به جامعه معرفی می‌شود، درباره چگونگی روند تحقیقات و نگارش و بازنویسی فیلمنامه توضیح دهید.
«شور شیرین» دومین فیلم شهید محور پس از «به کبودی یاس» است که درباره شهید عبدالحسین برونسی ساخته شد. روند نگارش فیلمنامه‌های این‌چنینی مشخص است، اصولاً فیلمنامه‌های سرگذشت نامه‌ای باید تابع شخصیت شکل بگیرد و علاوه بر آن به مستندات زمانی و مکانی توجه ویژه داشت. فیلمنامه‌نویس نمی‌تواند به هر شکلی که دلخواهش است، قصه‌سازی و قصه‌پردازی درباره شخصیت صورت دهد. یک تحقیق مفصل نیاز دارد و شناخت جزئیات و قبل از آن اعتقاد به موضوع نیاز است. فیلمنامه‌نویس و فیلمساز باید خود و توانش را در اختیار شخصیت بگذارد، ما این شانس را داشتیم که در تیم نگارش مجید عیافت و ماشاءالله شاهمرادی‌زاده که از نزدیکان شهید کاوه بودند، حضور داشتند.
درباره ملاحظاتی که باید رعایت می‌کردید، بفرمایید.
- ما درباره کردستان طوماری از ملاحظات داشتیم که باید رعایت می‌کردیم. وقتی وارد قصه جنگ با عراق هستید تکلیف روشن است. دشمن خارجی متجاوز است و گروهی از کشور دفاع می‌کنند و باید جنگ کرد، مخاطب هم سوالی درباره جنگ ندارد؛ اما وقتی وارد موضوع کردستان می‌شوید کاملا متفاوت است. جنگی که دو طرف ایرانی هستند و به جهت این که مسایل قومی‌نژادی مذهبی و زبانی مطرح است، خطر وجود دارد. واقعیتی که وجود داشته قلب به مسئله دیگری شود. مخاطب امروز کردستان 60 را می‌بیند و آن سال‌ها را درک نکرده است؛ باید به او دعوا را بشناسانید و چرا باید می‌جنگیدند، چرا باید کاوه می‌رفت در کردستان و... اگر بی‌ملاحظه باشیم جنگ با نیروهای تجزیه‌طلب و ضد انقلاب ممکن است، تبدیل شود به جنگ کرد و فارس و یا تبدیل به جنگ شیعه و سنی. این‌ها نکاتی است که نیاز به ملاحظه و دقت دارد. بسیاری از کردها در کنار فارس‌ها جنگیدند و برای دفاع از انقلاب شهید شدند و بسیاری از روحانیون اهل تسنن به طرز فجیعی توسط ضد انقلاب شهید شدند و ما نمونه‌ای از ماموستا را در فیلم به تصویر کشیدیم.
در جریان تبلیغاتی که ضد انقلاب به راه انداختند و هنوز هم ادامه دارد قصه این گونه نشان داده می‌شود که عده‌ای که می‌خواستند از حکومت مرکزی حمایت کنند آمدند و مردم کرد و اهل تسنن را کشتند. متاسفانه موضوع کردستان در تمام سال‌های پس از انقلاب خط قرمز رسانه‌های ما بوده است و رسانه‌های ما (تلویزیون، سینما، تئاتر و ادبیات داستانی) به موضوع کردستان نپرداختند به دلیل ملاحظات و مشکلاتی که وجود داشت.
و همین امر کار شما را سخت‌تر می‌کرد
- بله زیرا باید اطلاعات اولیه را به مردمی که تا به حال هیچ اطلاعی از این منطقه ندارند، بدهید و به مقابله با جریانی بروید که تبلیغات گسترده، فضاسازی توسط ضد انقلاب انجام شده و ما سکوت کردیم حال در این فضا باید ورود کنید که به شدت سخت است. برای من باعث امیدواری و خوشحالی بودکه سریال را به شبکه یک سیما ارایه دادیم، نگران‌ بودم که با همان ملاحظات قدیمی که باعث شد سال‌ها تلویزیون درباره کردستان کار نکند دامن گیر این پروژه شود و بگویند امکان پخش آن وجود ندارد، اما مدیران شبکه با کاری مواجه شدند که تمام ملاحظات در آن رعایت شده، مدیران استقبال کردند و من امیدوار شدم طلسم پرداختن به کردستان به بهانه «شور شیرین» و به برکت نام شهید کاوه شکسته شود و ما هم شاهد این باشیم که درباره کردستان کارهای بیشتری صورت گیرد و درباره شهدای آن خطه نیز کارهای خوب انجام شود. سکوت راجع به کردستان باعث شد درباره یک عده از بهترین فرزندان اعم از فارس و کرد و شیعه و سنی جنگیدند و مظلومانه شهید شدند، سکوت کنیم. ما برای بزرگانی مثل شهید بروجردی، ناصر هاشمی یا شهید قمی چه کاری انجام دادیم . امیدوارم این مظلومیت شهدای کردستان خاتمه یابد و بعد از این بیشتر به این شهدا پرداخته شود.
تمرکز روی سلحشوری و رشادت شهید کاوه است اما قصه‌های فرعی بار دراماتیک خوبی دارند، پدری که برای نجات جان خانواده‌اش مجبور می‌شود نقش جاسوس دوجانبه را ایفا کند اما از این تعلیق کم استفاده می‌شود. رسیدن به شهید کاوه و شخصیت آن این باعث شد قصه‌های دیگر کم‌رنگ شود؟
- دو دلیل داشت ما باید در چینش رخدادهای نمایشی ملاحظه می‌کردیم که شخصیت محوری ما تحت الشعاع قرار نگیرد. قصه آن خانواده این‌قدر ظرفیت داشت که به قصه اصلی تبدیل شود اما در آن صورت شهید کاوه دیده نمی‌شد ما باید آن را کمرنگ می‌کردیم، از طرفی ما به این قصه نیاز داشتیم زیرا باید کار جذابیت نمایشی می‌داشت و ما از عنصر قصه نباید غافل می‌شدیم‌. بخشی از واقعیت‌های کردستان در دل این قصه گفته شد. ما باید می‌گفتیم کردستان سال 60 یعنی چه؟ ‌یک عده که در شهرها و روستا‌های منطقه زندگی می‌کردند و گروه‌های مختلف ضد انقلاب به بهانه‌ها و اشکال مختلف از مردم سوء استفاده می‌کردند و ما نمونه‌اش را داریم یا مردمی که از جاهای دیگر می‌رفتند به این منطقه و در محاصره ضد انقلاب می‌افتادند و به جرم بسیجی بودن و به جرم ارتشی بودن حتی نمونه‌هایی است رستوران‌دار به جرم غذا دادن به پاسداران و... توسط ضد انقلاب اعدام می‌شدند و اتفاقات دیگر در چند داستان فرعی به شکل تصویری و نمایشی بیان کردیم، تعریف ما از کردستان در دل این قصه‌ها بیان می‌شود.
منظور بخش‌های نامزدی و ایجاد علاقه و... است که در فیلم دیده می‌شود.
- بسیاری از بچه‌ها در همان شرایط ناامن، درگیری‌ها و غربت کردستان ازدواج کردند و نمونه‌هایی از این دست بسیار داشتیم. بچه‌ها به جنگ می‌رفتند اما از زندگی کردن غافل نبودند.
داستان‌های دیگر را که هر کدام می‌توانست داستان اصلی باشد و بار درام خوبی داشته باشد تنها برای معرفی کردستان استفاده کردید؟
- ما مجبور بودیم برای معرفی کردستان و ایجاد زمینه‌ای برای معرفی کاوه و امثال آن توضیحاتی بدهیم که مورد مطالبه تماشاگر باشد. اگر نشان بدهیم مردم تحت ستم و مظلوم توسط نیروهایی اذیت و آزار می‌شوند، تماشاگر مطالبه حق مظلوم را از ظالم می‌کند که بستری مناسب برای حضور شخصیت اصلی داستان که در اینجا شهید کاوه است، خواهد بود. اما اگر شرایط را نشان ندهید و قصه درتعریف چارت سازمانی تعریف شود چون مسئله تماشاگر نیست ه

خداحافظي پيتر اوتول با دنياي سينما

پيتر اوتول، بازيگر سرشناس انگليسي در سن 80 سالگي از دنياي بازيگري خداحافظي كرد.
به گزارش ايسنا، «پيتر اوتول»، بازيگر هاليوودي كه هشت نامزدي اسكار و كسب سه جايزه‌ گلدن گلوب از جمله افتخارات سينمايي اوست، در سن 80 سالگي از دنياي سينما خداحافظي كرد.
«پيتر اوتول» روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام كرد: دنياي سينما از لحاظ احساسي و مالي من را ارضا كرده است و موجب آشنايي من با شخصيت‌ها و كمپاني‌هاي خوب و سهيم شدن در شكست و موفقيت آن‌ها شده است. اما معتقدم هرچيز پاياني دارد و وقت آن است كه من نيز با حرفه بازيگري وداع بگويم.
«اوتول» 50 سال پيش با بازي در فيلم «لاورنس عربستان» به اوج شهرت رسيد. فيلمي كه هفت جايزه‌ي اسكار از جمله بهترين فيلم و بهترين كارگرداني را براي «ديويد لين» به ارمغان آورد.
اين سينماگر سالمند با بازيگري در نقش يك ماجراجوي انگليسي اولين نامزدي اسكار خود را تجربه كرد و پس از آن مسير اسكار براي او باز شد و هفت بار ديگر نيز توانست نامزد جايزه اسكار بهترين بازيگر شود.
پس از اولين نامزدي اسكار در سال 1964، فيلم‌هاي «شير در زمستان» در سال 1968، «خداحافظ آقاي چيپس» در 1972، «طبقه‌ي حاكم» در 1980، «بدلكار» و «سال مورد علاقه من» در سال 1982 نيز نامزدي جايزه اسكار را براي «اوتول» به همراه داشتند.
«اوتول» پس از خدمت در نيروي دريايي و تحصيل در آكادمي هنرهاي دراماتيك لندن، وارد عرصه‌ي بازيگري شد و در اولين حضور موفق به عنوان نقش اصلي در نمايش «هملت» و «تاجر ونيزي» ظاهر شد.
وي در سال 2003 و در سن 70 سالگي جايزه‌ي افتخاري اسكار را دريافت كرد. اين جايزه به بازيگران و فيلمسازان مورد تحسين كه موفق به كسب جايزه اسكار نشده‌اند اهدا مي‌شود. جايزه‌ي اسكار افتخاري 20 سال پس از آخرين نامزدي اسكار براي فيلم «سال مورد علاقه‌ي من» به او رسيد. زمانيكه احتمال اينكه «اوتول» بتواند دوباره نامزد جايزه اسكار شود بسيار كم بود.
«اوتول» با فرستادن نامه‌اي به آكادمي اسكار جايزه‌ي افتخاري اسكار را رد كرد كه تا رسيدن او به سن 80 سالگي به او تعلق نگرفته بود.
وي در سال 2006 آخرين نامزدي اسكار را نيز براي بازي در فيلم «ونوس» كسب كرد، اما متاسفانه «اوتول» دوباره نتوانست جايزه اسكار را كسب كند و جايزه به «فارست ويتاكر» براي فيلم «آخرين پادشاه اسكاتلند» رسيد. اما «اتول» همچنان به خاطر دريافت اسكار افتخاري در هاليوود مورد احترام است.
«اوتول» در مراسم اسكار در سال 2006 به حضار گفت: من اسكار خودم را دارم كه تا لحظه مرگ با من است.
از افتخارات سينمايي «پيتر اوتول» مي‌توان به جايزه بافتا در سال 1963، چهار جايزه‌ ديويد دوناتلو معروف به اسكار سينماي ايتاليا و سه جايزه گلدن گلوب اشاره كرد.
 

 

بازيگر فيلم نامزد نخل طلا به 14 سال زندان محكوم شد

بازيگر فيلم نامزد نخل طلاي «گومورا» به اتهام اخاذي به 14 سال زندان محكوم شد.
به گزارش ايسنا، جيوواني ونوسا، بازيگر اهل ناپل ايتاليا كه نقش اصلي فيلم مافيايي و نامزد نخل طلاي «ماتئو گارونه» را بازي كرد، به دليل عضويت در مافياي واقعي در ناپل دستگير و به جرم اخاذي به 14 سال زندان محكوم شد.
به گزارش هاليوود ريپورتر، اين حكم به نوعي درهم‌ آميخته شدن سينما و واقعيت در فيلم «گومورا» محسوب مي‌شود كه جايزه‌ي هيات داوران جشنواره‌ي كن را در سال 2008 به دست آورد و مورد تحسين‌ جدي منتقدين قرار گرفت.
«ونوسا» هنگام انتخاب براي بازي در فيلم «گومورا» بازيگر موفقي در شهر ناپل بود و تنها پس از نمايش فيلم در يك زندان محلي و شناخته شدن توسط زندانيان دستگير شد. وي در اين فيلم نقش يك عضو مافيا را بازي كرد كه دو نوجوان را به قتل رسانده و نوجوان ديگري را نيز تهديد به گردن زدن مي‌كند. منتقدان بازي او را به خاطر اصالت موجود در آن ستوده بودند. ماه گذشته بود كه سازندگان فيلم «گومورا» به همكاري با گروه‌هاي تبهكار براي ساخت اين فيلم تحسين‌شده متهم شدند و دادستان شهر ناپل اعلام كرد، در حال بررسي پرونده‌ي همكاري سازندگان اين فيلم با گروه‌هاي مافيا در جريان ساخت آن هستند. فيلم «گومورا» نامزد دريافت جايزه‌ي بهترين فيلم خارجي از جوايز «گلدن گلوب» شد و هفت جايزه از «ديويد دوناتلو» را از آن خود كرد. فيلم «گومورا» در سال 2009 نماينده‌ي سينماي ايتاليا در بخش فيلم‌هاي خارجي جوايز اسكار بود. «ماتئو گارونه» كه امسال با فيلم «واقعيت» در جشنواره‌ي كن برنده‌ي جايزه‌ي بزرگ اين جشنواره شد، تاكنون درباره‌ي اتهام پرداخت رشوه و همكاري با گروه‌هاي تبهكار در جريان ساخت فيلم «گومورا» سكوت كرده‌ است.
عنوان فيلم «گومورا» از شهري مقدس در انجيل با همين نام و «كومراه» نام مافياي ناپل گرفته شده است. اين فيلم داستان پنج نفر است كه سعي مي‌كنند با گروه‌هاي تبهكار وارد معامله شوند.
 

 

شاهكارهاي كارگردانان بزرگ فرانسه بازسازي ديجيتالي مي‌شوند

فيلم‌هاي مطرح كارگردانان بزرگ فرانسه‌ با حمايت دولت اين كشور بصورت ديجيتالي بازسازي مي‌شوند.
به گزارش ايسنا، سينماي فرانسه با پيشگامي يك موسسه فيلم دولتي با تهيه‌ي نسخه‌هاي ديجيتال از فيلم‌هاي مشهور اين كشور پا به عصر ديجيتال مي‌گذارد. به گزارش هاليوود ريپورتر، فيلم‌هاي «روز بزرگ»، «دائي من» و «زمان بازي» ساخته‌ي «ژاك تاتي»، فيلم «20» ساخته‌ي «رنه ووتير» و فيلم‌هاي «خوب من» و «پوست خر» از «ژاك دمي» از اولين فيلم‌هايي خواهند بود كه بصورت ديجيتالي بازسازي مي‌شوند. همچنين سه فيلم كوتاه و مستند «دور از ويتنام» به كارگرداني مشترك «كلود للوچ»، «آلن رنه» و «ژاك لوك گودار» نيز بصورت ديجتال بازسازي مي‌شود.
با حمايت «اورلي فيليپتي»، وزير جديد فرهنگ و ارتباطات فرانسه‌، موسسه‌ي «گاومونت» با همكاري صندوق سپرده و همكاري فرانسه 2700 عنوان فيلم را طي چهار سال آينده با پيشرفته‌ترين فن‌آوري‌هاي ديجيتالي بازسازي خواهد كرد.
فيلم «آتلانتا» ساخته‌ي «ژان ويگو»،‌ «توني» ساخته‌ي «ژان رنو» و «قاتل ساكن خيابان 21» ساخته‌ي «هنري ژرژ كلوزو» نيز در ميان فيلم‌هاي افسانه‌اي انتخاب شده براي بازسازي قرار دارند.
همچنين فيلم‌هاي ديگري از «موريس پيالا»،‌ «اينگمار برگمن» و «ميشل دويل» نيز در اين فهرست ديده مي‌شوند.
دولت فرانسه 10 ميليون يورو براي اين طرح سرمايه‌گذاري خواهد كرد تا به حفظ ميراث سينما فرانسه كمك كند و با فراهم كردن شرايطي براي ايجاد يك مجموعه ديجيتال‌، از اين اثار و سازندگان آن قدرداني كنيم.
 

 

آغاز جشنواره فیلم اوکراین

برنده‌ جايزه بزرگ هيات داوران كن در افتتاحيه‌ جشنواره‌ فيلم «اودسا» در اوكراين نمايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، برگزاركنندگان سومين جشنواره‌ي فيلم «اودسا» كه مهمترين رويداد سينمايي اوكراين است اعلام كردند، فيلم «واقعيت»، برنده‌ي جايزه بزرگ هيات داوران جشنواره‌ي كن روز 13 جولاي در افتتاحيه‌ي اين رويداد سينمايي نمايش خواهد يافت. کمدی سیاه «واقعيت» به كارگرداني «ماتئو گارونه» طبقه‌ي کارگر ایتالیا را نشانه گرفته است. داستان فیلم شرح زندگی یک ماهی فروش ساده است که درگیری فکری و روحی با یک برنامه‌ي پرطرفدار تلویزیونی پیدا کرده است. اين امر موجب می‌شود تا او به شخصی تبدیل شود که هیچکس انتظارش را ندارد.
به گزارش هاليوود ريپورتر، فيلم «سهم فرشته» ساخته‌ي جديد «كن لوچ» روز 21 جولاي در اختتاميه به روي پرده خواهد رفت. اين فيلم كه برنده‌ي جايزه هيات‌داوران كن شد، اثري كمدي است و داستان چند ساده‌لوح را نشان مي‌دهد که برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش می‌کنند، اما بدشانسي آنها موجب مي‌شود تا مدام با قانون مواجه شوند.
«دنيس ايوانف»، رييس جشنواره‌ي فيلم «اودسا» اعلام كرد، انتظار مي‌رود امسال 100 هزار نفر از اين رويداد سينمايي ديدن كنند. برنامه‌هاي حرفه‌اي جشنواره مانند ميزگرد و بحث‌هاي گروهي شاهد گسترش قابل ملاحظه‌اي نسبت به سال گذشته خواهد بود. از مهم ترين فيلم‌هاي حاضر در جشنواره فيلم «ادسا» مي‌توان به «در مه» ساخته‌ي «سرجي لازنيتسا» كه در جشنواره كن براي اولين‌بار به نمايش درآمد اشاره كرد.
 

 

«گاو صندوق» جیسون استاتهام دوباره باز می‌شود

با وجود فروش پایین «گاو صندوق» در سینماهای آمریکای شمالی، تهیه‌کنندگان فیلم در شرکت مستقل فیلم‌سازی لاینزگیت در تدارک تولید قسمت دوم آن هستند.
به گزارش فارس، موفقیت مالی این اکشن دلهره‌آور در سینماهای جهان باعث شد تا تهیه‌کنندگان فیلم، فروش کم آن در آمریکای شمالی را مورد توجه قرار ندهند.
مسوولان شرکت فیلم‌سازی لاینزگیت می‌گویند به موفقیت مالی فیلم در آمریکای شمالی امید زیادی داشتند و به همین دلیل، از ابتدای کار در فکر تولید دومین قسمت آن هم بودند.
از آن جا که قبل از شروع تولید قسمت اول «گاو صندوق» تهیه‌کنندگانش به دنبال ساخت دنباله‌ای بر آن بودند، فروش پائین فیلم در آمریکا به صورت مانعی در برابر کار آن‌ها در نیامد.
جیسن استاتهام و کاترین چان دو بازیگر نسخه اصلی در قسمت دوم آن درباره نقش‌های قبلی خود را تکرار می‌کنند و وارد یک ماجراجویی تازه می‌شوند.
بعید به نظر می‌رسد بوز تاکین فیلم‌ساز نیویورکی این فیلم، برای همکاری در دومین قسمت آن هم دعوت به همکاری شود.
شنیده می‌شود که تهیه‌کنندگان «گاو صندوق» از کار وی در این فیلم راضی نیستند و علت اصلی عدم موفقیت بالای مالی فیلم را هم، نوع کارگردانی وی می‌دانند.
به این ترتیب، به احتمال زیاد فرد دیگری - که هنوز معلوم نیست چه کسی خواهد بود- کارگردانی قسمت دوم «گاو صندوق» را به عهده می‌گیرد.
تهیه‌کنندگان فیلم می‌گویند طرح اصلی و کلی فیلم‌نامه «گاو صندوق2» از مدت‌ها قبل آماده است و فقط چند ماه وقت می‌برد تا به صورت یک فیلم‌نامه کامل نوشته شده و آماده کار شود.
فیلم‌نامه قسمت اول را خود بوز تاکین نوشته بود و معلوم نیست طرح کلی فیلم‌نامه قسمت دوم هم از اوست یا یک فیلم‌نامه نویس دیگر.
«گاو صندوق» که از سوی منتقدان سینمایی لقب فیلمی را گرفت که یادآور «لیون» لوک بسون است، جیسن استاتام را در نقش مرد آواره‌ای دارد که بعدا معلوم می‌شود یک پلیس وظیفه شناس و زرنگ است که از کار برکنار شده است.
این کاراکتر به کمک دختر بچه‌ای چینی تبار می‌آید که رمز مخفی یک گاو صندوق را می‌داند و اسیر دست باندهای مافیایی چینی و روسی است.
هنوز به صورت رسمی اعلام نشده دو کاراکتر اصلی قصه فیلم «گاو صندوق» در دومین قسمت آن با چه نوع اتفاقات و ماجراهایی روبرو می‌شوند.
قسمت اول فیلم با هزینه‌ای 30 میلیون دلاری تهیه شد و در آمریکای شمالی فقط17 میلیون دلار فروش کرد. اما فروش بین‌المللی آن بالای 40 میلیون دلار بود

_(

 

برگزاری مراسم يادبود نورا افرون با حضور ستاره‌هاي هاليوود برگزار شد

مراسم يادبود نورا افرون، كارگردان و فيلمنامه‌نويس سرشناس هاليوود با حضور ستاره‌هاي سينماي جهان برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در مراسمي ويژه‌اي كه براي يادبود نورا افرون، فيلمنامه‌نويس و كارگردان فقيد نامزد اسكاري در نيويورك برگزار شد، 800 نفر از جمله ستاره‌هاي هاليوود تام هنكس و مريل استريپ حضور يافتند.
نورا افران كه در 26 ژوئن و در سن 71 سالگي به دليل ابتلا به ذات‌الريه درگذشت، خودش اين مراسم را برنامه‌ريزي كرده بود و سخنگويان را انتخاب و آن را در يك پوشه گذاشته بود.
«مارتين شرت»، اولين سخنگوي اين مراسم بود كه به تمجيد از «نورا افران» پرداخت و پس از آن «تام هنكس» كه در فيلم «بي‌خوابي در سياتل» با اين بازيگر فقيد همبازي بود، به روي سن آمد. به گزارش هاليوود ريپورتر، «مريل استريپ»، ديگر بازيگر سرشناس و اسكاري هاليوود كه در دو فيلم با «افران» همكاري كرده بود از او به عنوان يك دوست واقعي ياد كرد. «مريل استريپ» در دو فيلم «جولي و جوليا» و فيلم «حسادت» كه براساس داستان زندگي واقعي «افران» و جدايي او است نقش‌آفريني كرده است.
«استريپ» در اين مراسم خطاب به حضار گفت: چگونه مي‌توان درباره‌ي يك فيلمنامه‌نويس افسانه‌اي صحبت كرد و چگونه درباره‌ي دوستي كه هرچه در ذهن شما مي‌گذرد را به روايتي بهتر و جالب مي‌گفت مي‌توان صحبت كرد.
«افرون» در طول سال‌ها فعاليت سينمايي هشت فيلم بلند را كارگرداني كرد كه آخرين آن‌ها در سال 2009 با نام «جولي و جوليا» با بازي «مريل استريپ» به پرده‌ي سينماها آمد.
وي به عنوان فيلمنامه‌نويس افتخارات متعددي به دست آورد و براي آثار سرشناسي چون «بي‌خوابي در سياتل»،‌ «چوب ابريشمي» و «وقتي هري سالي را ديد» نامزد جايزه‌ اسكار بهترين فيلمنامه شد. او اولين‌بار در سال 1984 براي نگارش فيلمنامه‌ي «چوب ابريشمي» كه مريل استريپ در آن ايفاي نقش داشت،‌ نامزد جايزه‌ي اسكار شد. پس از آن در سال 1990 براي كمدي رمانتيك «وقتي هري سالي را ديد» كه در گيشه‌ي فروش نيز موفقيت چشمگيري به دست آورد براي دومين‌بار نامزد جايزه‌ي اسكار شد. او با اين فيلم جايزه‌ي بافتا بهترين فيلمنامه را گرفت. «نورا افرون» در سال 1994 براي نگارش فيلمنامه «بي‌خوابي در سياتل» با بازي «تام هنكس» براي سومين‌بار نامزد جايزه‌ي اسكار بهترين فیلمنامه شد.
وي در زمان مرگ چند پروژه‌ي فيلم ديگر در دست ساخت داشت كه موفق نشد آنها را به پايان برساند. پروژه‌ي فيلمي كه او درباره‌ي خواننده معروف «پگي لي» نوشته بود و خودش نيز قصد داشت آن را كارگرداني كند قرار بود با بازي «ريس ويتراسپون» مقابل دوربين برود. وي همچنين در ماه آوريل قرارداد ساخت فيلم «گمشده در آستن» را به امضا رساند كه اثري اقتباسي بود و قرار بود براي كمپاني سوني ساخته شود.
 

 

 

کمدی " بگو باچان " گیشه سینماهای هند را گرم کرد

فیلم جدید آجی دیوگان «بگو باچان» که در آن با آبیشک باچان هم بازی است، صدنشین جدول هفتگی نمایش سینماهای کشور هند شد.
به گزارش فارس، این کمدی انتقادی اجتماعی در سه روز اول نمایش خود فروش بالای 43 کروری را تجربه کرد و لقب یک فیلم پرفروش را گرفت. روهبت شتی کارگردان «بگو باچان» است که قبل از این هم چند فیلم پرفروش - و از جمله «گولمان»- را با آجی دیوگان کار کرده است. تحلیل‌گران اقتصادی سینما می‌گویند افتتاحیه این فیلم، بهترین افتتاحیه در بین کارهای مشترک سینمایی بوده است. منتقدان لحن کمدی فیلم - که از اول تا آخر ادامه دارد و لحظه‌ای قطع نمی‌شود - را در کنار بازی خوب بازیگرانش، از امتیازات مثبت فیلم می‌دانند. در عین حال، آن‌ها می‌گویند فیلم در نیمه دوم خود کم می‌آورد و در برخی لحظات خسته‌کننده می‌شود. پرسشی که اهل فن مطرح می‌کنند این است که آیا «بگو باچان» می‌تواند وارد فهرت فیلم‌های 100 کروری سال 2012 سینمای هند شود یا خیر.
«بگو باچان» در حالی لقب یک فیلم پرفروش را گرفت که آجی دیوگان چندماه قبل (پس از ان که تعدادی فیلم پرفروش راهی اکران عمومی کرد) فیلم بسیار کم‌فروش اکشن و دلهره‌آور «تز» را روی پرده سینماهای هند داشت. در عین حال، موفقیت فیلم به نفع آبیشک باچان هم شد. او در چند سال اخیر هیچ فیلم موفقی در جدول گیشه نمایش سینماها نداشته است. منتقدان سینمایی این نظریه را هم مطرح می‌کنند که ممکن است باچان با موفقیت این فیلم، تبدیل به یک بازیگر مرد درجه دو شودکه در نقش دومین قهرمان محصولات سینمایی بازی می‌کند. قصه فیلم «بگو باچان» درباره جوانی به نام عباس علی است که با خواهر خود در دهلی زندگی می‌کند و درگیر پرونده یک ملک هستند و با مالک اصلی (با بازی آجی دیوگان) رودررو می‌شوند. دومین فیلم جدول گیشه نمایش سینماهای هند «گنگسترهای واسیپور» است که با حال و هوای اجتماعی یخود، توجه تماشاگران را به خود جلب کرده است. این فیلم در دومین هفته نمایش لقب فیلمی با فروش بالای متوسط را گرفت و باعث تعجب و شگفتی تهیه‌کنندگان آن و همچنین تحلیلگران اقتصادی سینما شد. این درام اجتماعی که با هزینه‌ای پایین تهیه شده، هیچ بازیگر سرشناسی را در نقش‌های اصلی ندارد و شبیه محصولات پرزرق و برق بالیوودی نیست. موفقیت این دو فیلم هندی در شرایطی نصیب آنها می‌شود که فیلم هالیوودی «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» هم در سینماهای هند اکران عمومی شدو فروش بالایی در جدول گیشه نمایش سینماهای این کشور آسیایی کرد

 

اجراي 85 نمايش در نمايشگاه قرآن

نشست رسانه‌اي دكتر سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه حجت‌الاسلام و المسلمين حميد محمدي قائم مقام وزير در امور قرآني و رييس مركز توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني در خصوص بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم صبح ديروز در سالن اجتماعات شوراي فرهنگ عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.
حجت‌الاسلامي محمدي در اين نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار «باني فيلم» در خصوص اينكه آيا بهتر نيست در نمايشگاه بزرگ قانوني، نمايش هاي خياباني با موضوع ديني و قرآني اجرا شود گفت: يكي از مهم‌ترين مواردي كه در اين نمايشگاه به آن توجه شده بحث هنرهاي قرآني است كه در قالب هنرهاي نمايشي و هنرهاي تجسمي، امسال شاهد آن خواهيم بود. در بخش تئاتر 50 نمايش خياباني، 15 مورد نمايش محيطي و 20 مورد پرده خواني براي بازديدكنندگان اجرا خواهد شد.
نشست رسانه‌اي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد آغاز شد و پس از آن دكتر سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي دقايقي در خصوص اهداف، برنامه‌ها و بخش‌هاي مختلف نمايشگاه امسال به ايراد سخن پرداخت.
وي در اين زمينه به خبرنگاران گفت: تجربه 19 سال برگزاري نمايشگاه قرآن سرمايه گرانبهايي است. اميدوارم امسال هم با اهتمام مسؤولان و مردم اين رويداد مهم به بهترين وجهي برگزار شود. از رسانه‌ها و خبرنگاران در انعكاس اخبار اين نمايشگاه تشكر مي‌كنم. هدف ما از برپايي چنين نمايشگاهي اين است كه گفتمان قرآني بر كشور حاكم شود و فضاي انس و گرايش به قرآن روز به روز افزايش يابد و مردم بيش از گذشته از اين كتاب آسماني بهره بگيرند. آمادگي مردم در ماه مبارك رمضان براي فراگيري آموزه‌هاي قرآني بيشتر است. در روايت‌ها ذكر شده كه مردم هر روز قرآن بخوانند. تأكيد بر تكرار قرائت قرآن براي اين است كه در زندگي به آموزه‌هاي آن عمل كنيم.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از قرآن كريم به عنوان بهترين الگوي زندگي نام برد و افزود: ديگران مي‌خواهند نحوه تعامل و رفتار با خانواده و افراد ديگر در اجتماع را به ما بياموزند و براي ما الگوسازي كنند، در حالي كه بهترين الگو قرآن است و راه و رسم زندگي را به ما مي‌آموزد. توجه شما را به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين زمينه جلب مي‌كنم كه فرمودند بايد به سمتي حركت كنيم كه 10 ميليون حافظ قرآن در كشور داشته باشيم. در واقع علاوه بر قرائت به مقوله حفظ هم بايد توجه ويژه‌اي شود.
ما بايد نمونه‌هاي خوبي از داشته‌هايمان در زمينه قرآني همچون تشكل‌هاي قرآني، كتاب، نرم‌افزارها و آثار هنري را ارائه دهيم تا مشوقي براي همه مردم باشد. از بين بردن يا كاهش نا به ساماني‌هاي اجتماعي با كارهاي مبنايي ميسر است و اين منوط به نقش‌آفريني هرچه بيشتر قرآن در زندگي مردم است. امروز 21 تيرماه روز عفاف و حجاب است. اگر قرآن و نماز در كشور حاكم باشد و مردم به تصريحات قرآن در اين زمينه پايبند باشند ديگر نگراني‌ها و دغدغه‌هاي معمول در اين مورد وجود نخواهد داشت.الگوي پاكدامني بارها در قرآن كريم تكرار شده كه فقط هم مخصوص بانوان نيست. نمونه بارز آن داستان حضرت يوسف‌(ع) است.دكتر سيد محمدحسيني همچنين درباره بخش‌هاي مختلف نمايشگاه بيستم سخن گفت و اشاره كرد: در نمايشگاه جديد از كتاب‌هاي تازه قرآني رونمايي خواهد شد و نيز از خادمان قرآني تقدير به عمل خواهد آمد. بيستمين نمايشگاه قرآن كريم در روز 25 تير مصادف با 25 شعبان و بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور رياست محترم جمهور افتتاح خواهد شد و فضاي كشور را عطرآگين خواهد كرد. بخش‌هاي پژوهشي، كارهاي تبليغاتي، كارهاي فكري و انديشه‌اي، نشست‌هاي تخصصي و كرسي‌هاي نظريه‌پردازي‌ از مواردي است كه در اين نمايشگاه توجه ويژه‌اي به آنها شده است.
همچنين در زمينه علوم انساني با تغيير و تحولات مثبتي روبه رو هستيم و بخش عترت و ولايت را هم پررنگ‌تر از گذشته خواهيم داشت. توجه ويژه به نهج‌البلاغه، غدير، صحيفه‌سجاديه، فرهنگ رضوي، بحث مهدويت و ديگر ائمه از موارد قابل ذكر در اين رويداد بزرگ قرآن مي‌باشند. وزير ارشاد در ادامه از نگاه ويژه به بحث بيداري اسلامي گفت و خاطرنشان كرد: شعار نمايشگاه امسال« قرآن، فرهنگ بيداري» است بنابراين قرآن بايد هميشه مدنظر مسلمانان انقلابي باشد. ما نمي‌توانيم به حوادث پيراموني خود بي‌تفاوت باشيم.
«ره يافتگان» (در خصوص افراد تازه مسلمان شده و بررسي و چرايي اين مسئله)، «فرهنگ و ملل مسلمان»، «توليد ملي» (نگاهي به شعار سال بر اساس آيات قرآني)، «فرقه‌هاي كاذب» و «جشنواره آيات» از ديگر بخش‌هاي نمايشگاه هستند كه وزير ارشاد درباره آنها توضيحاتي به رسانه‌ها داد.

حسيني همچنين از برپايي 30 محفل شبي با قرآن خبر داد و درباره بخش فروش هم افزود: ما امسال هم ناشر مكتوب داريم و هم ناشر الكترونيك. معاونت هنري، سينمايي، فرهنگي، هنرهاي نمايشي و تجسمي و رسانه‌هاي ديجيتال حضور فعالي در نمايشگاه امسال خواهند داشت.وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص تصويب معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم توضيح داد و گفت: اين امر بيانگر اهتمام دولت به موضوع قرآن و به خاطر توسعه مسائل قرآني در دولت است.در ادامه نشست حجت‌الاسلامي و المسلمين حميد محمدي قائم مقام وزير در امور قرآني و رييس مركز توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني هم براي دقايقي در خصوص بيستمين نمايشگاه قرآن كريم سخنراني كرد. وي در اين رابطه گفت: از سال 88 پس از تصويب منشور توسعه فرهنگي قرآني كشور و تحقق آرزوي جامعه قرآني، همزمان با پايان دولت نهم و آغاز دولت دهم واجد جايگاه قانوني شديم كه تمام مصوبات بلافاصله به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود. بعد از ابلاغ منشور شاهد رشد چشمگير فضاي قرآني در كشور بوده‌ايم و ساختارهاي دستگاه‌ها دچار تحول مثبتي شد.
اشاره و تأكيد مقام معظم رهبري براي تربيت حافظ قرآن در كشور به اين دليل است كه تمام اتفاقات از عقبه حفظ عبور مي‌كند. حفظ قرآن مقدمه‌اي است براي تدبر، فهم و عمل به آن.
حجت‌الاسلام محمدي از ساماندهي، فرهنگ‌سازي و نظام‌سازي به عنوان رويكردهاي سه‌گانه منشور توسعه فرهنگي قرآني نام برد و افزود: وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان، علوم در اين زمينه به بهترين شكل ورود كرده‌اند و همكاري خيلي خوبي دارند.
وي همچنين از «بيداري اسلامي» در دو بخش كل كشورها و ويژه امور فلسطين، «زن قرآني» و «توسعه بخش بين‌الملل» به عنوان بخش‌هاي مهم نمايشگاه امسال ياد كرد.
قائم مقام وزير در امور قرآني در ادامه سخنانش به قدرت تأثيرگذاري قرآن اشاره كرد و گفت: قرآن كريم با معارف در عقل‌ها و با هنر در قلب‌ها نفوذ مي‌كند. با برقراري پيوند مقدس بين اين دو مقوله اهداف قرآني به ثمر و ماندگاري خواهد رسيد.حجت‌الاسلام محمدي با اطمينان كامل در زمينه عظمت و بزرگي اين نمايشگاه گفت: مشابه و حتي 10 درصدي اين نمايشگاه در هيچ جاي جهان وجود ندارد. نمايشگاه قرآني ايران برترين پديده‌ ديني و قرآني جهان اسلام است. ما به دليل وجود هنرهاي مختلف در ايران در پيوند با قرآن، مي‌توانيم آثار قرآني خيلي خوبي خلق كنيم.
حجت‌الاسلامي محمدي در پاسخ به پرسش خبرنگار «باني فيلم» در خصوص اينكه آيا بهتر نيست در نمايشگاه بزرگ قرآني، نمايش‌هاي خياباني با موضوع ديني و قرآني اجرا شود گفت: يكي از مهم‌ترين مواردي كه در اين نمايشگاه به آن توجه شده بحث هنرهاي قرآني است كه در قالب هنرهاي نمايشي و هنرهاي تجسمي، امسال شاهد آن خواهيم بود. در بخش تئاتر 50 نمايش خياباني، 15 مورد نمايش محيطي و 20 مورد پرده‌خواني براي بازديدكنندگان اجرا خواهد شد. همين‌طور در قسمت فيلم بخشي با عنوان‌‌«نماي نوين» خواهيم داشت كه به پخش و تحليل فيلم از زاويه قرآن مي‌پردازيم. همچنين در بخش هنرهاي تجسمي نيز نمايشگاه‌هاي نگارگري، خوشنويسي و كارگاه‌هاي معرق و منبت پذيراي علاقه‌مندان خواهد بود. قائم مقام وزير در امور قرآني درجواب به سؤال ديگر خبرنگار «باني فيلم» در همين راستا كه آيا اجراي نمايش‌هاي خياباني با مفاهيم و مضامين قرآني تنها منحصر به ايام نمايشگاه مي‌شود يا در طول سال و در شهرستان‌ها هم شاهد چنين فعاليت‌هايي خواهيم بود گفت: اين برنامه تنها به مدت برپايي نمايشگاه محدود نمي‌شود و برنامه‌هاي زيادي براي اين منظور تدارك ديده ‌ايم

. با همكاري معاونت محترم هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طرح نمايش‌هاي قرآني سيار در كشور كليد خورده و در حال آغاز است. قصد داريم در همين زمينه بخش روستايي و محروم كشور را پوشش دهيم. اجراي نمايش‌هاي سيار كه تركيبي از صحنه‌اي و خياباني است به صورت ويژه و فراگير در همه استان‌ها دنبال خواهد شد. تئاترهاي سيار و نمايشگاه قرآني با يكديگر پيوند خورده‌اند كه به نتايج مثبتي براي انتقال جذاب مفاهيم ديني منجر مي‌شود. در ادامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و قائم مقام وزير در امور قرآني به سؤال‌هاي مختلف خبرنگاران در خصوص نمايشگاه بيستم قرآن كريم جواب دادند. در پايان اين مراسم نيز از پوسترهاي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم رونمايي شد.
 

 

ياسر خاسب: «آكواريوم هوا» با اجرايي متفاوت به صحنه مي‌رود

یاسر خاسب گفت: نمایش «آکواریوم هوا» که در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت اجرا شده بود، مردادماه سال جاری با تغییرات زیادی در تالار حافظ به صحنه می رود.
خاسب در گفت و گو با ایران تئاتر در ادامه افزود: در این اجرا از طراحی جدید و زیادی مخصوصا در صحنه استفاده کرده ام و این نمایش را از 22 مرداد ماه با همکاری گروه جدیدی به صحنه آوریم. وی یادآور شد: در اجرای بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، این اثر به شکل کلی و با ابزار و تجربیات ناقص انجام شد که از کیفیت بالایی برخوردار نبود، اما برای اجرایی که در تالار حافظ خواهیم داشت تمرینات از فروردین ماه به طور جدی آغاز شده و کار با طراحی جدید به صحنه خواهد رفت.
یاسر خاسب عنوان کرد: از آنجایی که آثارم از ترکیب فیزیکال تئاتر و آکروباتیک برخوردار است؛ بنابراین تماشاگر نمایش باید با دید آزاد به این اجرا نگاه کند.
طراح وکارگردان نمایش آکواریوم هوا بيان كرد: این اثر فضای فیزیکی و انسانی دارد و بشر را در موقعیت های غیر معمول قرار می دهد. در تولید این نمایش تلاش کردم تماشاگر را بیش از پیش با کار درگیر کنم. خاسب با بیان اینکه در اجرا چیدمان مخاطب در تالار را تغییر داده است، ادامه داد: اجرای این نمایش در تالار حافظ و شرایط و امکاناتی که این سالن دارد، باعث شد از این موقعیت برای اجرای بهتر استفاده کنیم تا نمایش را به شکل کامل تری به صحنه بیاوریم.
گفتنی است، پیش فروش اینترنتی نمایش «آکواریوم هوا» از چند روز آینده آغاز خواهد شد و یاسر خاسب در کنار پانته آ پناهی ها و عاطفه تهرانی در این اثر ایفای نقش خواهد کرد.
 

 

مريم سعادت: «کل کل حشرات» باید در زمان مناسب اجرا شود

کارگردان نمایش «کل کل حشرات» با اشاره به نامناسب بودن نیمه دوم سال برای اجرای عمومی این اثر نمایشی تأکید کرد: تمایل من این است که خانواده ها به همراه فرزندان خود این اثر را ببینند به همین خاطر شهریورماه یا نیمه اول سال 92 بهترین زمان اجرای عمومی کل کل حشرات است.
مریم سعادت که نمایش کل کل حشرات را در پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک در فضای باز مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر نمایشی به مهر گفت: این نمایش اجرای عمومی خواهد داشت، اما هنوز مشخص نیست که این اتفاق در کدام سالن و چه زمانی رخ خواهد داد.
وی تأکید کرد: این نمایش برای اجرا در فضای باز نیست. کل کل حشرات باید در سالن اجرا شود تا تکنیک کار دیده شود. به دلیل ذوق و استقبال مردم اجرای این نمایش در فضای باز مجموعه تئاتر شهر و در ایام جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک اجرا شد و این اقدام تنها در ایام جشنواره مناسب بود.
این کارگردان تئاتر عروسکی درباره زمان مناسب برای اجرای عمومی نمایش کل کل حشرات یادآور شد: من مایلم نمایش را زمانی اجرای عمومی کنم که دانش آموزان نیز بتوانند از این اجرا دیدن کنند. کل کل حشرات نمایشی برای خانواده ها است تا به همراه فرزندان خود به تماشای آن بنشینند.
سعادت با اشاره به اجرای نمایش کنسرت حشرات در زمانی نامناسب افزود: با وجود استقبال مخاطبان از نمایش کنسرت حشرات ولی ضربه ای که اجرای این نمایش دید از زمان نامناسب اجرا بود. به همین دلیل نیمه دوم سال جاری را برای اجرای عمومی نمایش " کل کل حشرات " مناسب نمی بینم.

 

برگزاري جشنواره تئاتر " آوینیون "

شصت و ششمین دوره جشنواره تئاتر آوینیون برگزار می شود.

به گزارش سایت ایران تئاتر، شهر جنوبی آوینیون از 17 تیرماه به مدت سه هفته شاهد به صحنه رفتن آثار بیش از 600 گروه نمایش فرانسه و کشورهای دیگر است.
این جشنواره امسال با اجرایی از مرشد و مارگاریتا به کارگردانی سیمون مک بورنی آغاز به کار کرد. این نمایش با همکاری 16 بازیگر و با همت سازمانهایی همچون جشنواره آوینیون، تئاتر دلاویله لوکزامبورگ و تئاتر باربیکن لندن تولید شده است.
این جشنواره که تا 7 مردادماه به کار خود ادامه خواهد داد، تاکنون شاهد فروش 150 هزار بلیط نمایش بوده است.
گفتني است، انتشار نتایج ارزیابی مخاطبان جشنواره آوینیون است. این پژوهش که در سال 2011 با همت جشنواره و دانشگاه آوینیون بر روی مخاطبان شصت و پنجمین دوره صورت گرفته بود، همگام با نخستین روز از شصت و ششمین دوره انتشار یافت.

 

 

زهرا صبري خطاب به دبير جشنواره عروسكي:
جشنواره محل آزمون و خطا نيست

زهرا صبري كارگردان تئاتر كه سال گذشته از جشنواره تئاتر عروسكي‌ كناره‌گيري و دليل آن‌را سياست‌گذاري‌هاي دبير آن اعلام كرده بود، مي‌گويد اميدوار است مدير اداره كل هنرهاي نمايشي در انتخاب دبير بعدي جشنواره تئاتر عروسكي دقت به خرج بدهد.
اين كارگردان تئاتر در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات اخير دبير جشنواره تئاتر عروسكي گفت: مي‌خواهم در رابطه با 4 سال عمر هنرمندان تئاتر عروسكي بگويم، هنرمنداني كه به بهانه‌هاي مختلف از جمله كنار گذاشتن متون خارجي‌، از جشنواره رانده شدند.
صبري با اشاره به اظهار نظري از دبير جشنواره تئاتر عروسكي تصريح كرد: مي‌گويند، تعداد اندكي از هنرمندان در اين دوره از جشنواره حضور نداشتند‌، نمي‌دانم معيار صالح‌پور از اندك چيست. اگر نگاه كيفي داشته باشيم‌، نبود حتي يك هنرمند هم اندك نيست.
كارگردان نمايش «تا يك بشمار» اظهار اميدواري كرد: روال جشنواره بعدي تئاتر عروسكي به گونه‌اي باشد كه همه هنرمندان در آن شركت كنند.
وي سخنانش را اينگونه ادامه داد: چرا نگذاشتيد روال جشنواره به همان شكلي كه بود ادامه پيدا كند؟! چرا در طول اين 4 سال به اين فكر نيافتاديد؟! حتما بايد ما زخم مي‌ديديم،‌ جراحت بر مي‌داشتيم تا به فكر مداوا بيفتيد؟!
كارگردان نمايش «زمين و چرخ» با اشاره به ديگر سخن دبير جشنواره پيشين كه گفته بود اصرار به اجراي متون ايراني باعث برخي سوء تفاهم‌ها شده است، تصريح كرد: سوء تفاهم‌ها نه، نبود تفاهم بود. ما از آغاز به تفاهمي نرسيده بوديم. آيا فراموش كرده‌اند كه خداحافظي من با جشنواره تيتر بسياري از روزنامه‌ها شد، آيا اعتراض مريم معيني را از ياد برده‌اند، آيا نامه فريبا رييسي و آزاده انصاري را از سوي دفتر تئاتر عروسكي فراموش كرده‌اند؟ آيا از ياد برده‌اند، دانشجويان تئاتر عروسكي نامه اعتراضشان را منتشر كردند كه ديگر جايي براي اجرا ندارند، آيا انصراف بنفشه بديعي را به ياد نمي‌آورند يا صحبت‌هاي انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر را، چگونه مي‌شود بعد از برگزاري جشنواره ناگهان به تحول برسند؟!
زهرا صبري پيشنهاد‌هاي هنرمندان تئاتر عروسكي به دبير جشنواره چهاردهم را يادآوري كرد و افزود: اردشير صالح‌پور آيا ما به شما پيشنهاد نداديم اولويت را به متون ايراني بدهيد، ولي درها را به روي بچه‌هايي نبنديد كه مي خواهند آزاد كار كنند. مگر در نامه‌اي به شما نگفتيم پيش از دبيري شما هم 90 درصد متون شركت كننده در جشنواره ايراني بوده‌اند، چطور چنين چيزي را نديديد و به خاطر 10 درصد اين گونه پافشاري كرديد؟! شما هم كه نباشيد ما متن ايراني كار مي‌كنيم اما چون بوديد، بسياري كار نكردند.
كارگردان «طوطي پر» اضافه كرد: كدام يك از ما به شما گفتيم متون ايراني را در رتبه دوم بگذاريد؟! همه گفتيم اولويت با متن ايراني باشد ولي به هنرمندان آزادي انتخاب بدهيد.
كارگردان «دختر انار» خطاب به دبير پيشين جشنواره تئاتر عروسكي ادامه داد: مي‌گوييد حتما براي اجراي عمومي آثار پيگيري مي‌كنيد و نمايش ها هم بايد خلاقه باشند، كار خلاقه نياز به تفكر و زمان دارد. از كارهاي ضعيف طرفداري نمي‌كنم بلكه از حق دفاع مي‌كنم و حق گروه‌هاست كه زمان كافي و سالن تمرين داشته باشند اما آيا اين اتفاق در جشنواره اخير افتاد؟!
صبري درباره ديدگاه دبير جشنواره تئاتر عروسكي مبني بر اينكه، عروسك‌هاي ايراني مورد هجوم عروسك‌هاي خارجي قرار گرفته‌اند، گفت: صحبت شما درست، ولي جشنواره دوسالانه جايگاه اين آزمون و خطاها نيست. جشنواره جايگاه جوانه زدن و رويش استعدادهاي جديد و پربارتر شدن كارهاي پيشكسوتان است. با اين حال بي‌انصافي است اگر از قدم‌هاي مثبت شما در رابطه با حفظ عروسك‌هاي كهن ايراني و ايجاد موزه كه انشاءالله برقرار باشد، يادي نكرد اما جشنواره دوسالانه جايگاه آزمون و خطا نيست، براي تصميماتي كه بلافاصله بعد از پايان جشنواره مي‌تواند تغيير كند.
وي افزود: معتقديد عده‌اي شيطنت كرده‌اند اگر كسي هنرمند باشد نه دشمن كسي است و نه كسي را دشمن خود مي‌داند، نه شيطنت مي كند و نه ابراز عقيده كساني را به حساب شيطنت مي‌گذارد.
صبري در پايان خطاب به صالح‌پور گفت: متاسفم كه به خاطر جامعه هنري از سلامتي‌تان گذشتيد. اي كاش اين اتفاق نمي افتاد و نوشدارو را پيش از مرگ سهراب‌ها در اختيارشان مي‌گذاشتيد. اميدوارم سلامتي‌تان را به دست آوريد. به عنوان يك دوست هنري شما را دوست دارم اما به شما پيشنهاد مي‌دهم براي حفظ سلامتي‌تان اگر بار ديگر به شما پيشنهاد دبيري دادند، نپذيريد و اين فرجه را به ديگران بدهد

 

«خرس» با «آنتوان و مسافر كوچولو» روي صحنه رفت

دو اثر نمایشی جدید از سه شنبه 20 تیر ماه اجرای خود را در تالارهای چهارسو و سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومي تئاترشهر، «آنتوان و مسافر کوچولو» عنوان اثر نمایشی جدیدی نوشته و کار حسن باستانی است که از سه شنبه 20 تیرماه اجرای خود را در تالار «چهارسو» تئاتر شهر آغاز کرد. در این نمایش که ساعت 20 به مدت 70 دقیقه به صحنه می‌رود ، سیاوش چراغی‌پور و باران چراغی‌پور به عنوان بازیگر حضور دارند.
در تالار «سایه» هم نمایش « خرس» نوشته آنتون چخوف به کارگردانی اسماعیل شفیعی از نيز اجرای خود را آغاز کرد.
در این اثر نمایشی که ساعت 19 به مدت 70 دقیقه میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود، اصغر همت، لیلا برخورداری، مهدی زمین‌پرداز ، مرجان قمری و حامد پشتیبان به عنوان بازیگر حضور دارند.
 

 

ديدار محسن رضايي از اپراي «حافظ»

دکتر محسن رضایی به تماشای اپرای حافظ نشست.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه سه شنبه 20 تیر به تماشای اپرای عروسکی حافظ به کارگردانی دکتر بهروز غریب پور نشست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، محسن رضایی با همراهی سید علیرضا حسینی مدیر عامل بنیاد رودکی، شهرام گیل آبادی ، محمدرضا الوند و اردشیر صالح پور ضمن بازدید از تالار تازه تاسیس حافظ و تالار فردوسی که اخیراً بازسازی شده است، به تماشای نمایش اپرای عروسکی حافظ نشست. او در پایان این اجرا در جمع اعضای گرو تئاتر عروسکی آران حاضر شد و اپرای عروسکی حافظ را اثری فاخر برشمرد. گفتنی است، اپرای عروسکی حافظ همه روزه از ساعت 20:30 در تالار فردوسی میزبان علاقمندان است.
 

 

«خداحافظ راکن پیر» دو اجرايي مي‌شود

نمایش عروسکی خداحافظ راکن پیر به کارگردانی فهیمه و سیما میرزاحسینی روز پنجشنبه 22 تیر اجرای ویژه برای هنرمندان و دست اندرکاران تئاتر کودک و نوجوان انجام می دهد.
این نمایش که در مرکر تولید تئاتر کانو پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه است روز پنجشنبه علاوه بر اجرای عادی خود در ساعت 19 یک اجرای ویژه در ساعت 20 برای هنرمندان و دست اندکاران تئاتر کودک و نوجوان انجام می دهد. خداحافظ راکون پیر براساس داستانی از کلر ژوبرت با همین نام نوشته شده که در آن ، هفتمین جوجه طوطی دوست ندارد به دنیا بیاید و راکون پیر برای او از زیبایی های دنیا می گوید تا بالاخره جوجه از پوسته تخم مرغی اش خارج شده و متولد می شود اما همانطور که روزها می گذرد و جوجه بزرگتر می شود راکون پیر هم پیر و پیرتر می شود تا اینکه یک روز ...
 

 

اجراي «شب‌هاي آوينيون» در تماشاخانه ايرانشهر

کوروش نریمانی قصد دارد دی ماه امسال نمایش شبهای آوینیون را بار دیگر در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرد.
نریمانی دراین باره به مهر گفت: طبق قراردادی که با مدیریت تماشاخانه ایرانشهر بسته ایم قرار است دی ماه امسال نمایش شب های آوینیون با قرارداد گیشه در سالن شماره یک مجموعه ایرانشهر روی صحنه برود.
وی ادامه داد: احتمالا این نمایش با همان گروه و بازیگران قبلی اجرا می شود. تلاش می کنم تا هماهنگی های لازم برای حضور بازیگران قبلی فراهم شود. آبان ماه برنامه های اصلی و توافق ها برای اجرای مجدد این نمایش مشخص می شود. از همان زمان تمرین ها را نیز آغاز می کنیم.
نریمانی آخرین بار نمایش جن گیر را که یکی از آثار پر مخاطب در مجموعه تئاتر شهر بود مهر و آبان 88 برای بار دوم و در قالب بازتولید آثار نمایشی در سالن شماره یک مجموعه ایرانشهر روی صحنه برد.
 

________

اجرای نمایش‌هایی با مضامین قرآنی

نمایش هایی با مضامین قرآنی امسال در ایام ماه مبارک رمضان در نمایشگاه بین المللی قرآن اجرا خواهد شد.
مدیر کانون تئاتر دینی مرکز هنرهای نمایشی در گفت و گو با ایران تئاتر گفت: در حال حاضر 29 طرح برای اجرا در نمایشگاه قرآن به کانون تئاتر دینی ارسال شده و بازبینی این آثار از یکشنبه 25 تیرماه در اداره برنامه های تئاتر آغاز خواهد شد.
محمود فرهنگ تصریح کرد: قرار است این آثار پس از تصویب و ارزشیابی هیأت بازبین، در نمایشگاه قرآن اجرا شوند. مریم معترف، محمدرضا الوند و محمود فرهنگ هیأت انتخاب آثار هستند.
گفتنی است، بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 25 تیرماه تا 24 مردادماه در مصلی تهران برپا خواهد شد.
 

 

نمایشنامه خوانی آثار تک نفره ایرانی در فرهنگسرای خاوران

فصل هفتم نمایشنامه خوانی واحد نمایش فرهنگسرای خاوران در فصل تابستان با نمایشنامه خوانی برلین اثر محمد یعقوبی آغاز می‌شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای خاوران، واحد نمایش این مجموعه در نظر دارد در فصل تابستان نمایشنامه هایی از محمد یعقوبی و افشین هاشمی را به شیوه نمایشنامه‌ خوانی روی صحنه ببرد.
برلین نوشته محمد یعقوبی در اولین گام 29 تیرماه ساعت 18:30 به کارگردانی آریان رضائی در سان فرهنگ فرهنگسرای خاوران روی صحنه می‌رود. دو اجرای بعدی فصل هفتم نمایشنامه خوانی فرهنگسرای خاوران به آثار افشین هاشمی اختصاص دارد و هدیه جشن سالگرد» و درستکارترین قاتل دنیا از نوشته‌های وی 26 مردادماه و 30 شهریورماه اجرا خواهد شد.
 

 

اجراي نمايش «ببعي و گرگ آشپز»

«ببعي و گرگ آشپز» در فرهنگسراي ابن سينا به صحنه مي‌رود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه 2،فرهنگسرای ابن سینا در دهه سوم تیرماه ، جهت پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان با موضوع صداقت و راستگویی ، نمایش شاد و موزیکال ببعی و گرگ آشپز را به نویسندگی سید حسین فدایی حسین و به کارگردانی مجتبی خمسه به روی صحنه می برد داستان نمایش درمورد بره کوچولویی است که به حرف مادر خود گوش نکرده و با دروغگویی به دام دو گرگ می افتد و گرگها با استفاده از نقطه ضعف بره اورا گول می زنند و...
در پایان نمایش مسابقه ای با حضور بچه ها در مورد نمایش توسط عوامل اجرایی برگزار می شود و در انتها به 3 نفر جوایزی اهدا خواهد شد . علاقه‌مندان جهت تماشای نمایش کودک می توانند از 20تیرماه تا10 مرداد ساعت 30/19 به فرهنگسراي ابن سينا مراجعه كنند.
 

 

اعزام کارشناسان تئاتر به شهرستان‌ها

با پایان کار ارزیابی متون از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از روز شنبه 10 تیر ماه کارشناسان این مرکز به منظور مشاوره و هدایت گروه استانی به حوزه های هنری مراکز استانی سراسر کشور اعزام شدند.
به گزارش ایران تئاتر نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه، کارشناسان مشاور مرکز هنر های نمایشی با حضور در مراکز استانی از ابتدای کار تا برگزاری همایش منطقه ای با دادن مشاوره به عوامل اجرایی نمایش ها روی آثار نظارت و ارزیابی می کنند. در حال حاضر شکر خدا گودرزی، مهدی مکاری و حسن دولت آبادی از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برای مشاوره گروه های نمایشی اعزام شده اند و تا پایان روز پنجشنبه 29 تیرماه تمامی استان ها دارای کارشناس مشاور خواهند شد.
 

 

حضور هنرمند ايراني در پروژه بين‌المللي تئاتر

بهاران بني‌احمدي هنرمند جوان تئاتر براي حضور در يك پروژه بين‌المللي راهي لهستان مي‌شود.
به گزارش ايسنا، اين بازيگر جوان، براي حضور در پروژه‌اي مشترك ميان لهستان و فرانسه به لهستان سفر مي‌كند و قرار است در اين همكاري يكي از نمايشنامه‌هاي محمد چرمشير توسط فابريس نيكو كارگردان فرانسوي به صحنه برود. بهاران بني احمدي نقش اصلي اين پروژه را بازي مي‌كند و ديگر بازيگران اين نمايش پس از برگزاري كارگاهي كه به زودي در لهستان برپا مي‌شود، انتخاب خواهند شد. اين اثر نمايشي به صورت كارگاهي شكل مي‌گيرد و احتمالا سال آينده در كشور فرانسه به صحنه مي‌رود.
 

 

اجرای نمایش «حلیمه در هفت و سی»

نمایش حلیمه در هفت و سی از 17 تا 25 تیرماه در شهرستان نجف آباد اصفهان اجرا می شود.
به گزارش سایت ایران تئاتر، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش حلیمه در هفت و سی حمید عبداللهی است و نفیسه طباطبایی در این نمایش به ایفای نقش می پردازد. این اثر نمایشی که پیش از این در جشنواره استانی شرکت کرده بود و از بازیگر آن نیز تقدیر شده بود، درباره زندگی زنی است که در یک منطقه جنگی است. در ساعت 7:30 بمب بارانی اتفاق افتاده و این انفجار زندگی زن را نابود می کند.
نمایش حلیمه در هفت و سی تا 25 تیرماه ساعت 19 و 21 در نجف آباد – یزدان شهر – تالار شهید آوینی اجرا می شود

 

تكذيب خبرانحلال روابط‌عمومي شبكه‌هاي صدا و سيما

گروه تلويزيون- در حالي كه بخش روابط‌عمومي شبكه‌هاي صدا و سيما تا اواسط دهه 80 بيشتر تمركز خود را روي تنظيم خلاصه داستان و جزئياتي از برنامه‌ها براي ارسال به رسانه‌ها داشت، از حدود پنج سال گذشته به دستور رييس سازمان اين واحدها موظف به تهيه‌ و تنظيم اخبار شبكه‌ها نيز شده‌اند. وظيفه اي كه چند سالي است پويايي و تحرك بيشتري به اين واحدها بخشيده، ولي خبرگزاري فارس ديروز در خبري از انحلال قريب الوقوع آنها خبر داد.
در اين خبر، تصميم مذكور، حاصل جلسه اخير شوراي معاونين سازمان صدا و سيما ذكر شده است.
گويا طبق این مصوبه و در جهت کاهش پست‌های مدیریتی؛ قرار است مدیران روابط عمومی در سطح شبکه‌ها از بین بروند و تنها یک روابط عمومی در معاونت سیما و یک روابط عمومی در معاونت صدا باقی بماند. در هر شبکه نیز یک کارشناس مسئول در بخش روابط عمومی باقی می‌ماند. در این طرح قرار است به طور کلی سایت‌های اطلاع‌رسانی از روابط عمومی‌ها گرفته شود و با ابزار قدیمی به نام تله‌تکست مدیریت چند رسانه‌ای تشکیل بدهند. در حال حاضر این اتفاق در شبکه قرآن و آموزش افتاده است. در بدنه سازمان صداوسیما معاونت اداری مالی در شبکه‌ها مدیر امور عمومی را به عنوان نماینده قرار می‌دهد که این بخش منابع انسانی را منصوب می‌کند. طبق تصمیم‌گیری‌های جدید مدیر امور عمومی، مدیر اداری مالی می‌شود و مدیر اداری مالی نیز کارشناس مسئول این بخش می‌شود.
با اين وصف، خبرگزاري ايسنا، بلافاصله در پي پيگيري اين خبر بر‌‌آمد و آن را با سيدتقي سهرابي، مدير كل روابط‌عمومي سازمان صدا و سيما در ميان گذاشت.
وي با تكذيب اين خبر گفته است: موضوع «انحلال روابط عمومی‌‌هاي شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی» به عنوان يك بحث كارشناسي تنها در جلسات مديران سازمان صداوسيما مطرح شده است و روابط عمومي‌هاي صداوسيما با قوت به كار خود ادامه مي‌دهند.
او همچنين توضيح داده است: ما در سازمان صدا و سيما روزانه جلسات مختلفي داريم كه براساس شرايط روز و براي بهتر شدن فعاليت‌ها برگزار مي‌شود؛ در آن جلسات اظهار نظرات مختلفي مطرح مي‌شود كه به معناي تصويب يك موضوع نيست، موافق اين نيستم كه دوستان ما در برخي رسانه‌ها به محض اينكه به يك بحث كارشناسي دسترسي پيدا كنند، خبري از آن منتشر كنند. از دوستان مي‌خواهيم اخلاق حرفه‌اي را رعايت كنند.
براساس گفته‌هاي سهرابي و نيز توجه ضرغامي به اهميت كاركرد واحدهاي روابط‌عمومي، به نظر مي‌رسد خبر فارس بيشتر نوعي خبرسازي است كه احتمالاً هيچگاه جنبه واقعيت نخواهد گرفت

 

خسرو شكيبايي جمعه به " هفت " مي رود!

 سومين برنامه از سري جديد مجله سينمايي «هفت» با حضور جواد شمقدري،‌ رئيس سازمان سينمايي، برگزار مي‌شود. شمقدري،‌ معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش گفت‌وگوي ويژه اين برنامه پاسخ‌گوي سوالاتي در خصوص جريانات حاكم پيرامون اكران فيلم‌هاو آينده سازمان سينمايي كشور خواهد بود. همچنين در اين برنامه نقد و بررسي فيلم سينمايي «شور شيرين»‌ و نشستي نيز به مناسبت سالروز درگذشت خسرو شكيبايي برگزار مي‌شود. برنامه تلویزیونی «هفت» فردا شب به مناسبت سالگرد درگذشت این هنرمند سینمای ایران بزرگداشت برگزار می کند. گروه تولید این برنامه قصد دارند از چند کارگردان سینمای ایران که تجربه همکاری با شکیبایی را داشته اند برای حضور در برنامه دعوت کنند. در برنامه «هفت» به شخصیت و نوع بازیگری شکیبایی در فیلم و سریال های مختلف پرداخته می شود و جنبه های پیدا و پنهان بازی او مورد بررسی قرار می گیرد.
در زمانی که شمقدری مهمان برنامه است و در استودیو حضور دارد با تعدادی از کارگردانان کشورمان تماس تلفنی گرفته خواهد شد تا درباره دغدغه ها و مشکلات این روزهای سینمای ایران به طرح مبحث و معضل بپردازند و سپس پاسخ های خود را از زبان معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شنونده باشند. برنامه هفت با بخش‌ها و آيتم‌هاي مختلف هر جمعه با سردبيري و اجراي محمود گبرلو و تهيه ‌كنندگي علي قانع از ساعت 23 از شبكه سوم سيما روي آنتن مي‌رود.

در همين حال علي اصغر پور محمدي مدير شبكه سه سيما گفت: از برنامه سينمايي «هفت» رضايت كامل را نداشته و ندارم، ولي اميدوارم به مرور مخاطبان زيادي را به خود جذب كند. او در خصوص سري دوم برنامه سينمايي هفت و ارزيابي خود از اين برنامه به باشگاه خبرنگاران گفت:

اميدوارم كه برنامه «هفت» بتواند برنامه خوب ارائه دهد و مخاطبان زيادي را به مرور جذب كند. وي در خصوص توليد سري دوم برنامه سينمايي هفت اظهار داشت: من رضايت كامل از اين برنامه را نداشته و ندارم، ولي برنامه سينمايي «هفت» اشكالات مهمي نداشته و اميدواريم به مرور زمان جذاب تر شود. پورمحمدي در رابطه با ايجاد تغييرات جديد در برنامه سينمايي «هفت» خاطرنشان كرد: ما به طور كلي در ايجاد تغييرات كند عمل مي‌كنيم و خط مشي تغييراتمان سريع نيست.

 

حملات فیسبوکی به سریال جنجالي عرب

در حالی که موج حملات فیسبوکی به سریال «الفاروق عمر» گسترش پیدا کرده، کارگردان این سریال گفته که نشانه‌های هدف‌گیری تقویت اختلاف اعراب و ایران در این سریال به چشم می‌خورد.
به گزارش فارس، حاتم علی کارگردان سوری سریال مذكور، مدعی است که سریال او چهره نادرست مسلمانان در جهان را تغییر می‌دهد و گفته: یک کار تاریخی باید بتواند به سوالات معاصر پاسخ دهد، نه اینکه تنها آنها را روایت کند و از اینجاست که حق و قدرت ورود به این مسائل را پیدا می‌کند. وی در بخشی از این گفت‌وگو مدعی شده که صادقانه این کار را ساخته و افزوده است: به سختی توانستیم مکان‌هایی چون مکه و مدینه را برای این سریال انتخاب کنیم. حاتم علی همچنین با اشاره به حمله مسلمانان به ایران که در این سریال به تصویر کشیده شده، گفت: برای بخش‌هایی که درباره جنگ قادسیه است، از فیل‌های تربیت شده استفاده کردیم، چرا که در آن زمان مسلمانان از فیل استفاده کردند!
سریال الفاروق عمر که 31 قسمت دارد به گفته حاتم علی در 170 روز فیلمبرداری شده است که تنها 50 روز آن متعلق به جنگ‌ها بوده است. در همین حال «انجمن علمای مسلمان» در عربستان بر حرمت به تصویر کشیدن خلفای اربعه تصریح و اعلام کرده سازندگان و پخش‌کنندگان سریال «الفاروق عمر» در خسران و زیان هستند. همچنین موج حملات فیسبوکی به این سریال گسترش فوق ‌العاده ‌ای پیدا کرده است به گونه‌ ای که چندین صفحه علیه این سریال تشکیل شده است.
 

 

برنامه‌ هاي شبكه آموزش ويژه ماه رمضان

سريال «صاحبدلان» بازپخش مي‌شود

شبکه آموزش به مناسبت ماه مبارک رمضان ویزه برنامه هایی را تدارک دیده است.

به گزارش روابط عمومی شبکه آموزش سیما،شبکه آموزش به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان برنامه ها و مجموعه های جذاب و دیدنی همچون: مسابقه بشارت،مدرسه پهلوانی،گل آموز،تجربه های آقای خوشبخت،چشماتو نبند،مشاعره رمضانی،رادیو هفت،بازباران،مجموعه نمایشی «صاحبدلان» ساخته محمدحسين لطيفي و مستندات قرآنی را آماده پخش کرده است.
مسابقه قرآنی بشارت به تهیه کنندگی حسین باقری که یکی از متفاوت ترین مسابقات قرآنی است، 30قاري و 30 حافظ ممتاز قرآن كريم از سراسر كشور در قالب گروه هاي دونفره به رقابت با يكديگر مي پردازند.این مسابقه در 30قسمت 45 دقیقه ای با اجرای محمد اسکندری از اول ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه آموزش پخش خواهد شد. مشاعره رمضانی به تهیه کنندگی امیرحسین آذر در 26قسمت 50دقیقه ای با حضور شرکت کنندگان در تمام سنین و خوانش اشعار رمضانی و در وصف حضرت علی (ع) به مناسبت ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه آموزش پخش خواهد شد.مستندات قرآنی به عنوان از آیه تا نشانه به تهیه کنندگی علیرضا سپهرین در 10قسمت 20دقیقه ای اشاره به آیات قرآنی در زمینه های مختلف می پردازد. مدرسه پهلوانی به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی زینلی در 30قسمت 35دقیقه ای به گسترش ورزش های باستانی در ایران خواهد پرداخت.این مستند تلویزیونی از اول ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه آموزش پخش خواهد شد.
مجموعه نمایشی تجربه های آقای خوشبخت به تهیه کنندگی داریوش ربیعی و کارگردانی حامد عزیزی که به آموزش غیرمستقیم کاربرد گیاهان دارویی می پردازد نیز در ماه مبارک رمضان مهمان خانه ها می شود.
برنامه بازباران به تهیه کنندگی و اجرای امیر قمیشی ویژه افطار همراه با آیتم های مختلف رمضانی هر شب از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. همچنین در ماه مبارک رمضان سریال صاحبدلان و نردبان آسمان به همراه انیمیشن سیره امام علی(ع) در آیینه رمضان و پارسا کوچولو و مهمانی خدا و برنامه اذان گاهی دین و دانش و ترتیل 30 جزء قرآن هر روز از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

معرفی کوتاه از سریال کمدی " پرستار جكی : Nurse jackie "
«پرستار جكي» در ميانه زندگي شغلي و شخصي

" پرستار جكی : Nurse jackie " مجموعه ‌اي كه پخش آن از سال 2009 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تاكنون 46 اپيزود 26 دقيقه‌اي از اين سريال در قالب پنج فصل از شبكه شوتايم به پخش رسيده است.
ادي فالكو، بازيگر و خواننده 49 ساله آمريكايي در اين سريال نقش اصلي را دارد. او سابقه بازي در سريال‌هاي «سوپرانوها»، «سي راك»، «oz»، «قانون و جزا»، «نيويورك زير پوشش» و... را در كارنامه دارد.

او در اين سريال نقش پرستاري به نام جكي پيتون را دارد كه علاقه ديوانه‌واري به دارو و مسائل پزشكي دارد. او در صدد است بين علاقه عجيب كارش در بيمارستاني در نيويورك و زندگي شخصي‌اش تعادلي ايجاد كند. او زني مهربان و سختكوش است كه يك خانواده را اداره مي‌كند و معمولاً براي رسيدگي به مسائل خانوادگي وقت كم مي‌آورد، چون مدام مشغول رتق و فتق امور كاري ‌اش در بيمارستان است.

رفتارهاي متناقض و بامزه او در محل كار و منزل، زمينه‌ساز خلق اتفاقات كميكي مي‌شود. در شعارهاي تبليغاتي اين سريال مي‌خوانيم:

«زندگي مملو از چيزهاي آزاردهنده كوچك است» ، «دوره كاري مقدس» و «نيرومند و عالي» كه اشاره به شخصيت جكي و اوضاع كاري او دارد. اوي بست، مريت وور، پل اسكولز، پيتر فاسليني، دومينيك فوموسا، رابي جرينز و... ديگر بازيگران اصلي سريال هستند كه دو بازيگر آخر به ترتيب نقش پسر و دختر او (كوين و گريس) را بازي مي‌كنند. اين سريال در نيويورك‌سيتي تصويربرداري شده و 6/7 از 10 ستاره سايت IMDB را تصاحب كرده است.
نامزدي در جوايز بفتا براي دريافت جايزه بهترين سريال، نامزدي دريافت امي در رشته‌هاي بهترين سريال كمدي تصويربرداري، كارگرداني و... و نامزدي و دريافت امي در رشته‌ بهترين بازيگر زن (ادي فالكو)، نامزدي براي دريافت جايزه گلدن گلوب در رشته‌هاي بهترين بازيگر زن (فالكو) و بهترين سريال از جمله افتخارات اين سريال است.
 

 

هيچ شبكه تلويزيوني در جهان مانند CCTV مخاطب ميلياردي ندارد

محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با سون یوشیو معاون رییس کل تلویزیون ملی چنین گفت: ما از پیشرفتهای CCTV خرسندیم و در راستای تقویت روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین آماده هرگونه همکاری در زمینه تقویت فعالیت های CCTV در ایران و منطقه هستیم.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ابتدای این دیدار با اشاره به وضعیت رسانه ای جهان گفت : اغلب رسانه های بزرگ جهان اکنون نه در دست ملت های بزرگ بلکه در اختیار نظام سلطه است و از همین رو رسانه های صلح طلب و عدالت‌جو وظیفه دارند صدای واقعی ملت ها که همانا ندای صلح و عدالت جهانی است را به گوش تمامی مردم دنیا برسانند.
محمدزاده افزود: امروز نظام سلطه فارغ از خواسته های مردم دو هدف اساسی که همانا کسب ثروت و قدرت برای اعمال مدیریت خود بر جهان است را دنبال می کند. نظام سلطه برای رسیدن به این دو هدف از رسانه ها برای فریب افکار عمومی و عدم توجه آنان به نیات خود بهره می برد و تا زمانی که قدرت رسانه در اختیار نظام سلطه است نخواهند گذاشت که صدای صلح و عدالت در جهان به گوش برسد.
او تصریح کرد: هدف نظام سلطه از تجاوز به افغانستان و بمباران شمال پاکستان کشاندن ناامنی به شرق و جنوب شرق آسیاست و در چنین شرایطی رسانه های قدرتمند وابسته به کشورهای بزرگی همچون چین که سابقه شرارت و تجاوز ندارند برای بیان واقعیت های جهانی می بایست حضور پررنگ تری در عرصه اطلاع رسانی داشته باشند و توسعه فعالیتهای CCTV در کشورهای مختلف فرصت خوبی برای دعوت به صلح و عدالت جهانی است.
محمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: هیچ رسانه ای در جهان مخاطب یک میلیاردی مانند CCTV ندارد، فلذا این شبکه بايد این فرصت را مغتنم شمرده و در راه برقراری صلح و عدالت جهانی گام بردارد.
وي در رأس یک هیأت رسانه ای در سفر به کشور چین که به دعوت تلویزیون ملی چین صورت گرفت، از ساختمان جدید این شبکه به عنوان اولین مهمانان خارجی بازدید کردند.
محمدزاده در این ديدار مورد استقبال سون یوشیو معاون رئیس کل تلویزیون ملی چین CCTV قرار گرفت و از بخش های مختلف آن بازدید کرد. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با حضور در استودیو شبکه تلویزیون ملی چین به گزارش مدیر این شبکه از روند آماده سازی کانال5 CCTV برای تهیه خبر و گزارشی از بازی های المپیک لندن گوش فرا سپرد. محمدزاده در پایان این بازدید پس از مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی چین، نماد ساختمان این تلویزیون را از سون یوشیو دریافت کرد.

 

شبکه یک؛نامزد گلدن گلوب
فیلم سینمایی «پنجاه درصـد زنـدگی»(با نام اصلی 50-50) به کارگردانی جاناتان لوين، امشب ساعت 22 ازشبکـه یک پخش می شــود.این فیلم نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم کمدی وبهترین بازیگر مرد(جوزف گوردون لویت) بود.ست راگن،آنا کندریک،آنجلیکا هیوستون و... دیگر بازیگران این فیلم هستند.درخلاصه داستان اين فیلم درام،بیوگرافی و کمدی آمده : آدام جوان 27 ساله اي كه دچار بيماري سرطان است، زندگي اش دچار تغيير شده و همسر و دوست او تصميم مي‌گيرند در جريان درمان او را همراهي كنند. پس ازمدتي همسر او ظرفيت تحمل شرايط را ندارد و او را ترك مي كند. آدام به كمك يك مشاور دوستش كايل و مادرش به مبارزه با سرطان ادامه مي‌دهد. «پنجاه درصـد زنـدگی» محصول سال 2011 درکشورآمریکا ساخته شده است.
فیلم تلویزیونی ضدجاسوسي «رایزن عشق» به کارگردانی جواد افشار نیز جمعه ساعت 16 از شبکـه یک روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان فیلم آمده: اميرحسين خجسته رايزن فرهنگي ايران در يكي از كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق است. او در آنجا با زني به نام مهشيد روبرو مي‌شود كه سالها پيش به وي علاقه‌مند شده است. مهشيد كه مشاور يك شركت توريستي است، به بهانه فراهم كردن تورهاي مسافرتي به ايران، خود را به اميرحسين نزديك مي‌كند. حسن جوهرچي، لعيا زنگنه و مهدي صبائي در «رایزن عشق» به ایفای نقش پرداخته‌اند.
شبکه دو؛دو فیلم تکراری
شبکه دو این هفته دو فیلم تکراری ویک تله فیلم را روی آنتن می‌برد.
فیلم تلویزیونی «بهار» به کارگردانی محسن توکلی و تهیه کنندگی لیلی شاکری و کاظم سعیدی، جمعه ساعت17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم با بازی فاطمه گودرزی از تولیدات سال جاری می‌بینیم: بهار معلمی است که همسرش در آستانه بازنشستگی قرار دارد. او 12 سال است که ازدواج کرده و خدا به آنها فرزندی نداده است. جهانگیر برادر بهار تصمیم گرفته است خانه قدیمیشان را خراب کند و در آن برج‌سازی کند. او رضایت همه خواهران را گرفته است و فقط رضایت بهار مانده است که او هم نگران مادرش است که آلزایمر گرفته و گاه حرف‌هائی از گذشته می زندو ... .
فیلم سینمایی تکراری«گربه کلاه به سر» به کارگردانی بو ولچ محصول سال 2003 آمریکا هم امروز ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. در خلاصه داستان این انیمیشن کمدی خانوادگی آمده است: کنراد و سالی، پسر و دختری هستند که به همراه مادرشان جوآن دریک خانه زیبا زندگی می‏کنند. پدر آندو فوت کرده است و مادرشان نیز در یک بنگاه معاملات ملکی کارمی‏کند و نمی‏تواند تمام روزمراقب آنان باشد. کنراد پسری شلوغ و شراست که مادرش به هیچ‏وجه نمی‏تواند جلوی او را بگیرد. مدیرجوان نیز به او می‏گوید که جلسه ماهانه ارتباطات مردمی این باردرمنزل او برگزار می‏شود.جوآن نیز از بچه‏هایش می‏خواهد که یک روزهم که شده دست از خراب‏کاری بردارند.
فیلم سینمایی تکراری«بگذار زندگی کنم» به کارگردانی مرحوم شاپور قريب و تهیه کنندگی علی اکبرعرفانی جمعه ساعت23 از شبکه دو روی آنتن می رود. شبكه دو احتمالاً براي يادبود قريب كه كمتر از دو ماه پيش درگذشت، اين فيلم بارها پخش شده را در كنداكتور خود قرار داده است. داستان فیلم بابازی افسانه بایگان ومهدی هاشمی در مورد منوچهر و فریده زوج جوانی است که بر اثر دخالتهای خانواده هایشان از هم جدا می شوند و سرپرستی دو فرزند خردسال آنها به منوچهر سپرده می شود. روزی برادر فریده به بهانه ورزش کردن به خانه منوچهر می رود و با بچه های آن بازی می کند و منوچهر برای گذران خرج زندگی انگشتر (حلقه) ازدواجش را می فروشد و با آن مقداری وسائل می خرد. پدر فریده به خانه آمده و از فریده سراغی می گیرد و با همسر خود در مورد آن بحث می کنند.
شبکه سه؛یک گودزیلای قدیمی و چند تکراری
مسئولان شبکه سه گویا این هفته چندان حوصله وقت گذاشتن روی کیفیت را نداشته اند وبیشتر روی کمیت کار کرده اند!
فیلم سینمایی تکراری«بازی یک مرد» محصول سال 2002 کشورآمریکا، امروز ساعت 19 از شبکه سه پخش می شود.درخلاصه داستان این درام ورزشی با بازی میسون کمپل و گری مسینیس به کارگردانی جی میلس گودلو آمده: تیمی پرایس جوان هجده ساله ای است که به بازی گلف علاقه مند است.پدرش جیم پرایس حسابداراست.تیمی توسط پدرش برای دورگردی درباشگاه فاکس معرفی می شود. او دستیار موفقی می شود.کم کم تمرین فشرده او باعث می شود قهرمان کشور شود.
فیلم سینمایی اکشن علمی تخیلی وتریلر تکراری«گودزیلا» به کارگردانی رولند امریخ، امشب ساعت 23:30 از شبکه سه پخش می شود .درخلاصه داستان فیلم آمده : ارتش آمریکا با آزمایش های اتمی خود زمینه تغییر ژنتیک در بعضی از موجودات را فراهم کرده و موجودی به نام گودزیلا که شبیه سوسمار و بسیار غول آسا است به وجود آمده. ارتش برای مقابله با آن، زیست‌شناسی به نام دکترنیکو تاتو پلیس (متیو برودریک) را استخدام می‌کند. متیو برودریک، ژان رنو و ماریو پیتیلو در «گودزیلا» محصول سال 1998 کشورهای آمریکا و ژاپن، به عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش کرده‌اند.
فیلم سینمایی ورزشي و خانوادگی«تپه هارلی» به کارگردانی دان موست، جمعه ساعت 14:30 روی آنتن شبکه سه می‌رود. داستان این فیلم درباره سرنوشت اسبی به نام هارلی است که بر اثر فشارتمرین آسیب می‌بیند. مالک باشگاه پاتر تصمیم می‌گیرد، بدون توجه به آسیب دیدگی هارلی رابه مسابقات اعزام کند. اما شب پیش ازمسابقات هارلی از اصطبل فرارمی کند. «تپه هارلی» با بازی کریستوفر اتکینز و کریستین دورن،محصول سال 2011 آمریکاست .
فیلم سینمایی کمدی خانوادگی وفانتزی«کوچولوها» به کارگردانی تام هارپر، جمعه ساعت 19 ازشبکه سه پخش می شود.دراین فیلم می بینیم : اري يتي كلاك دختر پاد و هوميلي است. اين خانواده از نوع آدم هاي كوتوله هستند. آنها در زير كف چوبي اتاق جيمز كه يك پسر بچه است، زندگي مي كنند. آدم كوچولو ها هميشه از ديده شدن مي ترسند. اما به طور اتفاقي جيمز اري يتي را مي بيند. مادربزرگ جيمز , كارول به وجود خانواده پاد در زير كف چوبي اتاق شك مي كند. وقتي پاد و اريتي و هوميلي مي خواهند فرار كنند. توسط مادربزرگ جيمز ديده مي شوند و ... .شارون هورگان وکریستوفر اکلستو در «کوچولوها» محصول سال 2011 انگلیس بازی کرده اند .
فیلم سینمایی «میدان جنگ» به کارگردانی لی جونگ ایک امروز ساعت11 صبح و تله‌فیلم «در جستجوی خواستگار» به کارگردانی حسین آقا هرندی و تهیه کنندگی علي پورکياني و حسين آقاهرندي با بازی مونا فرجاد، افسانه چهره آزاد و سياوش طهمورث ، جمعه 11:30 ازشبکه سه سیما بازپخش خواهند شد.
شبکه چهار؛ عیار14
فیلم سینمایی « عیار 14» به کارگردانی پرویز شهبازی، جمعه ساعت 20:30 درقالب برنامه «سینما 4» براي نخستين بار ازشبکه چهار پخش خواهد شد . درخلاصه داستان فیلم با بازی محمد رضا فروتن، پوریا پورسرخ ،کامبیز دیرباز و مینا ساداتی آمده : مردي طلا فروش (محمدرضا فروتن)،یک دزد راحین دزدی ازمغازه همسایه اش لو می دهد. دزد دستگیر و به زندان می افتد، اما قول می دهد که انتقام این کار را از او بگیرد. چند سال بعد دزد پس از آزاد شدن سراغ طلافروش می رود، طلافروش هم ترسان به پلیس مراجعه می کند،اما پلیس می گوید که قبل از وقوع جرم کاری نمی تواند انجام دهد. مرد طلافروش علی رغم داشتن فرزند دختری بنام طلا و همسر بازهم به یک زن دیگر علاقمند شده و تصمیم می گیرد تا با او فرار کند. از سوی دیگر فردی که طلاها را برای طلافروش آورده است (پوریا پورسرخ)، به طلافروش مراجعه و تقاضای پول می کند.
فیلم سینمایی تكراري « غول پیکر» به کارگردانی دیوید هوگن ، امروز ساعت 16 ازشبکه چهاربازپخش می شود . درخلاصه داستان فیلم آمده : دریکی ازشهرهای کوهستان کانادا زلزله های خفیف و فراوانی رخ می دهد. توماس هم مسئول زمین شناسی و زلزله نگاری این منطقه است. پدر توماس که استاد دانشگاه است ،اعتقاد دارد به دلیل آلودگی ها و گرمایش زمین،موجودات منقرض شده به دلیل تولید زیاد گازکربنیک از دل کوه بیدارمی شوند و به سطح زمین می آیند .اما کسی حرف های اور را باورنمی کند، توماس ازطرفی متوجه می شود که یک شرکت ، ماموریت های ویژه ای در این منطقه داشته و کارکنان آن به طرزعجیبی با گازکربنیک جان خود را از دست داده اند.
اد کوئن و پاسکال هاتن درفیلم «غول پیکر» محصول سال 2011 کشورهای کانادا و آمریکا به ایفای نقش پرداختند .
شبکه تهران؛انیمیشن تکراری
انیمیشن تکراری«ماداگاسکار2»که البته به اندازه نسخه اول آن مورد استقبال واقع نشد،تنها انتخاب جذاب این هفته شـبـکـه تـهــران است.این انیمیشن به کارگردانی اریک دارنل و با صداپیشگی بن استیلر، کریس راک ، دیوید اسویمر و جادا پینکت اسمیت ، محصول سال 2008 آمریکا ، امروز ساعت 13:30 درقالب برنامه «تماشاخانه» روی آنتن می رود. دراین فیلم می بینیم : حیوانات باغ وحش که دل پری از ماندن در آنجا و نمایش های مسخره دارند با هواپیمایی که طراحی می کنند از آنجا فرار می کنند و هواپیمایشان در کنار یک برکه در آفریقا سقوط می کند . سو با شیریست که بر حیوانات آنجا حکمرانی می کند، او این گروه جدید را نمی پذیرد تا اینکه به ناگاه متوجه می شود که آلکس شیر جوانی که همراه آنهاست .همان آلکه پسر کوچولوی آنهاست که سالها قبل انسانها او را گیر انداخته و با خود برده اند .
فردا ساعت 13:30 هم فیلم سینمایی «گذرگاه مرگبار»ازشبکـه تهران پخش می شود.درخلاصه داستان فیلم آمده : کين رئيس يك گروه پليس مخفي است كه معتقد است چون قوانين دركشور آمريكا به نفع تبهكاران عمل مي كند، براي مقابله با فعاليت هاي جنايتكارانه بايد به روش هايي شخصي روي آورد. دريك سوپرماركت دو نفر كشته مي شوند. كين و گروهش مسئول پي گيري اين قتل ها مي شوند و به دو نفر مظنون مي رسند. توماس كه درحال معامله مواد مخدر است، دستگير مي شود و يك زن افسر پليس كه دختري كه درمحل حادثه بوده، شهادت مي دهد كه قتل سوپر ماركت توسط وي انجام گرفته است. كئوني وكس مكس «گذرگاه مرگ بار» محصول سال 2010 آمریکا را کارگردانی کرده است.
40 دقیقه بامداد روزجمعه 23 تیرماه فیلم سینمایی « واکنش زنجیره ای» به کارگردانی اندرو دیویس محصول سال 1996 کشورآمریکا ازشبکـه تهران بازپخش می شود .

 

پخش مستند «به رنگ انار»

مستند «به رنگ انار» از مجموعه «یک زندگی» به تهیه کنندگی جواد ظهیری، پنج شنبه این هفته روی آنتن شبکه مستند می رود.
به گزارش روابط عمومي شبكه مستند، «به رنگ انار» به کارگردانی رقیه توکلی روایت گر زندگی معلم بازنشسته ای است که تصمیم می گیرد پس از بازنشستگی به زادگاهش یزد برود و گاورداری کوچکی را تاسیس کند. اما این راه با تمام سختی هایش و با اضافه شدن باغ انار و مزرعه تبدیل به فعالیتی پر رونق می شود و برای فرزندان او و اهالی محل هم ایجاد شغل می کند. هر قسمت از مجموعه اجتماعي «یک زندگی» كه از توليدات جديد شبكه مستند سيما است، موضوع واحدي دارد و توسط گروه‌هاي مختلف ساخته مي‌شود، اما در نهايت همه آنها تحت مجموعه «يك زندگي» به مضمون واحدي مي‌پردازند كه سرگذشت و زندگي يك انسان خاص است اين انسان به دلايل مختلف زندگي‌اش كمي با ديگران متفاوت است و نوع زندگي اش او را شاخص كرده است. «به رنگ انار» امشب ساعت 21:30 به مدت سی دقیقه روی آنتن شبکه مستند می رود

پشت صحنه «مادر» در شبکه مستند

مراحل ساخت و پشت صحنه فیلم سینمایی «مادر» ساخته ارزشمند مرحوم علی حاتمی امروز ساعت 17 در برنامه «یک فیلم، یک تجربه» نمایش داده می‌شود.
به گزارش روابط عمومي شبكه مستند، مستند «یک فیلم، یک تجربه» ساخته ناهید دل آگاه سلسله برنامه ایست که در آن روند تولید آثار از نگاهی نو بازنگری می شود و در این قسمت با عنوان «مادر در آینه» ساخته حمید هنری به بررسی فیلم به یادماندنی «مادر» می پردازد.این شاعرانه سینمای ایران، روایت گر قصه پیرزنی است که در سرای سالمندان زندگی می‌کند و حال به خانه برمی‌گردد تا روزهای پایانی عمرش را در خانه‌اش و کنار فرزندانش که هر کدام گوشه‌ای به زندگی خود مشغولند بگذراند. گرمی حضور مادر در خانه، فرزندان را به دور هم جمع میکند و در این مجال فیلم به معرفی شخصیتهای داستان می‌پردازد. مرحوم رقیه چهره آزاد ، محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی ، فریماه فرجامی، اکرم محمدی، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی و.... بازیگران این فیلم هستند. و ارسلان کامکار نیز موسیقی به یاد ماندنی این اثر را ساخته است. ضمن آن که علی حاتمی علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، طراحی صحنه و لباس کار را بر عهده داشته است.
«یک فیلم، یک تجربه » با هدف بررسی ساخت مهم ترین آثار سینمایی ایران هر روز ساعت 17 از شبکه مستند روی آنتن می رود.

مخالفت ‌رهبری ‌با روابط عشقی‌ ناسالم ‌در سیما

شهریار بحرانی کارگردان درباره تاکیدات مقام معظم رهبری در جمع دست‌اندرکاران صدا و سیما در دو سال گذشته و تاکیدات ایشان بر عدم استفاده از برخی ارتباطات عشقی زائد در مجموعه‌های نمایشی گفت: در ارتباط با برخی از ارتباطات ناسالمی که بعضا در کارهای نمایشی شاهد آن هستیم، متاسفانه از رفتارهایی که ارتباط سالم و صحیح و مورد تشویق دین است در آثارمان فاصله گرفتیم و اگر این مسایل را مراعات می‌کردیم نیازی به ایجاد فضا‌های ناسالم در آثار نمایشی نبود.
به گزارش فارس، وی در ادامه گفت: حالا باید ببینیم چه مواردی ارتباط سالم است. ارتباط سالم یعنی آن‌که به اطرافیان از جمله همسر، فرزندان، پدر و مادر به شدت عشق بورزیم و محبت کنیم همانطور که خداوند نسبت به انسان عشق می‌ورزد و عاشقانه برخورد می‌کند. انسان هم نسبت به اطرافیان خودش شدیدا با محبت و عشق و ایثار رفتار کند.

در این صورت پیام ادیان الهی محقق می‌شود و خانواده استحکام پیدا می‌کند و روابط افراد به بهترین شکل دوام می‌یابد و محکم می‌شود. کارگردان فیلم تحسین شده «ملک سلیمان» در ادامه گفت: اما متاسفانه ما این وجه مثبت را به خاطر جذابیت بیشتر در کارهای نمایشی به روابط و ارتباط ناسالم و زائد عشقی، سطحی و مبتذل می‌پردازیم که هم بدآموزی دارد و هم فضای مسمومی را در ذهن جوانان و نوجوانان ایجاد می‌کند که نسبت به پذیرش مسئولیت و انتخاب همسر آینده، دوست و رفیق و شریک در آینده تصورات انحرافی، غربی و بیمار ایجاد می‌کند.
 

استیلی و فرهاد جم سه ستاره مي‌گيرند

حمید استیلی و فرهاد جم این هفته مهمان برنامه «سه ستاره» رادیو جوان خواهند بود.
به گزارش مهر،‌ محور برنامه سه ستاره دعوت از سه‌ ستاره مختلف در حوزه‌های متفاوت است اما این هفته فرهاد جم بازیگر و حمید استیلی فوتبالیست در آن حضور خواهند داشت. این برنامه دارای فضایی کاملا شاد و تفریحی است که فرصت حضور و تعامل را به مخاطبان در برنامه می‌دهد. ستاره ‌هایی که حضور دارند نیز الزاما در حوزه هنری نیستند. ستاره‌ها در این برنامه کارهای مختلفی انجام می‌دهند.

برای مثال به سوالات مردم در قالب گزارش و تلفن پاسخ می‌دهند، بخشی از برنامه را اجرا می‌کنند و جای مجری قرار می‌گیرند،‌ داستان می‌خوانند و با یکدیگر گفت وگو می‌کنند. همینطور تعدادی از آثارشان نیز در برنامه معرفی می‌شود. سه ستاره پنجشنبه‌ از ساعت 16 تا 20 روی آنتن رادیو جوان می‌رود و سردبیری آن برعهده حامد مرادیان است و پیمان طالبی نیز این برنامه را اجرا خواهد کرد.
 

نقد موسيقي روشن روان در تلويزيون

تهیه کننده برنامه «دستان» از حضور کامبیز روشن روان در این برنامه برای نقد آثار شهرام ناظری و بیژن بیژنی خبر داد.
محمد مناجاتی تهیه کننده دستان درباره موضوع قسمت دوم این برنامه موسیقایی به مهر گفت: این هفته کامبیز روشن روان به عنوان مهمان در برنامه حضور دارد و این استاد موسیقی ایرانی که در ژانرهای مختلفی کار کرده،‌ نقدی بر آثار مطرح شهرام ناظری و بیژن بیژنی خواهد داشت. وی افزود:

همچنین موضوع موسیقی فیلم نیز در برنامه بررسی می‌شود و به ژانری که روشن روان در حوزه موسیقی نوایی وارد آن شده نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. فریدون شهبازیان، استاد کمال پورتراب، مجید انتظامی، مجید درخشانی، محمد سریر، محمد میرزمانی، کیوان ساکت و شاهین فرهت کارشناسان این برنامه با اجرای سیدعباس سجادی هستند. مهمان هفته آینده دستان که جمعه‌ها ساعت 23 از شبکه آموزش پخش می‌شود،‌ حسام الدین سراج است.
 

بررسي طنز ايران و جهان در راديو پيام

این شبکه براي اولين بار يكي از بخش هاي شبانگاهي را به طور ويژه به موضوع طنز اختصاص مي دهد .
به گـزارش روابط عمومي راديـو پيام ،بخش شبانگاهي جمعـه هاي راديو پيام با كارشناسـي ناصـر فيض و تهيه كنندگی احمد برمر به بررسي جنبه هاي مختلف طنز ايران و جهان مي پردازد .
بخش شبانگاهي جمعه هاي راديو پيام ساعت 22 تا 2 بامداد موج FM رديف 104 پخش مي شود.
 

 

تحلیل فیلم«قرمز» جیرانی در شبکه چهار

فیلم سینمایی «قرمز» ساخته فریدون جیرانی در برنامه این هفته زندگی روی پرده تحلیل می شود.
به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما:برنامه زندگی روی پرده که فیلم های سینمایی را از دیدگاه روانشناسانه تحلیل می کند، جمعه، به تحلیل فیلم سینمایی قرمز به کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی می پردازد. فیلم قرمز داستان زنی به نام هستي است كه همسرش فوت كرده و يك دختر كوچك دارد. او با مردي ثروتمند به نام ناصر ازدواج مي كند. ناصر مردی بدبین و شکاک است و هستی را مدام مورد ضرب و شتم قرار مي دهد و هر بار كه زن تقاضاي طلاق مي كند با معذرت خواهي از او و ابراز عشق، او را به خانه باز مي گرداند. تا اينكه يكبار وقتي هستي تصميم قطعي مي گيرد، او با ترفندي دخترش را گروگان مي گيرد و...
هدیه تهرانی، محمد رضا فروتن،کمند امیر سلیمانی،شهره سلطانی و ... در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.«زندگی روی پرده» مجموعه‌ای دیالوگ محور و در عین حال تحلیلی است که در آن یک کارگردان و یک روانشناس جنبه‌های رفتارگرایانه و روانشناختی شخصیت‌های فیلم های ایرانی و خارجی را که در یک حادثه یا گفت‌وگو به نمایش درآمده است را تحلیل و بررسی می‌کند. در «زندگی روی پرده » مسعود فروتن مقابل ابراهیم میثاق روانشناس درباره فیلمهای سینمایی به گفت‌وگو می‌نشیند.«زندگی روی پرده» کاری از گروه فرهنگی و اجتماعی شبکه چهار است ،جمعه ساعت 14:15 روی آنتن شبکه چهار می‌رود.
 

مجری «نگاه یک» راهی لبنان شد

حسن نهضت تهیه کننده برنامه «نگاه یک» گفت: سید حسن صحت مجری و کارشناس برنامه نگاه یک از این پس این برنامه هفتگی را اجرا نمی کند.
به گزارش روابط عمومي شبكه يك، نهضت گفت: آقای صحت بعنوان رایزن فرهنگی ایران در لبنان انتخاب شده اند به همین دلیل دیگر در کشور حضور ندارند تا برنامه نگاه یک را اجرا کند. آقای مهدی مهدی قلی اجرای این برنامه را که در گروه سیاسی شبکه یک تهیه می شود برعهده گرفته است. برنامه نگاه یک که هر هفته شنبه ها ساعت حدود 23:15 از شبکه یک پخش می شود ، بررسی مهمترین موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور را در دستور کار دارد.
 

 

تجلی «شکوه رمضان» در شبکه سحر

شکوه رمضان عنوان ویژه برنامه ای است که در ماه مبارک رمضان، مهمان خانه های بوسنیایی زبانان بیننده شبکه سحر خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی این شبکه بین المللی، ویژه برنامه «شکوه رمضان» به تهیه کنندگی مهدی سعادت احمدنیا در 32 قسمت 30 دقیقه ای در ماه مبارک رمضان به صورت زنده از سیمای بوسنیایی شبکه سحر پخش خواهد شد. مهدی سعادت گفت: این برنامه همچنین شامل آیتم هایی همچون پلاتو مجری- کارشناس، تماس تلفنی مخاطبان، تصویر- نریشن دعای روزهاي ماه رمضان، گزارش مردمی از بوسنی، تلاوت قرآن با زیرنویس عربی و بوسنیایی، مصاحبه با کارشناسان در بوسنی و قصه های مذهبی است
 

گلاره عباسی و احسان کرمی «پنجشنبه صددرصد»

برنامه «پنجشنبه صددرصد» با اجرای گلاره عباسی و احسان کرمی هر پنجشنبه ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ از راديو تهران موج اف.ام ردیف 94 پخش مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي راديو تهران، امير حسين ثقفي، سردبير از اجرای گلاره عباسی و احسان کرمی در برنامه راديويي پنجشنبه صد در صد خبر داد و افزود: برنامه پنجشنبه صد در صد با رويکرد شهري و طنز از ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ پنجشنبه هر هفته با اجرای گلاره عباسی و احسان کرمی از راديو تهران روي موج اف.ام رديف ۹۴ پخش مي شود. ثقفي افزود: در اين برنامه معضلات و مشکلات شهري در قالب طنز بيان مي شود. به تمامي مواردي که هر روز در زندگي شهري با آنها سر و کار خواهیم داشت از دريچه طنز نگاه خواهد شد و مشکلات و دغدغه های شهروندان با زبانی خودمانی و طنز به گوش مسئولین و شنوندگان خواهد رسید. در بخشی از برنامه جديد ترين شعرهاي طنز از شاعران طنزپرداز کشور ارايه مي شود و از مردم خواسته مي‌شود تا راهکارهاي خود را براي حل مشکلات و مسائل شهري ارايه دهند تا در قالب طنز بيان شود.

ثقفي خاطرنشان کرد: از دیگر بخش های جذاب و شنیدنی پنجشنبه صد درصد اجراي کوتاه نمايش و چند زاويه مختلف در برخورد با موضوع و جامعه امروز شهري با نکات ريز زندگي شهري است. اسماعيل باستاني، تهيه کننده؛ احسان کرمي و گلاره عباسی گوينده؛ ميثم عبدي، وحيد رونقي و مجيد حبيبي بازيگر؛ سينا محمد حسن، ارتباطات؛ محمد جواد رفيع پور، هماهنگي؛ محمد رضا مير حسيني، گزارشگر و مهرداد محمد رضا، صدابردار در اين برنامه همکاري دارند.
 

 

تكذيب محدوديت‌هاي «جمعه ايراني»

مدير راديو ايران درباره محدوديت‌هاي اعمال شده در برنامه «جمعه ايراني» خاطرنشان كرد: هيچ محدوديتي در برنامه به وجود نيامده است و من به عنوان مدير راديو ايران اين موضوع را به شدت رد مي‌كنم.
حميد شيخ‌محمدي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: هيچ اتفاق خاصي در «جمعه ايراني» رخ نداده است و اين برنامه مثل سابق به روال پيشين خود ادامه مي‌دهد. همين جا هر گونه حرف و حديثي را كه پيش آمده است به آنتن ارجاع مي‌دهم نه حرف. وي افزود: شنوندگان مي‌توانند مطابق معمول آنتن راديو ايران را روز جمعه بشنوند و ببينند كه آيا در آن تغييري ايجاد شده است يا خير؟
شيخ محمدي در پايان گفت: خود سازندگان برنامه «جمعه ايراني» بنا بر تصميم خود به اين نتيجه رسيدند كه يكسري كلمات و اصطلاحات را اصلاح كنند و روي آنتن نياورند وگرنه هيچ حركت خاص و محدوديتي در آن اعمال نشده و نخواهد شد.
مدير راديو ايران در حالي محدوديت «جمعه ايراني» را رد مي‌كند كه چندي پيش تهيه‌كننده برنامه ـ سعيد توكل ـ در آستانه 10 سالگي «جمعه ايراني» اعلام كرده بود: متاسفانه «جمعه ايراني» روند خوبي ندارد و با توجه به اينكه كارمان را انجام مي‌دهيم اما از شرايط كلي كار راضي نيستيم به دليل اينكه محدوده خط قرمزها روز به روز بسته‌تر‌ مي‌شود

معرفي عروسكي جديد در شبكه تهران

«کارتن» عروسک جدید برنامه «تن تن كارتن» کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران به تازگی در برنامه تن تن کارتن اضافه شده است.
به گزارش روابط عمومی شبکه تهران، فاطمه شیرازی مقدم با بیان این مطلب گفت: عروسک کارتن از طریق یک جعبه پستی به برنامه «تن تن کارتن» وارد مي شود كه شخصيتي بانمك و جالب دارد.. وی در ادامه گفت: با ورود این عروسک تن تن کره، اسب بانمک و پرشور برنامه به او حسادت می کند، اما با گذشت زمان با او دوست و همراه می شود و اتفاقات جالبی از دوستی آنها دربرنامه رخ مي دهد. شیرازی مقدم افزود: صداپیشه عروسک کارتن الهام محبوبی و مهتاب تبریزی عروسك گردان اين شخصيت جديد برنامه است. تهیه کننده برنامه تن تن کارتن تصریح کرد: این برنامه می کوشد در فضای آموزش و البته طنز و سرگرمی نکات اجتماعی و اخلاقی مورد نیاز خردسالان را از طریق دو عروسک و مجری برنامه در قالب یک برنامه نمایشی بیان کند. تن تن و کارتن به همراه خاله مهتاب شخصیت های مهم این برنامه هستند.
این برنامه در 90 قسمت تولید و هرروز ساعت 9:20 از شبکه تهران برای مخاطب رده سنی خردسال و نونهالان پخش می شود.

معاون سيما و دو انتصاب

معاون سيما در احكام جداگانه‌اي دو مدير را در رسانه‌ ملي منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومی سیما، دارابی در حکمی، دکتر حسین ساری را با حفظ سمت (مدیرکل پویانمایی صبا) به مدیریت شبکه تلویزیونی پویا برگزید. شبکه دیجیتال پویا روز دوشنبه دوازدهم تیر پخش آزمایشی خود را آغاز کرد. این شبکه جدید کارتون یا انیمیشن (پویا نمایی) هجدهمین شبکه دیجیتال تلویزیون ایران محسوب می شود. حسین ساری دارای مدرک دکترای استراتژیک است که پیش از این سمت مدیریت شبکه قرآن و معارف را برعهده داشت.
مهدی یوسف مشاور مدیر شبکه ومدیر امور مخاطبان شبکه جام جم شد. طلوعی مدیرشبکه جام جم طی حکمی مهدی یوسف را به عنوان مشاور مدیر شبکه ومدیر امور مخاطبان خارج از کشورشبکه جام جم منصوب کرد.مهدی یوسف که پیش از این مدیریت هماهنگی ها وامورنمایندگی های اداره کل روابط عمومی سازمان صدا وسیما را بر عهده داشت، تاکنون مدیریت امور مخاطبان اداره کل روابط عمومی ، مدیر روابط عمومی شبکه تهران سیما ومدیرت های تخصصی مختلفی را در حوزه های مختلف به ویژه روابط عمومی رسانه ملی بر عهده داشته است.
 

 

آغاز به كار شبکه سلامت بزودی

نسل جدید شبکه‌های دیجیتال ، یکی پس از دیگری توسط معاونت سیمای جمهوری اسلامی در حال راه اندازی است.
به گزارش روابط عمومی سیما ، علی دارابی معاون رییس سازمان صدا و سیما در امور سیما با اعلام این خبر گفت : بزودی شبکه سلامت سیما به عنوان شبکه ای دیجیتالی و به صورت 24 ساعته ابتدا در تهران و سپس در سراسر کشور آغاز به کار خواهد کرد. شبکه سلامت سیما ، طرحی نو در رقابت رسانه ای است که با رویکرد ارتقاء دانش عمومی مردم در سلامت و بالندگی جامعه ، کاهش آلام و بیماری ها و افزایش بهره وری در ظرفیت های حوزه سلامت کشور راه اندازی می شود .دارابی با تأکید بر اینکه امروزه در حوزه رسانه ها راه اندازی شبکه های تصویری تخصصی به عنوان یک ضرورت و اصل پذیرفته شده است ، گفت :

سیمای جمهوری اسلامی در نظر دارد با راه اندازی شبکه های نسل جدید به نیازهای ضروری مخاطبان خود در حوزه های مختلف پاسخ دهد.معاون رییس صدا و سیما در امور سیما یادآور شد : از آن جایی که طبق برنامه ریزی های کلان رسانه ، مقرر شده شبکه تلویزیونی سلامت از طریق فرستنده دیجیتال به پخش برنامه بپردازد، مشابه سایر شبکه های نسل جدید به صورت چابک و کارآمد کار خود را آغاز خواهد کرد .او در پایان یادآور شد : شبکه مستند ، نمایش ، ورزش و پویا از شبکه های نسل جدید هستند که قبلاٌ کار خود را آغاز کرده اند و شبکه ورزش و پویا نیز به زودی رسماً افتتاح می شوند .

قصه گويي رهگذر در «رنگين كمان»

محمد رضا سرشار ملقب به رضا رهگذر نويسنده و پ‍ژوهشگر ادبيات معاصر رواي قصه گو برنامه «رنگين كمان» مي شود.
به گزارش روابط عمومي شبكه تهران، محبوبه سميعي زفرقندي مدير گروه كودك و نوجوان شبكه تهران با بيان اين مطلب گفت: اتاق فكر و گروه كارشناسان و مشاوران برنامه «رنگين كمان» با برگزاري جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده اند كه ايام ماه مبارك رمضان از بهترين ايامي است كه مي توان مخاطبان و به وي‍ژه كودكان و نوجوانان را با سنت هاي ادبي و حكايت هاي قديمي و حتي داستانهاي معاصر آشنا كرد. مدير گروه كودك و نوجوانان شبكه تهران تصريح كرد: بخش مربوط به قصه گويي رضا رهگذر در فضاي سبز تپه صبا در محوطه جام جم با حضور كودكان اجرا خواهد شد . علاوه بر اين صحنه هاي مهم داستان در مقابل دوربين توسط يك تصوير گر نقاشي مي شود تا تلفيق قصه و نقاشي به همراه صداي خاطره ها روزهاي خوش و خاطره انگيزي را براي كودكان و نوجوانان در ماه مبارك رمضان رقم بزند .
رضا رهگذر نويسنده كتاب هاي جايزه ، ببارد باران ، نبارد باران ، كك به تنور ، نگو نمي توانم و..... درپيشرفت اديبات كودك و نوجوان سهم به سزايي داشته است.

انتصاب مدير جديد روابط عمومي صدا

علي اكبر خدابخش طي حكمي به سمت مدير روابط عمومي صدا منصوب شد.
به گزارش ايسنا، در جلسه‌اي با حضور دكتر محمدحسين صوفي معاون صدا، سيدتقي سهرابي مدير كل اداره كل روابط عمومي سازمان و مديران روابط عمومي شبكه هاي راديويي طي حكمي علي اكبر خدابخش به سمت مدير روابط عمومي صدا منصوب شد. كارشناس ارشد ژورناليسم رسانه، مدير روابط عمومي راديو فرهنگ، مدير روابط عمومي راديو پيام و آوا، مدير پخش و نظارت و ارزشيابي راديو پيام و آوا، مدير نمونه سازمان صداوسيما، مدرس دانشگاه و تهيه كننده و سردبير راديو از سمت هاي خدابخش بوده است.
 

 

گله‌مندي رييس مركز هنرهاي نمايشي راديو از شبكه نمايش

رييس مركز هنرهاي نمايشي راديو گفت: در حال حاضر هيچ تبليغاتي از برنامه‌هاي راديو نمايش در شبكه نمايش تلويزيون انجام نمي‌شود و فقط برنامه‌هاي خودشان را تبليغ مي‌كنند.
مهدي دهقان نيري در پاسخ به پرسش ايسنا درباره اينكه تعامل راديو نمايش با شبكه نمايش تلويزيون چطور است؟ اظهار كرد: شبكه نمايش تلويزيون بيشتر در حوزه تصويري فعاليت دارد و راديو نمايش در حوزه صدا؛ به همين خاطر تعامل آنچناني با يكديگر نداريم. برخي از فيلم‌هاي سينمايي ايران كه از شبكه نمايش تلويزيون پخش مي‌شوند، از برنامه «راديو فيلم» ما هم پخش مي‌شوند. شبكه نمايش پيش از اين تمام برنامه‌هاي راديو نمايش را زيرنويس مي‌كردند تا به اطلاع شنوندگان ما برسانند و مخاطبات بتوانند از برنامه‌هايمان استفاده كنند، اما در حال حاضر اعلام كردند كه فعلا زيرنويس‌هاي اين شبكه بيشتر مربوط به كنداكتور شبكه نمايش تلويزيون است و ما نمي‌توانيم از آنها استفاده كنيم.
او افزود: با آمدن ماه رمضان تمام برنامه‌هاي راديو نمايش ويژه پخش مي‌شوند كه چندين برنامه ويژه سحر و افطار در نظر گرفتيم كه از اول ماه رمضان روي آنتن خواهند رفت.
وي افزود: «تماشاخانه» يكي ديگر از ويژه برنامه‌هاي تابستان راديو نمايش است كه پنج‌شنبه‌ها ساعت 11 و 15 دقيقه تا 11و 30 دقيقه روي آنتن مي‌رود. در اين برنامه تمامي تماشاخانه‌هاي ايران به شكل مستند گزارشي و تاريخ شفاهي مطرح مي‌شود.
او ادامه داد: همچنين برنامه ديگري با عنوان «موسيقي دراماتيك» كه به موسيقي دراماتيك اختصاص دارد، نت‌شناسي و سازشناسي مي‌كند و بهترين موسيقي‌هاي مطرح جهان كه در حوزه فيلم‌هاي سينمايي و تئاتر توليد شده‌اند پخش مي‌شوند. اين برنامه هر هفته جمعه‌ها ساعت 23 به مدت 30 دقيقه از راديو نمايش پخش مي‌شود.
دهقان نيري در پايان گفت: برنامه «راديو فيلم» راديو نمايش كه پيش از اين فيلم‌هاي سينمايي را پخش مي‌كرد به خاطر ايام تابستان صبح‌هاي پنجشنبه و جمعه بيشتر قرار است «قصه ‌هاي مجيد» را براي شنوندگان پخش كند.
 

 

تقدیر نیروی انتظامی از سازندگان «گذرگاه مرزی »

فرمانده مرزبانی ناجا از عوامل فیلم تلویزیونی « گذرگاه مرزی » قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه یک، در مراسمی با حضور سردار ذوالفقاری فرمانده مرزبانی ناجا ، سرهنگ پاسدار احمد نیکوفرد معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا، کاظمی مدیر گروه فیلم های تلویزیونی شبکه اول سیما، سید محمد رضا قربانزاده تهیه کننده فیلم و جمعی از بازیگران، از عوامل تولید فیلم تلویزیونی گذرگاه مرزی قدردانی شد.در این مراسم سردار ذوالفقاری ضمن تشکر از عوامل تولید این فیلم درباره شرایط و دشواری های مرزبانان کشور عزیزمان سخنرانی و تاکید کرد : رشادت ها و از خود گذشتگی های این سربازان در مرزهای ایران است که امروز ما شاهد کم شدن قاچاق در کشورمان هستیم .

کسانی که در شرایط بد اقلیمی و دور از خانه و خانواده ، کمین های طولانی مدت برای به دام انداختن اشرار و ... به خاطر امنیت مرزها و مردم ایران شب را به صبح و صبح را به شب می رسانند.
در ادامه سردار ذوالفقاری خاطرات عوامل تولید و بازیگران را در طول تولید فیلم در منطقه بیرجند و نقطه صفر مرزی شنید. سحر خیز کارگردان «گذرگاه مرزی» نیز ضمن تشکر از فرماندهی مرزبانی و مدیر شبکه یک سیما از رشادت های مرزبانان صحبت کرد.
 

با بازی طهمورث، ناصری، عبدلی و...
«رسم مانده» روی آنتن شبکه سه می‌رود

«رسم مانده» پنجشنبه هفته آینده روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.

فیلم تلویزیونی «رسم مانده» به کارگردانی داود موثقی ساعت 19 پنجشنبه هفته آینده روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت. سیاوش طهمورث، افسانه ناصری، شهرام عبدلی، حامد وحید، جمشید جهان زاده و... از بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.
«رسم مانده» روایتگر داستان زندگی دو پهلوان کشتی با چوخه به نام‌های مقصود و صمد است که در یکی از روستاهای خراسان شمالی زندگی می‌کنند. در تمامی مبارزات این دو پهلوان صمد بر مقصود پیروز شده است. در نهایت نیز مقصود به یک پهلوان و مربی قوی متوسل شده و آنقدر نزد او آموزش می بیند تا در مبارزات بعدی اش با صمد پیروز شود ولی روز مسابقه حوادث دیگری رخ می‌دهد که... .
بخش اعظم تصويربرداري پروژه در شهرستان اسفراين و گود زينل‌خان انجام شده است.
این تله فیلم که در سال گذشته مقابل دوربین رفت، محصول صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی است.
 

حضور جمشید مشایخی در ورزشگاه مرغوبکار

قسمت های مربوط به لوکیشن ورزشگاه مرغوبکار تله فیلم «اولین باران پاییزی» مقابل دوربین رفت.

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اولین باران پاییزی» به کارگردانی افسانه منادی و تهیه کنندگی نادر مقدس اوایل هفته گذشته در ورزشگاه مرغوبکار با حضور جمشید مشایخی، علی لطیفی در نقش مربی و پوریا پوربهرامی (هنرمند نوجوان) انجام شد و گروه طی چند روز آینده به فرهنگسرای قانون خواهند رفت. در این فرهنگسرا سکانس های مربوط به تجلیل از استاد محبی (مشایخی) انجام می شود. در ورزشگاه مرغوبکار مشایخی ملاقاتی نیز با پیشکسوتان فوتبال از جمله علی اصغر حاجیلو داشت.

تاکنون 70 درصد از کل کار مقابل دوربین رفته و به تازگی نیز افشین نخعی، لیدا ملت و بنفشه اعرابی به گروه بازیگران پیوسته اند.
مریم آردیش، مهتاب کرک وندی و هنرمند خردسال یاسمن جعفری دیگر بازیگران اصلی این تله فیلم هستند. فهرست سایر عوامل پشت دوربین پروژه عبارتند از: مدیر تصویربرداری: فریدون شیردل، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: انوشه منادی، طراح گریم: امیر ترابی، صدابردار: حسین تقوی، طراح صحنه و لباس: سامان.
 

معصومی و تله‌فيلم زندگی «آیت‌ا... کوهستانی»

خسرو معصومی فیلم تلویزیونی «روی ماه خداوند را ببوس» را درباره زندگی و سیر و سلوک آیت‌ا... کوهستانی می‌سازد.
به گزارش فارس، خسرو معصومی سه‌شنبه گذشته در بخشی از نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «خرس» در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در مورد کار جدید خود، اظهار داشت: فیلم بعدی‌ام در ژانر دفاع مقدس نیست. به واسطه تعلق خاطری که نسبت به عارف بزرگ آیت‌ا... شیخ محمد کوهستانی مازندرانی دارم، ساخت یک فیلم داستانی بلند را درباره زندگی ایشان در اولویت کارهایم قرار دادم.
وی در ادامه افزود: سه ماه است که با حسین مهکام مشغول تحقیق و نوشتن سناریو این کار هستیم و قرار است این فیلم پایان شهریور جلوی دوربین برود. تا کنون بازیگری برای این فیلم انتخاب نشده است.
آیت‌ا... کوهستانی از اهالی روستای کوسان از توابع بهشهر ِمازندران بود و سال 1275 شمسی به دنیا آمد. وی تحصیلات علمی را نزد اساتید مشهد و نجف گذراند، آیت ‌ا... کوهستانی در سال 1341 درگذشت، آرامگاه او در حرم امام رضا(ع) است.

«فرشتگان قصاب» پروانه ساخت گرفت

جلسه شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در تاريخ 19/4/91 برای يك پروژه سینمایی پروانه ساخت صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سينمايي «فرشتگان قصاب» به تهیه کنندگی محمد قهرماني و کارگردانی سهيل سليمي (بيداري اسلامي) عنوان پروژه ايي است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.
همچنين با صدور موافقت اصولي براي فيلمنامه «زندگي مشترك يك زوج ميانسال» به تهيه كنندگي مهدي داوري و كارگرداني سيد روح ا... حجازي موافقت شد.
 

 

امیرحسین رستمی در «عملیات مهد کودک»

امیرحسین رستمی به «عملیات مهد کودک» به کارگردانی فرزاد اژدری و تهیه‌کنندگی رویا شریف پیوست.
همچنین اصغر کردبچه، علی اسکندری، مجید مختارپور به عنوان بازیگر و حسن سلیمانی به عنوان فیلم‌بردار به این پروژه ملحق شده‌اند.
پیشتر حضور علیرضا خمسه، شمسی فضل‌اللهی، حسام نواب صفوی، سروش صحت، مریم سعادت و بهنوش بختیاری، ،نفیسه قدرتی، آفاق بهشتی، زینب علیخانی و ژاکلین آواره برای نقش آفرینی در این فیلم قطعی شده بود.
«عملیات مهد کودک» فیلمی فانتزی در ژانر کودک بوده و داستان آن روایتگر چند کودک است که برای جلب توجه والدینشان دست به کار بزرگی می زنند. بخش‌هایی از این فیلم به صورت جلوه‌های ویژه رایانه‌ای تولید خواهد شد.
فیلم‌برداری «عملیات مهد کودک» از اواخر تیر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
 

 

معیری فیلمنامه «نجات دهندگان» را می‌نویسد

محمدابراهیم معیری فیلمنامه فیلم سینمایی «نجات دهندگان» را با موضوعی اجتماعی می‌نویسد.
اين كارگردان درباره فیلم تازه‌اش به سوره سینما گفت: روی این فیلمنامه از مدتی قبل و پیش از شروع فیلمبرداری فیلم سینمایی «دامنه‌های سفید» کار می‌کردم اما با شروع فیلم قبلی، نوشتن فیلمنامه نیمه تمام ماند، مدتی است نوشتن نسخه نهایی فیلمنامه را شروع کرده‌ام. کارگردان فیلم سینمایی «کتونی سفید» افزود: این فیلمنامه داستانی اجتماعی و فضایی متفاوت دارد، امیدوارم شرایط ساخت آن فراهم شود، تولید «نجات‌دهندگان» در ایران و چند کشور دیگر انجام می‌شود و این، کار را سخت می‌کند

 

ساخت «چشمان فرشته» با سرمایه‌گذار خارجی

فیلم سینمایی «چشمان فرشته» به کارگردانی رضا درستکار و تهیه‌کنندگی ذبیح‌ا... رحمانی با سرمایه‌گذاری کمپانی خارجی به زودی وارد مرحله تولید شده و برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.
«ذبیح ا... رحمانی» تهیه‌کننده در گفت‌و‌گو با فارس درباره روند تولید فیلم گفت: در این مدت که از دریافت پروانه ساخت فیلم می‌گذرد، برای مشارکت با کشورهای خارجی و کمپانی‌های مختلف وارد مذاکره شدم از جمله با کشورهای همسایه، ترکیه ، مصر و یک سینمادار معروف مکاتبه کردیم و به سرانجام خوبی رسیدیم و به زودی تولید فیلم آغاز شده و فیلم را به جشنواره فیلم فجر می‌رسانیم. وی در ادامه گفت: با شرایط امروز یکی از راه‌های نجات سینما و موفق شدن سینما مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های ما است، البته باید با اهداف و نظرات ما و بر اساس سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد. رحمانی در ادامه گفت:

ما باید فیلم را با توجه به استاندارهای جهانی با حضور بازیگران خارجی، فیلمبردار خارجی و سرمایه‌گذار خارجی اما با قصه‌های ایرانی بسازیم. به عقیده من باید فیلم در ایران فیلمبرداری شود، به دلایل متعدد از جمله اشتغالزایی برای نیروهای کارآمد کشور، با این شرایط می‌توانیم مشارکت‌ خارجی را بپذیریم. وی در ادامه گفت: ما نمونه‌هایش را در سینمای جهان مثل چین و کره جنوبی داریم که با سرمایه‌گذاری کمپانی‌های خارجی سینمای چین احیاء شد. به نظر می‌رسد اهالی سینما، منتقدان، سینماگران و مسئولین فرهنگی باید گام در راه ناشناخته در عین حال مطمئن و موفقیت‌آمیز بگذارند. باید حمایت همه‌جانبه شود و از شعار دست برداریم و وارد عمل شویم. طبیعتا هزینه فیلم‌های مشارکتی بالاتر از معیارها و تولیدات داخلی خواهد بود و باید این هزینه‌ها را بپذیرید

فيلمنامه پيمان قاسم‌خاني اصلاحيه مي‌خورد
«قبر دو طبقه» همچنان بدون مجوز

فيلم سينمايي «قبر دو طبقه» به كارگرداني كمال تبريزي همچنان در انتظار پروانه ساخت است.
به گزارش «باني فيلم»، درخواست پروانه ساخت اين پروژه سه ماهي است كه به اداره نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد ارسال شده، اما هنوز مجوز آن صادر نشده است. گفته مي‌شود جواد نوروزبيگي تهيه‌كننده اين فيلم طي اين مدت چند بار به وزارت ارشاد رفته و از سوي اعضاي اداره نظارت با اصلاحيه‌هايي روبرو شده است. ظاهراً پيمان قاسم‌خاني اصلاحيه‌ها و تغييرات مورد نظر را هم انجام داده اما با اين وجود هنوز مجوز ساخت «قبر دو طبقه» صادر نشده است. اين فيلمنامه پيش از اين حدود 8 ماه در اتحاديه تهيه‌كنندگان بود كه ظاهراً دليل عدم ارجاع آن به وزارت ارشاد كامل نبودن فيلمنامه بوده است.

نوروزبيگي و كمال تبريزي همچنان به دنبال مجوز ساخت «قبر دو طبقه» هستند و قصد ندارند قيد ساخت آن را بزنند.
اين فيلمنامه كمدي داستان مردي است كه بعد از مرگ همسرش، او را در قبرستان دفن مي‌كند، اما اتفاقاتي زندگي‌اش را دستخوش تغييراتي مي‌كند.
كمال تبريزي و پيمان قاسم‌خاني پيش از اين تجربه موفق «مارمولك» را در كارنامه‌شان داشتند و اين دومين همكاري مشترك‌شان به حساب مي‌آيد

معلم: مسؤولان سينمايي موضعشان را درباره پروژه «كوروش» مشخص كنند

علی معلم منتقد و تهیه‌کننده سینما گفت: قطعا پراختن به شخصیت‌های مهم تاریخی مانند کوروش کبیر در یک فیلم سینمایی مهمتر از ساختن فیلم سینمایی «لاله» با موضوع یک دختر اتومبیلران است.
علی معلم منتقد و تهیه‌کننده سینما در ارتباط با پروژه سینمایی «لاله» به مهر گفت: من از جزئیات این پروژه بی‌خبرم. اما امیدوارم کار خوبی باشد! بهتر است در این ارتباط به بحث اهمیت پروژه‌ها نیز دقت کنیم. وی افزود: به‌عنوان مثال برای بنده این مثل یک آرزو شده است که یکی از مسئولان موضع خود را درباره فیلم سینمایی «کوروش کبیر» که فیلمنامه آن نوشته شده و کارهایی نیز درباره آن صورت گرفته، مشخص کند و لااقل شرایط صدور مجوز ساخت آن را اعلام کنند.
معلم تأکید کرد: در حال حاضر نیاز بسیاری به ساخت فیلم‌هایی در ارتباط با شخصیت‌های مهم تاریخی وجود دارد. اگر دقت کنید هر از چند گاهی بنگاه‌های خبری اعلام می‌کنند که در خارج از کشور قرار است درباره چنین شخصیت‌هایی فیلم بسازنند. ولی این کار را نمی‌کنند. آنها برای فیلم‌هایی که درباره شخصیت‌های تاریخ ایران است فیلم نمی‌سازند. زیرا این شخصیت‌ها الگویی را ترسیم می‌کنند که در حال حاضر با تبلیغات غرب علیه ایران برابر نیست.
وی ادامه داد: بنابر این ترجیح می‌دهند اسمی از تمدن ایران نیاورند. تصور ما هم این بود که مقامات دولتی علاقمند هستند که فیلم‌هایی درباره این شخصیت‌ها ساخته شود چراکه قطعا برای مسئولان پرداختن به زندگی کوروش مهمتر از زندگی یک دختر رالی کار است. این منتقد سینما گفت:

اگر شخصیت کوروش از زندگی یک ورزشکار مهمتر نیست پس چه چیزی می‌تواند پر اهمیت باشد. به نظر می‌آید سوژه این فیلم جذابتر است و من در جریان دلایل آن نیستم! امیدوارم کارهای اینچنین باز هم انجام شود. لااقل تا کنون من درباره پروژه کوروش بارها مصاحبه کرده‌ام. اما نمی‌دانم چرا مسئولان موضع خود را مشخص نمی‌کنند. چطور کارهای دیگر به سرعت انجام می‌شود اما علاقه‌ای ندارند پاسخی درباره این پروزه ارائه کنند.
وی تاکرد کرد: از طرف مردم باتوجه به اطلاع‌رسانی که درباره پروژه کوروش‌کبیر شده بود، نامه‌هایی را دریافت کردم که چرا به فیلم زندگی این شخصیت ملی اهمیتی داده نمی‌شود. امیدوارم مسئولان پاسخ مناسبی برای مردم داشته باشند.
 

 

پایان تدوین فیلم کوتاه «ماه عسل»

با پایان تدوین فیلم کوتاه «ماه عسل» سومین ساخته پویا نبی وارد مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی شد.
علیرضا علویان و بهزاد عبدی به ترتیب صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم کوتاه «ماه عسل» را بر عهده خواهند داشت. بهزاد عبدی موسیقی این فیلم کوتاه را در کشور اکراین خواهد ساخت و صداگذاری به صورت دالبی دیجیتال انجام خواهد شد. فیلم قبلي اين كارگردان «به سادگی نوشیدن یک فنجان چای» توانست در چندین جشنواره بین‌المللی (از جمله: کلرمون فران، ویلادوکنده ،داکوفست و ازمیر) حضور پیدا کند . فیلمبرداری اين فیلم اواخر خرداد ماه در لوکیشنی حوالی لواسانات انجام شد. این فیلم نیز همچون کارهای قبلی کارگردان از عوامل حرفه ای سینمای ایران بهره برده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده : بهرام و آوا در یک شب بارانی در موقعیتی بحرانی گرفتار شده اند ...
فهرست عوامل اين فيلم عبارتند از:نويسنده،کارگردان و تهيه كننده:: پویا نبی،(بر اساس نمایشنامه ای از محمد یعقوبی)، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، تدوین: میثم مولایی، صداگذاری و میکس: سید علیرضا علویان، سازنده موسیقی متن: بهزاد عبدی، صدابردار: بابک اردلان، مشاور هنری: بهرام دهقانی، طراح لباس: امیر حسین حداد، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، مسئول جلوه های ویژه عباس شوقی، منشی صحنه: پانته آ حسینی، دستیار کارگردان و عکاس: سیامک قدکچیان، طراح پوستر: سعید وکیلی، بازیگران: مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار.

آهنگران در پشت صحنه فیلم جدید ده‌نمکی

صادق آهنگران در پشت صحنه فیلم سینمایی «رسوایی» تازه‌ترین فیلم مسعود ده‌نمکی حضور یافت.
به گزارش فارس، فیلمبرداری این فیلم در حال حاضر در بازار تهران ادامه دارد.
اکبر عبدی، محمد رضا شریفی‌نیا، امیر دژاکام، اسماعیل خلج، امیر نوری، ابوالفضل همراه، عباس محبوب، مجید شهریاری، مختار سائقی، یوسف قربانی، اسدا... یکتا، کامران تفتی، مجید مشیری و ارسلان قاسمی بازیگران مرد این فیلم هستند.
الناز شاکردوست هم نقش اول زن فیلم «رسوایی» را بر عهده دارد، همچنین مریم کاویانی، تینا آخوندتبار، آرزو افشار، محبوبه بیات و فریبا ترکاشوند بازیگران زن فیلم سینمایی «رسوایی» را تشکیل می‌دهند.
فیلم سینمایی «رسوایی» برخلاف سه گانه «اخراجی‌های» ده‌نمکی، روایتی اجتماعی دارد و اثری طنز به شمار نمی‌رود.
بنابراین گزارش، مسعود ده‌نمکی پیشتر سه‌گانه «اخراجی‌ها» و مستندهای «فقر و فحشا» و «کدام استقلال، کدام پرسپولیس» را در کارنامه کارگردانی خود به ثبت رسانده است.

«آسمان زرد كم عمق» در مرحله صداگذاري

فيلم جديد بهرام توكلي وارد مرحله صداگذاري شد.

 به تازگي فرامرز ابوالصدق صداگذاري فيلم «احتمال معكوس» را آغاز كرده است. بعد از «پرسه در مه»، اين دومين همكاري ابوالصدق با بهرام توكلي خواهد بود. هنوز آهنگساز اين فيلم انتخاب نشده است. خبر ديگر درباره فيلم بهرام توكلي، تغيير نام آن است. با موافقت اداره نظارت و ارزشيابي نام فيلم از «احتمال معكوس» به «آسمان زرد كم عمق» تغيير كرده است. فيلم احتمالاً با همين نام در جشنواره به نمايش درمي‌آيد. ترانه عليدوستي، صابر ابر، سحر دولتشاهي، سعيد چنگيزيان و حميد آذرنگ بازيگران اين فيلم هستند. فيلم داستان زوج جواني است كه در مدتي كوتاه لحظات زندگي گذشته‌شان را مرور مي‌كنند و اين مرور خاطرات زندگي حال‌شان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. سعيد ملكان تهيه‌كنندگي فيلم جديد بهرام توكلي را برعهده دارد.
 

 

ساخت موسیقی «بزرگمرد کوچک»

ساخت موسیقی فیلم «بزرگمرد کوچک» با موضوع شهید بهنام محمدی به کارگردانی صادق دقیقی توسط بهزاد عبدی در اوکراین ساخته می‌شود.
پروانه مرزبان تهیه‌کننده فیلم در گفت‌و‌گو با فارس درباره روند آماده شدن فیلم گفت: ساخت موسیقی فیلم به بهزاد عبدی سپرده شد و هم‌اینک ایشان در اوکراین موسیقی فیلم را به صورت ارکسترال می‌سازد. وی در ادامه گفت: فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم مقاومت ارایه دادیم و اولین نمایش فیلم در این جشنواره خواهد بود. تدوین فیلم به سرپرستی صادق دقیقی انجام می‌شود و حسین زندباف مشاور کارگردان در زمینه تدوین است، صداگذاری فیلم توسط آرش قاسمی انجام می‌شود. در این فیلم شبنم قلی‌خانی، پویا امینی، سوگل طهماسبی، حبیب اللهیاری، پرهام دلدار، جواد سلام‌پور، مجتبی قربانی و جمعی از بازیگران اداره تئاتر آبادان به ایفای نقش می‌پردازند.
فیلمنامه فیلم پس از یک سال تحقیق و پژوهش درباره فداکاری‌ها و رشادت‌های شهید 13ساله «بهنام محمدی» توسط عبدالجبار دلدار و مرزبان آماده شد.
داستان فیلم به اوایل جنگ و حمله عراق به خرمشهر بازمی‌گردد. این نوجوان تنها به انگیزه دفاع از آب و خاک و ناموس، رشادت‌‌های بسیاری را بروز داده است. این نوجوان در ابتدا به دست نیروهای عراقی می‌افتد و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد اما...

اعتماد عراقی‌ها را جلب کرده و مواد غذایی، مهمات و گرای دشمن را به نیروهای ایرانی می‌رساند.
 

نام فيلم محمدرضا ورزي تغيير كرد
«پدرم حاج محمود» در انتظار فيلمبرداري پلان‌هاي باقي‌مانده

نام فيلم تازه محمدرضا ورزي تغييركرد.

درحاليكه پروانه ساخت اين فيلم سال گذشته با عنوان «تولد» از سوي اداره نظارت و ارزشيابي صادر و فيلم با همين عنوان جلوي دوربين رفته بود، دست‌اندركاران فيلم به تازگي نام «پدرم حاج محمود» را براي «تولد» انتخاب كرده‌اند.
اين فيلم زمستان سال گذشته در سكوت خبري فيلمبرداري شد كه بازيگراني چون چنگيز جليلوند، محمدرضا شريفي‌نيا، مصطفي زماني، مهراوه شريفي‌نيا، حسين محب‌اهري، بهنوش طباطبايي، هايده حائري، علي خلج و سليمه رنگزن در آن ايفاي نقش كردند. چند پلان فيلم البته هنوز فيلمبرداري نشده كه قرار است به زودي در تهران جلوي دوربين برود.

«پدرم حاج محمود» بر خلاف كارهاي قبلي محمدرضا ورزي يك فيلم تاريخي نيست و موضوعي اجتماعي درباره تناسخ دارد. تهيه‌كنندگي اين فيلم را علي لدني بر عهده دارد. لدني سال قبل حتي فرم شركت در جشنواره سي‌ام فيلم فجر را پر كرده بود اما به دليل طولاني شدن فيلمبرداري به جشنواره فيلم فجر نرسيد. «پدرم حاج محمود» با پايان يافتن مراحل فني و فيلمبرداري احتمالاً در جشنواره امسال به نمايش در مي‌آيد. همچنين روز گذشته چنگيز جليلوند در گفتگو با فارس در خصوص فعاليت‌هاي آينده اش گفت: 5 سناریو روی میز من است تا آنها را مطالعه و برای بازی انتخاب کنم. من این سناریو‌ها را مطالعه می‌کنم اما تا زمانی که فیلم «پدرم حاج محمود» به کارگردانی محمدرضا ورزی نمایش داده نشود، از بازی در فیلم‌ها خودداری می‌کنم.
 

«بعد از درخشش» درباره ستاره‌های سینما ساخته می‌شود

تصویربرداری مستند سه بعدی «بعد از درخشش» با موضوع پدیده ستاره‌سازی به کارگردانی نادر طریقت ادامه دارد.
نادر طریقت به سوره سینما گفت: مشغول ساخت مستند بلند «بعد از درخشش» هستم که به صورت سه بعدی ضبط می‌شود.

تصویربرداری این کار را از مراسم ختم زنده یاد ایرج قادری، شروع کردیم و طی برنامه ریزی انجام شده تا دو ماه آینده تصویربرداری ادامه دارد. وی افزود: این مستند مصاحبه محور است و در آن به موضوع ستاره و ستاره سازی در سینما پرداخته می‌شود. کنکاش در عواملی که در محبوبیت و شهرت یک بازیگر تاثیرگذار هستند موضوع این فیلم است. قرار است در این مستند از تصاویر آرشیوی استفاده کنیم. اینکه باید تصاویری را پیدا کنیم که به لحاظ کیفیتی قابلیت سه بعدی شدن را داشته باشند کار را کمی سخت می‌کند. «بعد از درخشش» اولین مستند بلند است که با تکنیک سه بعدی ساخته می‌شود. نادر طریقت پیش از این مستند «درخشش» را ساخته که در آن به مقوله بازیگری در تاریخ سینمای ایران پرداخته است. طریقت کارگردانی فیلم سینمایی «خاطره» را در کارنامه دارد.

فیلمبرداری «آقای الف» به تعویق افتاد

آغاز فیلمبرداری فیلم سینمایی «آقای الف» به کارگردانی علی عطشانی به دلیل تامین شرایط فنی به تاخیر افتاد.
سعید شرفی‌کیا تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به سوره سینما گفت: این فیلم برای نخستین بار در سینمای ایران با تکنولوژی سه بعدی ساخته می‌شود، برای رسیدن به شرایط کامل تولید فیلم نیاز به اطمینان از بخش فنی داریم، کار روی این بخش، با وسواس و دقت پیش می‌رود و آغاز فیلمبرداری به این دلیل به تعویق افتاده است.
علی عطشانی پیشتر فیلم‌های سینمایی «دموکراسی تو روز روشن» و «شش نفر زیر باران» را کارگردانی کرده و فیلم سینمایی «تلفن همراه رئیس جمهور» را در نوبت اکران دارد.

 

فيلمنامه زندگی امام خمینی(ره) به تایید بزرگان كشور می‌رسد

منوچهر محمدی تهیه‌کننده فیلم‌های «میم مثل مادر» و «طلا و مس» فیلمی بر اساس زندگی حضرت امام خمینی (ره) می‌سازد. طرح اولیه داستان فیلم بر اساس فرازی از وصیت حضرت امام (ره) نوشته شده است.
اين تهیه‌کننده سینما در گفت‌و‌گو با فارس درباره تولید اثری درباره زندگی حضرت امام خمینی (ره) گفت: فکر می‌کنم بعد از پیروزی انقلاب، سینمای ایران حیات و کیانش را مدیون سخنانی است که حضرت امام (ره) درباره سینما فرمودند و بعد از آن با تاییدات مقام معظم رهبری جایگاه و پایگاه سینمای ایران به عنوان یک هنر صنعت ملی محکم شد. وقت آن رسیده است که یک ادای دینی به طور جدی از طرف سینما نسبت به شخصیت حضرت امام (ره) داشته باشیم. من فکر می‌کنم کاری را که نیت کردیم انجام دهیم و مقدماتش را شروع کردیم، گام کوچکی است در معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و ادای دینی است نسبت به ایشان و زحماتی که برای پیروزی انقلاب و کشور کشیدند.
وی در ادامه گفت: طبعا در سال‌های گذشته چند فیلم در این زمینه ساخته شده اما فکر می‌کنم سینمای ایران نیازمند است که بیشتر از این‌ها وجوه و ابعاد مختلف زندگی حضرت امام (ره) را به تصویر بکشد و به تاثیراتی که ایشان بر حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران گذاشته است بپردازد و سینما از این طریق بتواند سهم خودش را در مقابل کاری که این مرد بزرگ برای ایران و اسلام انجام داده است، بدهد.
تهیه‌کننده فیلم‌های تحسین شده «طلا و مس»، «بوسیدن روی ماه» و «میم مثل مادر» درباره فیلمنامه اثر گفت: در حال حاضر تحقیق و پژوهش و اقدمات اولیه کار را فراهم ‌می‌کنیم، طبیعی است که با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع این بخش از کار با برنامه‌ریزی درست حرکت کند، درباره جزئیات طرح‌ ترجیح می‌دهم الان صحبت نکنم اما شاکله طرح کاملا مشخص است اما کلید‌واژه و رمز اصلی که به آن فکر کردم و طرح‌ اصلی آن بر این اساس شکل می‌گیرد، فرازی از وصیت‌نامه حضرت امام (ره) است که این فراز ما را به شخصیت ایشان بیش از پیش نزدیک می‌کند و آن عبارت این است‌: «با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادارن مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم‌».
وی در ادامه گفت: این کلید واژه برای من در طراحی قصه نقش مهمی داشت، زیرا فکر می‌کنم‌ به واقع آن بخش از زندگی حضرت امام (ره) که اوج بلوغ و پختگی و به نوعی بیانگر تمام زندگی حضرت امام (ره) می‌تواند باشد که قطعا بر تمامی حرکات، تصمیمات و اعمال و زندگی خصوصی و اجتماعی و سیاسی امام آنچنان حاکم بوده که تجلی آن را در این فراز از وصیت‌نامه به خوبی می‌توانیم مشاهده کنیم.
محمدی در ادامه گفت: به گمان من این جمله حکایت از نفس مطمئنه‌ای می‌کند که در وصیت‌نامه ایشان با این جملات و کلمات تجلی یافته است. درباره جزئیات بیشتر فیلمنامه زمانی که فیلمنامه کامل شد و به نظر بزرگان کشور رسید و از دیدگاه‌ها و رهنمودهای بیت حضرت امام (ره) بهره‌برداری لازم را کردیم، صحبت می‌کنیم.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است فیلمنامه به صورت سینمایی اپیزودیک یا مجموعه آماده شود، گفت: خیر به نظرم زبان سینما قادر و توانا است که بتواند در یک مدت زمانی مشخص بخش‌هایی از زندگی و فرازهای مهم زندگی حضرت امام (ره) را به تصویر بکشد اما مطمئنا وجوه دیگری از شخصیت حضرت امام (ره) اعم از رخدادهای اجتماعی و سیاسی و حتی فقهی ایشان است که در آثار دیگر به آن‌ها توجه ویژه و خاص شود اما آنچه مد نظر من در مورد این پروژه است؛ ترجیح می‌دهم به روحیات حضرت امام (ره) حتی در زندگی شخصی آن حضرت بپردازیم و سادگی و بی‌آلایشی که در حسینیه جماران و آن اتاق کوچک می‌دیدیم در فضای فیلم جاری و ساری باشد و به هیچ وجه به دنبال یک پروداکشن عظیم و پرهزینه نیستیم و ترجیح می‌دهیم روح امام (ره) هم از سادگی و ویژگی خاص اثر خشنود باشد.
تهیه‌کننده فیلم سینمایی «عصر روز دهم» درباره نگارش اثر توضیح داد: طرح اولیه اثر مربوط به خودم است اما نگارش فیلمنامه برعهده «حامد محمدی» نویسنده فیلمنامه «طلا و مس» است. در حال حاضر طرح اولیه فیلمنامه آماده است‌.
محمدی درباره سرمایه‌گذاری اثر و ارگانی که قرار است در تولید نقش داشته باشد، گفت: پینشهاد تولید اثر را به حوزه هنری دادم، مسئولین حوزه هنری هم با روی گشاده از تولید این اثر استقبال کردند و مقدمات اولیه کار فراهم شده تا ما وارد بحث اجرایی بشویم.
تهیه‌کننده «ارتفاع پست»، «مسافر ری» و «بازمانده» در ادامه درباره نام اثر توضیح داد: طبعا نام اثر مشخص شده است اما هنوز برای نام قطعی با حوزه هنری به توافق نرسیدیم. عنوان اثر از یکی از شعرهای حضرت امام (ره) وام گرفته شده است.
محمدی در خاتمه درباره پیش‌بینی آماده شدن مقدمات تولید فیلم توضیح داد: من امیدوارم با فضل و عنایت خداوند و مدد گرفتن از روح بزرگوار امام تا پایان امسال مراحل پیش‌تولید را به سرانجام برسانیم و مقدمات تولید را فراهم کنیم.
 

 

رضا عطاران: سینمای كمدي ایران رو به افول است

رضا عطاران شرایط حاکم بر ساخت و تولید فیلم در کشور را شرایطی سخت عنوان کرد و گفت: سینمای طنز و کمدی ایران رو به افول است.
عطاران به فارس گفت: تاکنون تجربه‌های زیادی در ساخت فیلم و سریال تلویزیونی داشته‌ام، اما در حیطه سینما تمام سعی‌ام بر این بوده که کاری متفاوت را تولید کنم.
وی ادامه داد: این کار تجربه جدیدی را برایم به همراه داشته و اینکه بتوانم این تفاوت را برای مردم نیز نشان دهم کار را برایم سخت‌تر کرد.
عطاران در ادامه تصریح کرد: البته بیشترین سختی کار مربوط به بعد از تولید و شرایط ممیزی و مجوز اکران و... برمی‌گردد و نظر به اینکه امسال در عید نوروز دو فیلمبرداری مجوز لازم اجازه اکران پیدا نکردند نشان می‌دهد که موقعیت سینمایی آثار تولید شده دچار مشکل است. وی با اشاره به اینکه معمولا بر اساس سوژه جلو می‌روم و توانایی موجود در کار را مورد توجه قرار می‌دهم و بر اساس آن فکر می‌کنم، اذعان داشت: وقتی قصه را آقای رفیع‌زاده نوشته بود در متن توانایی‌هایی وجود داشت که موجب انگیزه برای گرفتن نوع متفاوت پلان‌هایی که ممکن بود در فیلم گرفته شود می‌شد.
این کارگردان سینما ادامه داد: شکل این کار با کارهایی که در سینما دیده بودم فرق داشت و نوع رفت و برگشت‌ها و فلاش‌هایی که در کار وجود داشت را دوست داشتم.
عطاران گفت: به کمک فیلمبردار خوبمان توانستم به هدف خود دست یابم.
عطاران در پاسخ به این سئوال که چرا از اکبر عبدی برای ایفای نقش مادر رضا در این فیلم استفاده کردید، بیان داشت: در ابتدای کار نظر خودم انتخاب یک زن برای ایفای این نقش بود، اما هرچه فکر کردم کسی به ذهنم نرسید تا آنچه مدنظر دارم را به اجرا درآورد.
وی افزود: ولی وقتی این جرقه به ذهنم زد که از یک مرد که میمیک صورتش به این نقش بخورد استفاده کنم، اولین و آخرین گزینه اکبر عبدی بود که جواب هم گرفتم. عطاران ادامه داد: جدا از جذابیت استفاده یک مرد در نقش زن، یکسری از اتفاقاتی که کمتر در سینما دیده می‌شود موجب شد تا مردم استقبال خوبی داشته باشند، مثلا در این فیلم زن و شوهر به راحتی با یکدیگر برخورد می‌کردند و یا زن فرزندش را نوازش می‌کرد، این نوع نمایش روابط خانوادگی برای تماشاگر با توجه به اینکه بازیگر نقش زن در واقع یک مرد است قابل لمس بود. وی خاطرنشان کرد: طرح اصلی این فیلمنامه از آقای نعمت اله و همسرشان بود سپس توسط آقای رفیع زاده نوشته شد و شکل و شمایل فعلی را پیدا کرد.
عطاران بیان داشت: این طرح را خودم دوست داشتم و از اینکه در اولین تجربه کارگردانی‌ام از آن استفاده کردم اصلا پشیمان نیستم.
این بازیگر و کارگردان سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی کمدی کشور درباره فضای حاکم بر سینمای طنز کشور یادآور شد: در چند سال گذشته برخوردهایی با کار طنز شد که برخی طنازان خوب ما مثل جواد رضویان و رضا شفیعی‌جم را خانه‌نشین کرد که در واقع دلیل اصلی این برخوردها این بازیگران نبودند.
وی افزود: شاید یکی از این دلایل هجوم کار طنز از سوی کسانی بود که کار طنز را نمی‌شناختند.
عطاران ادامه داد: عدم اطلاعات و شناخت کافی از دنیای طنز و پارامترهای آن باعث شد طنازان در جاهایی که نباید نقش بازی کردند و این اتفاق باعث شد مخالفت‌ها زیاد شود و موجب شود سینمای طنز رو به افول برود، چیزی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم. عطاران همچنین درباره وضعیت اکران اولین تجربه سینمایی خود گفت: شرایط تاکنون خوب بوده، البته من این فیلم را صرفا برای فروش نساختم، می‌خواستم با یک کار متفاوت مردم را شوکه کنم، اما هرچه جلوتر رفتیم مردم من را شوکه کردند و این برایم بسیار قابل ارزش است. وی تصریح کرد: راستش را بخواهید تا این حد انتظار استقبال نداشتم. آنها که سینما را دنبال می‌کنند می‌دانند در سال گذشته فیلم‌هایی که برای فروش ساخته شده بود برخلاف انتظار مورد استقبال قرار نگرفت و در مقابل فیلم‌هایی مثل سعادت آباد، جدایی نادر از سیمین و... که برای فروش ساخته نشده بودند با استقبال چشمگیری مواجه شدند.
عطاران درباره مشکلات به وجود آمده در خانه سینما، ارشاد و حوزه هنری ادامه داد: فکر می‌کنم ماجرای اختلاف حوزه هنری، ارشاد و شورای صنفی باید به گونه‌ای حل شود و اگر فیلم ما در سینماهایی مثل آزادی و بهمن که متعلق به حوزه است اکران می‌شد شرایط بسیار فرق می‌کرد و بیشتر خوشحال‌تر از این بودم، ولی فعلا مشکلات وجود دارد. وی بیان داشت: این موضوع باعث شده سینماگران کمی از وضعیت اکران و مسائل حاشیه آن بترسند. این کارگردان سینمایی با اشاره به فضای سخت حاکم بر سینمای ایران گفت: شرایط سخت مهم‌ترین چیزی است که انسان را بی‌انگیزه می‌کند، چیزی که هم اکنون وجود دارد. وی تاکید کرد: همین که فیلمساز برای ساختن یک اثر دچار تردید شود و از آینده فیلم خود بیم داشته باشد بیشترین آسیب را به بدنه سینما می‌زند. عطاران درباره برنامه هفت نیز عنوان کرد: من نه در سری قبلی حضور داشتم نه در سری جدید، حتی برنامه‌ای که به نقد و بررسی فیلم خودم بود را از تلویزیون تماشا کردم.

بسیاری از نقدهای این برنامه را قبول ندارم. وی تصریح کرد: معتقدم هر کس که فیلم را می‌بیند خود یک منتقد است و نباید رای یک نفر را به دیگران تحمیل کرد. این بازیگر سینما ادامه داد: می‌شود به‌عنوان نظر یک منتقد آن را دید، ولی اگر نقدی به بخش تجاری فیلم صدمه بزند مورد قبول نیست. وی افزود: دیده شده هرگاه نقد بدی روی یک فیلم داشتند از تماشاچی آن فیلم کم شد. البته این را هم بگویم مردم دیگر می‌دانند نباید زیاد هم روی این نقدها تکیه کرد و می‌روند و فیلم را می‌بینند و خود قضاوت می‌کنند.
 

 

 

خسرو معصومي: «خرس» بهترين فيلم من است
نوروزبیگی: اگر «خرس» خدشه‌ای به رزمندگان وارد کرده، فیلم را اکران نمی‌کنیم

تهیه‌کننده «خرس» درخصوص اکران نشدن این فیلم در سینماها گفت: اگر احساس شود این فیلم به رزمندگان دفاع مقدس خدشه‌‌ای وارد کرده، آن را اکران نمی‌کنم و فیلم را آتش خواهم زد.
به گزارش فارس، شامگاه سه‌شنبه 20 تیر‌ماه نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «خرس» با حضور «خسرو معصومی» (کارگردان)، «جواد نوروزبیگی» (تهیه‌کننده) و «محمد‌تقی فهیم» (مجری و منتقد) در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست «محمد‌تقی فهیم» از «جواد نوروزبیگی» در مورد چگونگی ساخت این فیلم سوال کرد که وی در پاسخ، اظهار داشت: «خرس» به حواشی دفاع مقدس می‌پردازد.
وی در ادامه افزود: به هر حال این فیلم بیشتر در ژانر اجتماعی قرار می‌گیرد، فردی که هشت سال برای دفاع از میهن خود جنگیده است و حالا باید تاج سر باشد، به میهن خود بازگشته و دچار ناهنجاری‌های دیگری می‌شود.
نوروزبیگی ادامه داد: به نظر من «خسرو معصومی» به خوبی توانسته معصومیت، ایثار و گذشته این رزمنده را به تصویر بکشد.
این تهیه‌کننده در ادامه افزود: «خرس» شاخصه‌های دفاع مقدس را دارد، در این فیلم از توپ و تانک خبری نیست اما حضور رزمندگان دفاع مقدس در مجموع برای وصل کردن است.
در ادامه این نشست «خسرو معصومی» نیز در مورد این فیلم این طور توضیح داد که: «خرس» بهترین فیلمی است که تا کنون ساخته‌ام و به ساخت آن افتخار می‌کنم.
وی در ادامه افزود: دوست داشتم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری فرهنگ ایثار را در فیلم نشان دهم.
مصومی تصریح کرد: ما کشور صلح‌طلبی هستیم و جنگ به ما تحمیل شد و ما هم از ارزش‌ها دفاع کردیم.
این کارگردان در ادامه افزود: در این فیلم طرفدار رزمنده بودم اما در نگاه کلی هر سه این شخصیت‌ها به نوعی بی‌گناه هستند و درام ایجاب می‌کرد که این طور این فیلم شکل بگیرد.
در ادامه این نشست «محمد‌تقی فهیم» از «خسرو معصومی» در مورد چرایی عدم اکران این فیلم سوال کرد که وی در پاسخ اظهار داشت: روزی که پروانه ساخت فیلم صادر شد، در دیدار با فرماندهان مازندران به آن‌ها گفتم که در ساخت این فیلم یک نگاه تمیزی دارم و «خرس» به نوعی آسیب‌شناسی سینمایی جنگ است اما در مورد پروانه نمایش و اکران هم دوستان بی‌انصافی می‌کنند.
معصومی تصریح کرد: در اکران خارجی این فیلم همه تحت تاثیر قرار گرفتند و خانمی بعد از تماشای این فیلم مدام گریه می‌کرد و با من در مورد تک‌تک شخصیت‌های این فیلم صحبت می‌کرد.
در ادامه این نشست «جواد نوروزبیگی» نیز در مورد عدم اکران فیلم توضیح داد: از قبل از شروع جشنواره فیلم فجر تا امروز دو بار نامه برای اکران این فیلم به ارشاد زده‌ام اما همین جا با صراحت اعلام می‌کنم اگر این فیلم به رزمندگان آسیبی وارد کرده است، این فیلم را اکران نمی‌کنم و فیلم را آتش خواهم زد. وی در ادامه افزود: مشکل اصلی اینجاست که در جشنواره و چند اکران برای ارگان‌های زیر ربط کمترین واکنش را مخاطب نسبت به این فیلم داشته است.
نوروزبیگی تصریح کرد: «خرس» ایراد فقهی هم ندارد اما دوستان می‌گویند شاید زمان اکران این فیلم عده‌ای به این فیلم معترض باشند. چرا پیش‌داوری می‌کنید، اگر این فیلم مورد اعتراض عده‌ای قرار گرفت خودم این فیلم را از پرده پایین می‌کشم و آتش می‌زنم.
این تهیه‌کننده ادامه داد: منکر ضعف‌های فیلم نیستم اما قصد بی‌احترامی هم به خانواده شهدا را نداشتیم.
نوروزبیگی ادامه داد: این فیلم کاملاً در بخش خصوصی ساخته شده و محصول من و «پرویز پرستویی» است و به نوعی حاصل درآمد «سیزده 59» است.
وی در ادامه افزود: «سیزده 59» در زمان نامناسبی اکران شد اما هنوز مردم از طریق رسانه‌های تصویری این فیلم را پیگیری می‌کنند.
نورزبیگی ادامه داد: استاندار مازندران هم در ساخت این فیلم ما را کمک کرد. به گزارش فارس، در ادامه این نشست یکی از حضار از «خسرو معصومی» در مورد نام فیلم سوال کرد که وی در پاسخ، اظهار داشت: به هر حال خرس حیوانی کینه‌ای است و انتقام خود را خواهد گرفت، به خاطر همین نام این فیلم را این گونه انتخاب کردیم.
وی در ادامه افزود: ضمن اینکه تضادها است که یک درام را شکل می‌دهد.
در ادامه این نشست «جواد نوروزبیگی» اظهار داشت: به عنوان یک خدمتگزار دوست دارم اسطوره‌های جنگ را در کارهایم چه از طریق مدیوم تلویزیون یا از طریق مدیوم سینما به تصویر بکشم.
وی در ادامه افزود: به هر حال دوست دارم فیلمنامه‌هایی که به دستم در مورد جنگ می‌رسد را چه در بخش خصوصی و یا در جاهایی دیگر ارائه کنم تا یاد و خاطره سردارهای جنگ همیشه زنده بماند.
«کیانوش عیاری»، «فرشته صدرعرفایی»، «شاپور پورامین»، «مهدی میامی» از جمله حاضران در این نشست بودند.

در حالي كه تنها يك سال تا پايان حضور جواد شمقدري در رأس هرم مديريت سينماي كشور باقي‌مانده، تغيير و تحولات گسترده‌اي در سطح مديران سينما در راه است.
البته بهانه خوبي هم براي تغييرات وجود دارد. قرار است سازمان سينمايي كشور آغاز به كار كند و ظاهراً چارت تشكيلاتي اين سازمان ايجاد تغييراتي را در سطح مراكز زير مجموعه معاونت سابق سينمايي گريزناپذير مي‌كند. با توجه به فرصت يك ساله باقي‌مانده از مأموريت دولت دهم، بهتر بود مديريت سينما دچار تحولات گسترده نشود. اين نكته‌اي است كه اغلب كارشناسان و اهالي سينما به آن اذعان دارند. به خصوص اينكه با تغيير دولت، احتمالاً پروسه تغيير مديريت سينما نيز به سياق ادوار گذشته دنبال خواهد شد و اين ميزان رفت و آمد در مراكز تصميم گيرنده سينمايي نمي‌تواند به سود سينماي ايران باشد.

میرعلایی از بنیاد سینمایی فارابی می‌رود

اختلافات مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و رئیس سازمان سینمایی کشور، منجر به استعفای میرعلایی خواهد شد.
سید ‌احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در تغییرات جدید مدیران سینمایی و در ساختار سازمان سینمایی کشور، جواد شمقدری را همراهی نمی‌کند.
حکم دبیری وی به تازگی از سوی رئیس سازمان سینمایی کشور در سمت دبیری جشنواره بیست و ششم کودک و نوجوان اصفهان صادر شده است اما این حکم هنوز در سایت رسمی بنیاد سینمایی فارابی به ثبت نرسیده است و گویا میرعلایی هنوز دبیری این جشنواره را نیز قبول نکرده‌اند.
به گزارش فارس، قرار است سمت مدیریت بنیاد سینمایی فارابی به «شفیع آقامحمدیان» (مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی) سپرده شود. با توجه به پررنگ شدن نقش حسین خورشیدی در یک ماهه اخیر در گزارشات و اعلام نظرها احتمالاً سمت مدیرعاملی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز به معاونت فرهنگی این مرکز که مدتی است در خصوص اهداف و برنامه‌های مرکز گسترش به مطبوعات توضیح می‌دهد و در نشست‌ها حضور دارد، ارایه خواهد شد. تغییرات در مدیران سینمایی کشور در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک سال به پایان عمر دولت باقی مانده است و با این جابه‌جایی‌ها نمی‌توان به عملکرد سازمان سینمایی کشور در روزهای باقی‌مانده امیدوار بود.
جواد شمقدري: جابه‌جايي مديران تا هفته آينده مشخص مي‌شود
جواد شمقدري درباره‌ تغيير مديريتي در بنياد سينمايي فارابي گفت: همانطور كه گفتيم جابه جايي و تغيير مديران در سازمان سينماي محتمل است و جابه جايي‌ها تا هفته آينده رسما مشخص خواهد شد.
رئيس سازمان سينمايي در گفت‌وگويي با ايسنا، درباره تغيير مديريت بنياد سينمايي فارابي توضيح داد: من چند روز قبل گفتم كه ما در سازمان سينمايي جابه جايي و تغيير مديران را خواهيم داشت و اين تغييرات تا هفت، هشت روز آينده مشخص مي‌شود. حال در اين ميان هر كس از ظن خود درباره افراد صحبت مي‌كند اما ما اين تغييرات را تا هفته آينده اعلام مي‌كنيم.
وي همچنين درباره آخرين وضيعت رابطه بين حوزه هنري و سازمان سينمايي نيز بيان كرد: قرار است بزودي در اين زمينه صحبت كنم.
سید علیرضا سجادپور نيز در این باره به ایرنا گفت: جواد شمقدری رییس سازمان امور سینمایی هفته آینده با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان بخش های مختلف سازمان امور سینمایی را معرفی خواهد كرد.
وی یادآور شد: احتمال هرگونه تغییر و جابجایی مدیران كنونی سینما در این تغییرات وجود دارد و با توجه به ادغام برخی سازمان ها و ایجاد بخش های جدید این امر طبیعی است.
مدیركل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای تاكید كرد: با تشكیل سازمان امور سینمایی، سینمای ایران دستخوش تحولات بزرگی خواهد شد.

حفظ مديران فعلي، به نفع سينماست

مرتضي شايسته در باره تغيير مديران سينمايي در گفت‏وگو با «باني فيلم» مي‌گويد: با توجه به زمان باقيمانده تا پايان عمر دولت دهم، تصور نمي‌كنم تغيير مديريت‌ها چندان صحيح باشد، چرا كه بسياري از مديران، تازه به كارشان مسلط شده‌اند و متوجه اشكالات خودشان شده‌اند و تغيير در مديريت بسيار زيان‌آور خواهد بود. در هر كجايي هم اينگونه تغييرات مديريتي انجام شده، نتيجه‌اش منفي بوده است.
وي اينگونه ادامه مي‌دهد: به نظر من مديران نهادهايي مانند فارابي، مركز گسترش و ... بايد همچنان باقي بمانند تا آقاي شمقدري به عنوان رييس سازمان سينمايي با مديريت اين افراد كارها را به جلو ببرد. ضمن اينكه وقتي به عملكرد مديران فعلي نگاهي بيندازيم متوجه مي‌شويد كه همه مديران نسبت به به دو- سه سال قبل عملكرد بهتري داشته‌اند، يعني مدير كل اداره نظارت ارزشيابي به نسبت ساليان قبل عملكرد بهتري را از خود نشان داده است، آقاي ميرعلايي و آقاي آقامحمديان نيز به همين شكل؛ بنابراين تغيير دادن اين افراد كار چندان درستي نيست.
شايسته با بيان اينكه مدير تازه‌اي هم اگر قرار باشد بيايد، فرصتي براي كار ندارد، به اين مهم اشاره مي‌كند: مدير جديدي هم كه بر سركار مي‌آيد تا بخواهد بر امور مسلط شود و بفهمد چه كارهايي را بايد انجام دهد، مدير ديگري را به جاي او مي‌آورند! تغيير در حوزه مديريتي يك اصول خاصي دارد كه بايد بر اساس آن حركت كرد. به طور معمول در كشورهاي غربي يك مدير براي 8 تا 10 سال انتخاب مي‌شود و مديري براي شش ماه، يك سال و دو سال انتخاب نمي‌شود! يعني آنان فقط به ظاهر فكر نمي‌كنند. در مجموع همانطور كه گفتم همه مديران نسبت به سال‌هاي قبل خيلي بهتر عمل كرده‌اند.
اين تهيه‌كننده سينما هم مانند ساير اهالي سينما با ابراز بي‌اطلاعي از چگونگي چارت تشكيلاتي سازمان سينمايي، مي‌گويد: اين بي‌اطلاعي اهالي سينما نسبت به سازمان سينمايي يك حقيقت است كه واقعاً ما نمي‌دانيم قرار است چه اتفاقي بيفتد. حتي اگر قرار است نهادهاي زير مجموعه ارشاد در سازمان سينمايي ادغام شوند، بازي بايد از همين مديران فعلي استفاده كرد.
من نمي‌دانم دقيقاً مسؤولان چه قصدي از اين تغيير و تحول در سال پاياني دولت دهم دارند، اما من اين تغييرات در سطح مديريتي سينما را اصلاً به نفع سينما نمي‌دانم. اگر تغييري هم قرار است اتفاق بيفتد در حد يك نفر قابل قبول است، اما اينكه به يكباره تعداد زيادي از مديران سينمايي تغيير كنند چندان صحيح نيست و حفظ مديران فعلي به نفع سينماي ايران است.

منطق بر فضاي سينما حاكم نيست تا بتوان تحليل درستي ارائه كرد

مهدي صباغ‌زاده درباره تغييرات درساختار مديريتي نهادهاي زير مجموعه وزارت ارشاد در حالي كه يك سال و اندي بيشتر به پايان عمر معاونت سينمايي نمانده است، مي‌گويد: متأسفانه نه تنها من، بلكه بسياري از سينماگران هيچ اطلاعي از شكل و ساختار سازمان سينمايي ندارند كه اگر مديريت فارابي تغيير كند و زير مجموعه سازمان سينمايي بشود چه اتفاقي قرار است بيفتد! يعني مسؤولان سينمايي بايد يكسري توضيحاتي براي اهالي سينما بدهند تا همه كاملاً در جريان اتفاقاتي كه قرار است بيفتد، قرار گيرند. من به شخصه چندان اطلاعي در اين زمينه ندارم، از بقيه همكارانم كه سؤال مي‌كنم، آنان هم چندان در جريان سازمان سينمايي نيستند و فقط مي‌گويند كه ما هم شنيده‌ام قرار است يكسري تغييراتي ايجاد شود، به عنوان مثال فارابي زير مجموعه سازمان سينمايي شود و فقط آنجا نقش اجرايي داشته باشد و ... .
اين كارگردان سينما در ادامه صحبت‌هايش مي‌گويد: اين وسط مشخص نيست قرار است چه اتفاقي براي تهيه‌كنندگان و كارگردانان با سابقه سينماي ايران بيفتد، آيا مي‌خواهند اينان را كنار بگذارند؟ من واقعاً از اين مباحث سر در نمي‌آورم. به عنوان مثال من صحبت‌هاي رييس حوزه هنري را مي‌خواندم كه گفته بود فيلم‌هاي مناسبي براي ماه مبارك رمضان نداريم! ببخشيد پس اين فيلم من (راه بهشت) كه راجع به حضرت محمد (ص) رسول خداست مناسب ماه رمضان نيست؟ مي‌خواهم بگويم حرف و حديث‌هايي كه مطرح مي‌شود از يك پايه منطقي برخوردار نيست تا من به عنوان يك فیلمساز بتوانم تحليل كنم چرا چنين اتفاقاتي مي‌افتد!
وي معتقد است جواد شمقدري قبل از هرگونه تغيير و تحول در ساختار مديريتي نهادهاي مختلف ارشاد، بايد ميدان عملكرد و چارت سازماني سازمان سينمايي را براي همه ما شرح دهد تا همه فیلمسازان در جريان آن باشند تا هنگامي كه از ما در اين باره سؤال مي‌شود، بتوانيم پاسخ دهيم.
صباغ‌زاده در پاسخ به اين سؤال كه چرا مسؤولان در سال پاياني مديريت‌شان، به فكر اين تغيير و تحول افتاده‌اند، اينگونه مي‌گويد: شايد در طي اين سه سال گذشته داشتند در اتاق‌هاي فكر، انديشه مي‌كردند كه بايد چه بكنند! و الان به فكر اجرايي شدن آن افتاده‌اند. شايد دوستان اينگونه فكر مي‌كنند كه دولت تغيير نخواهد كرد و همچنان خواهند بود، بنابراين بايد برنامه‌هايش را بدون توجه به اين موضوع اعلام كنند و پيش ببرند يا شايد اطلاع كامل دارند كه حتي با آمدن دولت بعدي نيز همچنان بر سركار خواهند بود و اتفاق خاصي رخ نخواهد داد، پس پيش مي‌روند.

ما زماني مي‌توانم راجع به موفق بودن يا نبودن اين تغيير و تحولات و اساساً چرايي آن بخوبي تحليل ارائه كنيم كه كاملاً در جريان چارت آن باشيم. اينكه چه بودجه‌اي قرار است به سينما داده شود، فیلمساز چگونه در اين چارت جديد ايده شده است و ... اگر تشكيل سازمان سينمايي و تغيير و تحولات (از نظر مسؤولان) خوب و عالي است، پس بايد به شكلي فراگير همه را در جريان آن قرار دهند، نه اينكه مخفيانه جلو روند!
 

 

 

بازديد وزير ارشاد اسلامي و رئيس سازمان سينمايي از سينما هويزه مشهد

روز سه‌شنبه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان سينمايي از روند نهايي بازسازي سينما هويزه مشهد بازديد بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان سينمايي در اين بازديد كه بمدت دوساعت بطول انجاميد مسئولان گزارشي را از روند بازسازي ،تجهيز و نوسازي اين سالن ارائه دادند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن قدر داني از نوسازي و بازسازي سالنهاي سينما در كشور توسط سازمان سينمايي روند بازسازي اين سينما را مطلوب ارزيابي كرد.
رئيس سازمان سينمايي نيز از اينكه تمام بودجه تجهيز و بازسازي اين سالن توسط موسسه سينما شهر انجام گرديده است اظهار رضايت نمود.
اين گزارش مي افزايد: بزرگترين پرده سينماي كشور در اين سينما واقع شده است كه داراي پنج سالن با صداي دالبي و مجهز به سيستم نمايش ديجيتال مي باشد و داراي ظرفيت 1200 صندلي است. همچنين يكي از سالنها داراي تجهيزات نمايش فيلمهاي سه بعدي است و داراي يك گالري نيز مي باشد.سينما هويزه مشهد يكي از بزرگترين پروژه هاي بازسازي سينماي كشور محسوب مي شود و روند بازسازي آن در آخرين مراحل خود قرار دارد.
شايان ذكر است باتوجه به پرداخت كامل بودجه بازسازي سينما توسط موسسه سينما شهر وابسته به سازمان سينمايي قرار است اين سينما جهت بهره برداري بمدت 6سال در اختيار سازمان سينمايي قرار گيرد. سينما هويزه مشهد همزمان با عيد سعيد فطر و هفته دولت افتتاح مي گردد.
 

مومنی: فیلم مناسب ماه رمضان نداریم

رئیس حوزه هنری با تأکید بر نبود فیلم مناسب برای اکران در ایام ماه رمضان درباره تلاش مسئولان سازمان سینمایی برای اجرای مجدد طرح «اذان تا اذان» گفت: با اجرای این طرح موافق نیستیم و در اجرای آن مشارکت نخواهیم کرد.
محسن مومنی‌شریف با تأکید بر این نکته درباره دلایل عدم مشارکت در این طرح به مهر گفت: در شرایط فعلی به میزان قابل توجه فیلم خوب در سینمای ایران نداریم که با حال و هوای ماه مبارک رمضان هم‌خوانی داشته باشد و مخاطبان بتوانند در این ماه از آن‌ها استفاده کنند. پس دلیلی وجود ندارد که سینماهای حوزه هنری در این ایام به‌صورت ویژه باز باشد و فیلم اکران کند.
مومنی در پاسخ به این سوال که اگر ارشاد چنین درخواستی را برای همراهی در اجرای طرح به حوزه هنری ارائه کند، پاسخ شما چه خواهد بود؟ گفت: ارشاد در چنین شرایطی تنها پیشنهاددهنده است و هیچ سینماداری را ملزم به این کار نخواهد کرد.
رئیس حوزه هنری در این زمینه تصریح کرد: اساسا توصیه ما به مردم عزیز و مخاطبان سینما این است که در این ماه مبارک بیشتر از فضاهای معنوی استفاده کنند در مساجد حاضر شوند، به اماکن مذهبی بروند و قرآن بخوانند؛ برای فیلم دیدن و سینما رفتن وقت زیاد است.
مومنی افزود: مضاف بر این موارد برای ساعات فراغت در این ایام تلویزیون سریال‌های ویژه‌ای پخش می‌کند که با استقبال هم مواجه می‌شود، پس بهتر است مردم بعد از پایان ماه رمضان به سینما بروند.
اجرای طرح «اذان تا اذان» برای رمضان 91 اولین‌بار از سوی علیرضا سجادپور مطرح شد اما با توجه به سابقه اجرای این طرح در سال‌های گذشته کیفیت اجرای آن با اماواگرهایی مواجه است.
در کنار امکان عدم صدور مجوز از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی،‌ حوزه هنری که در دو سال اخیر اجازه همراهی سینماهای تحت مدیریت خود با این طرح را نداده‌ بود، باردیگر از عدم اختصاص سینماهای خود به اکران ویژه فیلم‌ها در این ماه خبر داده‌است. طبق این طرح سالن‌های سینمایی پس از اذان مغرب تا اذان صبح باز و با اکران ویژه فیلم‌های سینمایی میزبان مخاطبان خواهند بود. طرحی که تنها در سال نخست اجرا باعث صعود ناگهانی فروش فیلم‌ها و گرم شدن گیشه‌ها شد اما در سال‌های بعد با کنار کشیدن برخی سینماهای اصلی، با شکست مواجه شد.

عليرضا سجادپور: طرح اذان تا اذان يا افطار تا سحر غلط است

طرح ويژه اكران رمضان افزون 2 سانس بر سانس‌هاي موظف سينمايي بوده كه ناميدن اين طرح به اذان تا اذان و يا افطار تا سحر غلط است.
عليرضا سجادپور،مدير كل نظارت و ارزشيابي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: طرح ويژه اكران فيلم‌ها در ماه مبارك رمضان چهارسالي است كه انجام مي‌شود و تاكنون نيز با موفقيت روبرو شده است.اين طرح در برخي از سالها به فروش فيلمها كمك قابل توجهي داشته و از اين رو بايد امسال نيز از اين طرح استقبال كرد.سجادپور افزود:اين طرح افزون 2 سانس به سانس‌هاي موظف سينما در طول شب است و ناميدن اين طرح به اذان تا اذان و يا افطار تا سحر غلط است؛بلكه اين طرح،طرح ويژه ماه مبارك رمضان است. مديركل نظارت و ارزشيابي تصريح كرد:در ايام ماه مبارك رمضان و با توجه به شرايط روزه داران و همچنين پخش مراسم مذهبي و عبادي از رسانه‌ها ساعات پاياني شب وقت مناسبي براي رفتن مردم به سينما‌ها است. وي همچنين به پخش نمايش فيلم‌ها در سالن‌هاي سنيمايي،ممتاز و درجه 1 اشاره كرد و اظهار داشت:سينما‌هاي مدرن،ممتاز و درجه 1 امكان پذيرش تماشاگران را از ساعت 11 شب به بعد دارند و اظهار داشت:تجربه نشان داده،بعد از برنامه‌هاي مساجد خانواده‌ها فرصت بسيار خوبي دارند كه به سينما بروند؛گرچه ماه مبارك رمضان زماني فصل ركورد براي سينما بود امروز به فصل پررونق تبديل شده است كه در اين برنامه اكران ويژه رمضان 5فيلم سينمايي از اين موضوع استفاده و 2 يا 3 فيلم اضافه نيز از ظرفيت سينما استفاده مي‌كنند. سجادپور به اكران اين طرح از ساعت 11 شب تا 2 بامداد اشاره كرد و گفت:گمان نمي كنم اين طرح به اكران فيلمي لطمه بزند و پرديس‌هاي سينمايي نيز به خوبي مي‌توانند از اين موضوع بهره‌برداري كرده و از ساعت 11 شب تا 2 بامداد ميزبان تماشاگران علاقمند به سينما باشند.مديركل نظارت و ارزشيابي به وضعيت مناسب اكران اشاره كرد و اظهار داشت:خوشبختانه اكران وضعيت مناسبي داشته و ميزان افت و فروش نسبت به سال گذشته فقط 10 درصد بوده است.
سجادپور همچنين درخصوص اينكه امروز مردم كمتر تمايل رفتن به سينما را از خودشان مي‌دهند، گفت:بنده نظراتي را كه مبتني بر آمار نباشند؛قبول نمي‌كنم و به جرئت مي‌گويم امسال ميزان فروش فيلم از سال گذشته هم بالاتر مي‌رود.
 

برنامه نمایش فیلم فصل تابستان در سینما تک

21فیلم دربخش سینمای کودک ،مروری برآثار محمدعلی طالبی ،مروری بر فیلم های دهه 60و70 سینمای جهان ویک فیلم ساز یک نگاه (علیرضا رئیسیان )، از روز 25 تیرماه تا 9مهرماه در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.
بنا به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران ؛ درادامه برنامه نمایش فیلم درسالن سینما تک (فصل تابستان )؛2 فیلم در بخش سینمای کودک ،7 فیلم دربخش مروری برآثارمحمد علی طالبی،7 فیلم در بخش مروری برفیلم های دهه 60و70 سینمای جهان و5 فیلم در بخش یک فیلمساز یک نگاه (علیرضا رئیسیان) از روزیکشنبه 25 تیرماه درسالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران آغاز و تا روز9مهرماه ادامه دارد. فیلم هایٍ« شیرتوشیر» به کارگردانی ابراهیم فروزش و«مصائب چارلی» به کارگردانی علیرضا سعادت نیا دربخش سینمای کودک وفیلم های «چکمه»،«تیک تاک»،«کیسه برنج»،«بیدوباد»،«توآزادی»،«علفزار» و«بادومه» به کارگردانی محمدعلی طالبی دربخش مروری برآثار این فیلمساز به نمایش در می آید. در بخش مروری بر فیلم های دهه 60و70 سینمای جهان،فیلم های «سرباز کوچولو»و«پی یروخله» به کارگردانی ژان لوک گدار،«سرودسرخ» به کارگردانی میکلوش یانچو، «حکومت نظامی» به کارگردانی کوستاوکاوراس ،«عابر» به کارگردانی ماکسیمیلیان شل،«سرگذشت آدل آش» و«پول تو جیبی» به کارگردانی تروفو به نمایش در می آید.همچنین فیلم های «چهل سالگی» ، «پرونده هاوانا»،«ایستگاه متروک»،«سفر» و«ریحانه»، در بخش یک فیلمساز یک نگاه (علیرضا رئیسیان) به نمایش درمی آید.
 

سرپرست حوزه هنري آبادان:
نگرانيم ديگر سينما‌هاي آبادان مانند سينما ركس مجتمع تجاري شود

سرپرست حوزه هنري آبادان گفت: ناراحتي ما از اين است كه مبادا ديگر سينما‌هاي آبادان را مانند سينما ركس به مجتمع تجاري تبديل كنند.
مريم دلباري در گفت‌وگو با ايسنا، بيان كرد: بنياد مستضعفان و چند نهاد ديگر مدعي هستند كه سينما كيهان و سينما ايران متعلق به آن‌ها است، ما هم مستنداتي داريم. وي، همچنين با بيان اين كه هنوز سينما ايران را به حوزه هنري آبادان تحويل نداده‌اند، افزود: در حال حاضر فقط طبقه فوقاني سينما ايران در مالكيت حوزه هنري آبادان است. مداركي مبني بر اين كه سينما ايران متعلق به حوزه هنري آبادان است، داريم، اما مدارك كاملي نيست. هم مدارك ما و هم مدارك ديگر مدعيان مدارك كاملي نيستند. ولي كاربري فرهنگي آن در اختيار حوزه هنري آبادان است.
دلباري اظهار كرد: در صورتي كه سينما ايران در اختيار ديگر نهاد‌ها قرار بگيرد، ممكن است تغيير كاربري داده شود. ناراحتي ما از اين است كه اين سينما در مركز شهر واقع است و مبادا آن را به مجتمع تجاري تبديل كنند يا به كاربري ديگري غير از كاربري فرهنگي تغيير دهند. سرپرست حوزه هنري آبادان خاطرنشان كرد: ما همچنان از طريق حوزه هنري تهران در حال پيگيري اين موضوع هستيم. نماينده حقوقي حوزه هنري كشور هم در اين جا حضور داشت. همچنان در حال پيگيري هستيم و اميدواريم كه نتيجه بگيريم. او ادامه داد: آبادان سينماهاي ديگري مانند سينما شيرين هم دارد. سينماهاي ديگر مانند كيهان و شيرين در اختيار نهادهاي ديگر است كه غير قابل خريد و فروش هستند. دلباري تصريح كرد: ما بارها اعلام كرديم كه حاضريم هر مكاني از سينماهاي آبادان كه در اختيار ما قرار بگيرد را احداث كنيم و يك سينما به تنها سينماي آبادان يعني سينما نفت اضافه كنيم، اما تاكنون اقدامي نشده است. سرپرست حوزه هنري آبادان گفت: بارها از طريق جلسات فرمانداري اعلام كردم كه حوزه هنري تهران اعلام آمادگي كرده كه سينمايي در آبادان داشته باشد و از ما حمايت مي‌كند، اما تاكنون هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است. همان طور كه سينما بهمن دزفول به همت حوزه‌ هنري مركز احداث شد، اگر بودجه‌اي در اختيار ما قرار بگيرد اولويت ما احداث مجتمع فرهنگي نيست، بلكه احداث سينما است. دلباري بيان كرد: ما كاري به سينماهاي موجود و راكد نداريم. مشكل ما ساختمان سينما ايران است كه حوزه هنري ‌آبادان در طبقه فوقاني آن قرار دارد. بايد مالكيت و سند آن را به نام حوزه هنري آبادان بزنند تا بتوانيم براي احداث سينما بودجه‌اي جذب كنيم. حوزه هنري كشور به لحاظ قانوني تا سندي به نام حوزه هنري آبادان نباشد، نمي‌تواند اعتباري به ما اختصاص دهد. ما از مسؤولان و نمايندگان شهر خواستيم تا يكي از ساختمان‌هايي كه ما احداث و بازسازي كرديم را در اختيار ما قرار دهند تا آن را به سينما تبديل كنيم. او درباره نبود تلاش براي احداث سينما در آبادان بيان كرد: علت آن را اين مي‌دانم كه سينما را به دست متوليان آن نداده‌اند. در حال حاضر حوزه هنري و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي آبادان سينمايي در اختيار ندارند. اگر داشتند قطعا آنها را احيا مي‌كردند.
 

 

نمايش 33 فیلم در سومین روز از جشنواره «دنا»

33 فیلم سینمایی كوتاه، ديروز و در سومین روز از چهل وهشتمین جشنواره منطقه ای سینمایی - دنا - به نمایش درآمد.
به گزارش ایرنا، در سومین روز این جشنواره، مخاطبان و هنرمندان شاهد نمایش 33 فیلم كوتاه در چهار سانس 90 دقیقه ای بودند. سومین جلسه نقد و بررسی آثار نیز پس از اكران فیلم ها، به مدت 75 دقیقه با حضور علی علایی و در سالن سینما تك برگزار شد.فیلم هایی چون بدو تا به اول خط برسی، آب را گل نكنیم، مانده مقداری سنگ، سانس فوق العاده، همگام، رسم بر اینست، مهر پنهان، ناگهان زینت، جوخه، از تبار حبیب، اگه پرنده بیاد از جمله آثاری هستند كه در سومین روز این جشنواره دنا به اكران می رسند.

سجادپور: مميزي‌ها اعمال شد، مشكل «بی‌خود و بی‌جهت» به زودي حل مي‌شود

وضعیت اکران عمومی فیلم سینمایی «بی‌خود و بی‌جهت» با وجود اعمال اصلاحات بر آن مشخص نیست.
فیلم سینمایی «بی‌خود و بی‌جهت» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی که در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش در‌آمد، همچنان پروانه نمایش ندارد. کاهانی پیشتر در گفتگویی درباره وضعیت این فیلم گفته بود مدتی پیش برای دریافت پروانه اکران اصلاحات مورد نظر اداره نظارت و ارزشیابی را روی فیلم اعمال کرده و شورای پروانه نمایش نظر کاملا مساعدی نسبت به اکران عمومی داشته، اما جواب قطعی را به اعلام نظر جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ارجاع داده است. علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در این باره به خبرنگار سوره سینما گفت: تمام اصلاحات مورد نظر شورای پروانه نمایش روی فیلم سینمایی «بی‌خود و بی‌جهت» توسط کارگردان اعمال شده است و به زودی مشکل نمایش فیلم حل خواهد شد. زمزمه اکران عمومی «بی‌خود و بی‌جهت» از مدتی پیش شنیده می‌شد، قرار بود فیلم اواخر تابستان در گروه سینمایی آزادی روی پرده برود، اما هنوز پروانه نمایش تازه‌ترین فیلم کاهانی صادر نشده است. پیش از این هم فیلم سینمایی «اسب حیوان نجیبی است» برای اکران عمومی با مشکلاتی مواجه شده بود، اما عاقبت فیلم روی پرده سینماها رفت و در شبکه نمایش خانگی هم عرضه شد.
در فیلم سینمایی «بی‌خود و بی‌جهت» رضاعطاران، پانته‌آ بهرام، نگار جواهریان، احمد مهرانفر، محمد کارت، علی استادی و ... بازی کردند. عبدالرضا کاهانی فیلم‌های سینمایی «آدم»، «آنجا»، «بیست» و «هیچ» را کارگردانی کرده است.
 

 

 

«خاطرات گمشده» حقیقی در بخش قلم طلایی جشنواره مقاومت

محمدحسین حقیقی با فیلمنامه» خاطرات گمشده» در بخش قلم طلایی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و دفاع مقدس شرکت کرد.
بخش قلم طلایی این دوره جشنواره با استقبال خوب فیلمنامه نویسان و نویسندگان سینمایی روبرو شده و در میان شرکت کنندگان چهر های نام آشنا و صاحب نام بسیاری به چشم می خورد.
برپایه این خبر، بیش از 90 عنوان فیلمنامه تاکنون برای جشنواره رسیده است این در حالی است که هنوز ده روز تا پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه بخش قلم طلایی جشنواره باقی مانده است.
در این خبر عنوان شد: علاوه بر محمدحسین حقیقی چند سینماگر و فیلمنامه نویس باسابقه نیز آثارشان در این بخش شرکت دارد.

دریافت بیش از 90عنوان فیلمنامه

تاکنون، بیش از 90 فیلمنامه به دستمان رسیده است و با توجه به تماس های مکرر نویسندگان و فیلمنامه نویسان و زمان باقیمانده مهلت دریافت آثار پیش بینی می شود آمار نهایی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس؛ حسن امجدی مقدم در گفتگویی با اعلام این خبر افزود: با عنایت به اینکه هنوز ده روز به آخرین مهلت ارسال آثار بخش فیلمنامه نویسی باقی مانده است می توان پیش بینی کرد فیلمنامه نویسان سینمایی کشور استقبال تحسین برانگیز و قابل ملاحظه ایی از جشنواره دفاع مقدس که انعکاس دهنده تنها ژانر ملی سینمای ایران می باشد به عمل آورند.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر تماس های زیادی از سوی بسیاری از فیلمنامه نویسان سینمایی داشته ایم که درحال آماده سازی فیلمنامه هایشان برای جشنواره هستند و شک نداریم که دریافت آثار بویژه، در روزهای پیش¬رو، روند فزاینده تری به خود می¬گیرد و بخش قلم طلایی جشنواره فیلم مقاومت با گستردگی، غنا، تنوع و تعدد بالای آثار مواجه می شود.
امجدی مقدم با بیان اینکه اول مردادماه آخرین مهلت ارسال فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره است خاطر نشان ساخت: جشنواره بین المللی فیلم مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس)، به منظور ارتقاء سطح کیفی فیلمنامه¬نویسی، ایجاد انگیزه و اشتیاق جهت نگارش فیلمنامه های ارزشمند وهمچنین شناسایی استعداد های نو ، سومین مسابقه فیلمنامه نویسی را با عنوان قلم طلایی سینمایی برگزار می نماید. وی اضافه کرد: انقلاب، دفاع مقدس، تلاش و تبلور ارزشهای انسانی، انقلاب، دفاع مقدس، جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خودباوری، پویایی صنعتی و اقتصادی و غرورملی، دفاع مقدس، توسعه علمی، فرهنگی و سازندگی کشور، انقلاب اسلامی، بیداری و مقاومت اسلامی، انقلاب اسلامی و مقابله با تروریسم، استکبار جهانی و صهیونیزم و هر موضوعی که معرف هویت انقلاب ، دفاع مقدس ،بسیج و مقاومت سایر ملل باشد موضوعات بخش قلم طلایی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را تشکیل می دهند.
شایان ذکر است انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با مشارکت و همیاری«سازمان سینمایی کشور» با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی به منظورتبیین فرهنگ مقاومت و پاسداشت حماسه-های انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس و نگاه به حضور سازنده ایثارگران در مقابل دشمنان ، تحریم اقتصادی، دستاوردهای علمی و افتخارات جهانی، مقاومت و بیداری اسلامی، مقابله با استکبار جهانی ، تروریسم و صهیونیزم بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را در بخش های «مسابقه سینمای ایران»، «مسابقه بین الملل» ، قلم طلایی ، جلوه گاه نور، چشم انداز سینمای مقاومت ایران ، نشست های تخصصی و بزرگداشت سینماگران انقلاب و دفاع مقدس با حضور فیلمسازان و سینماگران برگزار می نماید.

 

وزير ارشاد در جمع خبرنگاران:
حذف روز ملي سينما از تقويم قطعي نيست

سيد محمد حسيني در جمع خبرنگاران به قطعي نبودن طرح حذف روز ملي سينما از تقويم اشاره كرد و اين طرح را نيازمند بررسي مجدد دانست.
به گزارش ايلنا، سيد محمد حسيني؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص حذف روز ملي سينما از تقويم گفت: اين مساله هنوز به صورت رسمي اتفاق نيفتاده و فقط پيشنهادي از جانب شوراي فرهنگ عمومي است. البته من در جلسه ديروز حضور نداشتم و اطلاع دقيقي از اين قضيه ندارم، اما در صورت تصويب اين طرح هم، بايد مجددآ براي تاييد به شوراي انقلاب فرهنگي ارسال شود. ما بايد اين مساله را بررسي كنيم و هنوز قطعي نيست.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به اختصاص بخشي از بودجه فعاليت‌هاي قرآني اشاره كرد و گفت: مبلغ 200 میلیارد تومان كه در سال 90 در بودجه نیم‌درصدي دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای فعالیت‌های قرآنی پیش‌بینی شده بود، تخصیص یافت.
حسيني ادامه داد: بخشی از این بودجه در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار گرفته و بخش دیگری نیز در شورای توسعه فرهنگ قرآنی زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال توزیع است.
وی ادامه داد: این بودجه بر اساس میزان پیشرفت و فعالیت سازمان و دستگاه‌ها به مرور در اختیار آنان قرار می گیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: نيم درصد از بودجه سال 91 به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف براي فعالیت‌های قرآنی اختصاص يافته است. اين بودجه در صورت تخصیص، می‌تواند به رونق فعالیت‌های قرآنی در بخش‌های آموزش، قرائت و مفاهیم قرآنی كمك كند.

توضیحات دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
روز سینما از متن تقویم به ضمیمه منتقل شده است

منصور واعظی نيز پیرامون حذف روز سینما از تقویم رسمی کشور توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما روزی را از تقویم حذف نکردیم و تنها روز سینما از متن تقویم به ضمیمه منتقل شده است.
«منصور واعظی» دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در گفت‌وگو با فارس درباره حذف «روز سینما» از تقویم کشور، توضیح داد: روزی را از تقویم حذف نکردیم، از این رو اخباری که در رسانه‌ها منتشر شد، اخباری غلط است.
وی افزود: روز 21 شهریور را به عنوان «روز سینما» در تقویم داریم؛ اولا این روز هیچ گاه به عنوان روز ملی سینما نبوده و از ابتدا که مصوب شد، 21 شهریور به عنوان روز سینما نام‌گذاری شد.
به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در سال 1389 مصوبه‌ای داشتیم که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد به دلیل حجم زیاد مناسبت‌ها، این روزها مجددا باید مورد بازبینی قرار گیرد و مواردی که جنبه ملی داشته و برای عامه مردم مهم است باید در «متن» تقویم قید شود و موضوعاتی که تنها برای بخشی از اقشار مهم است در «ضمیمه» تقویم قرار گیرد، بر این اساس در سال 85 این بررسی انجام شد، به این دلیل 5 مناسبت را از متن تقویم و 6 مناسبت را از ضمیمه تقویم حذف کردیم و 36 مناسبت را از متن تقویم به ضمیمه تقویم رسمی کشور منتقل کردیم که یکی از این 36 مورد مربوط به «روز سینما» بود.
این مقام مسئول اضافه کرد: علت این موضوع آن بود که سینما یک موضوع ملی و برای همه مردم نبوده و تنها اختصاص به قشر خاصی دارد و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مناسبت نمی‌توانست در متن تقویم قرار گیرد، بنابراین از سال 1389 ابلاغ شد و در ضمیمه تقویم قرار دارد.
واعظی در ادامه سخنان خود برای روشن شدن موضوع به وجه تمایز متن و ضمیمه تقویم اشاره کرد و گفت: تفاوت متن و ضمیمه تقویم در این است که همه تقویم‌هایی که در کشور ما منتشر می‌شود موظف هستند در همان روز مربوطه مناسبت‌های متن تقویم را درج کنند، اما درباره ضمیمه تقویم این الزام وجود ندارد یعنی ناشر می‌تواند همه مناسبت‌های ضمیمه‌ را در روز خود و یا در چند صفحه در ابتدای تقویم چاپ کند.
وی در پایان اینگونه خاتمه سخن داد که، به هر حال «روز سینما» از تقویم حذف نشده بلکه در ضمیمه تقویم قرار دارد و هیچ‌گاه هم نامش «روز ملی سینما» نبوده است.

سجادپور:
ثبت روز ملی سینما، نیازمند طی كردن مراحل قانونی است

مدیر كل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای گفت كه ما وقتی متوجه شدیم روز ملی سینما از تقویم حذف شده؛ احتمال دادیم در این زمینه مشكل قانونی وجود دارد.
علیرضا سجادپور در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از استعلام از شورای فرهنگ عمومی،از این شورا در خواست شد كه پاسخگو باشد و در نهایت دریافتیم ثبت روز ملی سینما مراحل قانونی خود را طی نكرده است.
مدیركل ارزشیابی و نظارت و بر سینمای حرفه ای توضیح داد:حذف روز ملی سینما از تقویم رسیمی به دلیل عدم طی كردن مراحل قانونی ثبت از سوی خانه سینما منحل شده بوده است و روال انجام شده به هیچ عنوان قانونی نبوده است.
سجادپور تاكید كرد: روز ملی سینما به هیچ عنوان مصوب شورای فرهنگ عمومی نبوده؛ از این رو مورد تایید نیز قرار نگرفته است.
وی توضیح داد: مسوولان سینمایی به محض اطلاع از این موضوع اقدامات لازم برای ثبت قانونی یك روز مشخص به عنوان روز ملی سینما را انجام داده و در حال پیگیری این موضوع هستند.
سجادپور گفت: به احتمال زیاد یا تاریخ قبلی- 21 شهریورماه- و یا مناسبتی دیگر به عنوان روز ملی سینما در تقویم ثبت خواهد شد.
این مقام مسوول در سازمان امور سینمایی تاكید كرد: خیلی از فیلمسازان مخالف انتخاب 21 شهریور به عنوان روز ملی سینما هستند و دلیل انتخاب این روز به عنوان روز ملی سینما توجیهی ندارد.
سجادپور ادامه داد: به محض انجام روال قانونی یك روز مشخص به عنوان روز ملی سینما انتخاب خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا روز شهادت شهید آویینی به عنوان روز ملی سینما انتخاب خواهد شد؟، افزود: ما در نهایت به عنوان انتخاب یك روز مناسب به عنوان روز ملی سینما هستیم.
سجادپور تاكید كرد كه تقویم رسمی هیچ گاه خالی از روز ملی سینما نخواهد ماند و در این زمینه هیچ كوتاهی نخواهیم كرد.

جیم کری شعبده‌باز می‌شود

جیم ‌کری کمدین مطرح دهه نود میلادی سینما در فیلم جدید خود «برت واندراستون شگفت‌انگیز» در نقش یک شعبده‌باز بخت برگشته بازی می‌کند.
به گزارش فارس، این فیلم با حال و هوای کمدی خود توسط دان‌ اسکاردینو کارگردانی می‌شود و اولیویا واپلد هم در آن حضور دارد.
قصه فیلم‌نامه که توسط جان فرانسیس دارلی نوشته شده درباره یک شعبده‌باز موفق لس‌آنجلسی است که به تازگی با همکار قدیمی‌اش قطع رابطه کاری کرده است.
در همین دوران است که سروکله یک شعبده‌باز ماهر و زرنگ در شهر پیدا می‌شود و کار این شعبده‌باز قدیمی با مشکلاتی روبرو می‌شود.
شعبده‌باز قدیمی احساس می‌کند در رقابت با شعبده‌بازی که تازه از راه رسیده، چیز تازه‌ای برای ارائه ندارد و باید شکست را قبول کند.
«برت واندراستون شگفت‌انگیز» هم‌اکنون در مرحله پایانی تولید قرار دارد و تابستان 2013 به عنوان زمان اکران عمومی آن تعیین شده است.
دان اسکاردینو کارگردان فیلم یکی از فیلم‌سازان قدیمی تلویزیونی است که با این فیلم، اولین‌ کار بلند سینمایی خود را عرضه می‌کند.
این کمدی تلخ با هزینه‌ای 30میلیون دلاری تهیه شده و سازندگانش می‌گویند برای این که تبدیل به فیلمی پرفروش شود نیازمند یک فروش 100میلیون دلاری نیست. جیم کری که این اواخر کم‌کار شده، آخرین‌بار در سال 2011 با فیلم «پنگوئن‌های آقای مامت» به دیدار تماشاگران سینما آمد. او در این کمدی خانوادگی با تعدادی پنگوئن همبازی شد، ولی حتی شیرین‌کاری‌های این پنگوئن‌ها هم کمکی به فروش آن در جدول گیشه نمایش سینماها نکرد. فیلم به کارگردانی مارک والترز و هزینه‌ای 55 میلیون ‌دلاری، در آمریکای شمالی کمتر از 40 میلیون دلار فروش کرد.
فروش 120 میلیون ‌دلاری فیلم در کشورهای دیگر جهان مانع از آن شد که تهیه‌کنندگان این فیلم ضرر کنند، ولی سودی هم نصیب ‌آن‌ها نشد.
 

 

نویسنده «رابین‌هود» پشت دوربین رفت

دومینیک مینگلا برادر «آنتونی مینگلا» فیلم‌ساز سرشناس و فقید سینمای انگلیس پا جای پای برادر خود می‌گذارد و اولین فیلم سینمایی خود را کارگردانی می‌کند.
به گزارش فارس، تهیه‌کنندگانی که فیلم‌های آنتونی مینگلا را تهیه کرده‌اند، سرمایه‌گذار اصلی اولین فیلم برادر او دومینیک هم هستند.
این فیلم با نام «دوریا» جلوی دوربین می‌رود و یک شرکت فیلمسازی آلمانی هم در تولید آن با سرمایه‌گذاران انگلیسی فیلم شریک است.
خط اصلی قصه «دوریا» درباره مستخدم یک خانه بزرگ است که به صورت منبع الهام جیاکومپو پوچینی آهنگساز کلاسیک در می‌آید. تحت تاثیر همین مستخدم بود که پوچینی بزرگ‌ترین و مشهورترین اثر خود به نام «سنون دورما» ‌را خلق کرد. مینگلا می‌گوید: این فیلم همه چیز را در خودش دارد. گاهی کمدی است و گاه دلهره‌آور، هم احساسی و درام است و هم یک قصه دلدادگی را مطرح می‌کند.
با این وجود، وی تاکید می‌کند قصد ندارد دقیقا یک فیلم شرح حال‌گونه بسازد و فیلم او با کارهای شرح حال گونه مشابه تفاوت‌هایی خواهد داشت.
به همین دلیل است که برخلاف فیلم‌های متداول شرح‌حال گونه قصه «دوریا» از زاویه دید مستخدم خانه تعریف می‌شود. این فیلم انگلیسی‌زبان قرار است تعدادی از بازیگران درجه یک بین‌المللی سینما را در نقش‌های اصلی خود داشته باشد. اما هنوز هیچ یک از این بازیگران انتخاب نشده‌اند، «دوریا» بر اساس فیلم‌نامه‌ای که خود دومینیک مینگلا نوشته و ساخته می‌شود. او قبل از آنکه تصمیم بگیرد مثل برادر فیلم‌ساز خود وارد حرفه کارگردانی شود، در دنیای سینما به شغل فیلم‌نامه‌نویسی اشتغال داشت. فعالیت اصلی وی در رسانه تلویزیون بوده و تا به حال برای بیش از پنج مجموعه تلویزیونی، فیلم‌نامه نوشته است.
معروف‌ترین کارهای تلویزیونی دومینیک مینگلا «دکتر مارتین» و «رابین هود» هستند. «رابین هود» که سال 2006 تولید شد، مدتی قبل از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
 

 

ترون «مامور شماره 13» می‌شود

شارلیز ترون پس از موفقیت بالای مالی و اقتصادی فیلم علمی - تخیلی «پرومتوس» در فیلم علمی - تخیلی تازه‌ای به نام «مأمور شماره 13» بازی می‌کند.
به گزارش فارس، کمپانی یونیورسال که این فیلم را تهیه می‌کند، موفق شد در یک رقابت سخت با بقیه کمپانی‌های فیلمسازی، امتیاز تولید فیلم‌نامه آن را بخرد. روپرت وایت برای کارگردانی «مأمور شماره 13» دعوت به همکاری شده است. او این فیلم را بر اساس قصه فیلم‌نامه تی اس نلسن می‌سازد.
شارلیز ترون در کنار بازی در این اکشن ماجراجویانه علمی - تخیلی یکی از تهیه‌کنندگان اصلی آن نیز خواهد بود. این بازیگر بهار امسال هم فیلم پر فروش «سفید برفی و شکارچی» را با همکاری کمپانی یونیورسال روی پرده سینماهای جهان داشت. قصه فیلم جدید ترون بر مبنای یک بازی ویدئویی معروف دهه هشتاد میلادی نوشته شده و گفته می‌شود درباره یک ماشین گشتی در یک منطقه مرزی بین‌المللی است.
با این حال، سازندگان فیلم ترجیح داده‌اند اطلاعات زیادی درباره قصه و ماجراهای آن را در اختیار رسانه‌های گروهی نگذارند. با آن که شارلیز ترون یکی از تهیه‌کنندگان اصلی فیلم است ولی نقش اصلی آن را بازی نخواهد کرد و کاراکتر محوری قصه یک مرد است.
با این وجود، برخی منابع می‌گویند احتمال دارد کمپانی یوینورسال تغییراتی در فیلم‌نامه انجام دهد و شارلیز ترون را به صورت شخصیت محوری قصه در آورد. هنوز زمانی برای شروع کار فیلم‌برداری «مأمور شماره 13» تعیین نشده ولی گفته می‌شود این فیلم برای نمایش عمومی در تابستان سال آینده آماده خواهد شد. «پرومتوس» که توسط ریدلی اسکات کارگردانی شده طی چهار هفته نمایش عمومی در سینماهای آمریکای شمالی حدود 150 میلیون دلار فروش کرد است.
روپرت وایت کارگردانی «مأمور شماره 13» سال قبل فیلم پر فروش «ظهور سیاره میمون‌ها» را برای کمپانی فوکس قرن بیستم کارگردانی کرد. کمپانی یونیور سال اوایل تابستان امسال اکشن ماجراجویانه و پر خرج «کشتی جنگی» را با بازی لیام نیسن روی پرده سینماهای جهان داشت. این فیلم نتوانست با فروش 300 میلیون دلاری خود در سطح جهانی (هم آمریکا و هم بقیه کشورهای جهان) مسئولان این کمپانی را راضی کند.

مستند مايكل‌جكسون جلوی دوربين اسپايك‌لي

اسپايك لي، كارگردان و بازيگر هاليوودي قصد دارد مستندي درباره‌ زندگي و هنر مايكل جكسون، چهره‌ سرشناس موسيقي پاپ بسازد.
به گزارش ايسنا، اسپايك لي كارگردان معروف آمريكايي كه سابقه‌ همكاري و دوستي با مايكل جكسون را دارد، مي‌خواهد با بررسي قسمت‌هاي فيلم مربوط به مستندي كه قرار بود درباره‌ آلبوم «بد» اين خواننده ساخته شود، فيلمي مستند از اين خواننده‌ معروف را مقابل دوربين ببرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، اسپايك لي اين قسمت‌هاي فيلم‌ را «گنجينه‌اي از يافته‌ها» خواند كه حتي به او، با وجود سابقه دوستي و همكاري با جكسون، چيزهاي بسياري آموخته است.
كارگردان معروف هاليوود روز گذشته در مصاحبه‌اي با اعلام وجود فيلم‌هايي كه مايكل جكسون از خودش گرفته و فيلم‌هاي پشت صحنه در اين مجموعه، گفت: ما به گاوصندوق‌هاي مايكل دسترسي كامل پيدا كرديم. او 60 دمو براي آهنگ «بد» نوشته بود كه تنها 11 نمونه از آن‌ها را ساخت و شنيدن آن‌ها تجربه فوق‌العاده‌اي بود.
مستند اسپايك لي كه هنوز نامي برايش انتخاب نشده است، بخشي از مجموعه آثار براي بزرگداشت بيست‌وپنجمين سالروز انتشار آلبوم «بد» است كه مايكل جكسون آن را پس از آلبوم «تريلر» منتشر كرد و شامل آهنگ‌هاي پرفروشي مثل «جنايتكار مطبوع» و «احساسي كه در من ايجاد مي‌كني» است.
لي در مصاحبه خود اعلام كرد، اين فيلم مستند علاوه‌بر زندگي هنري جكسون، اشاره‌اي نيز به زندگي خصوصي‌ اين اسطوره‌ فقيد نيزخواهد كرد. اسپايك لي قصد دارد علاوه‌بر ساخت اين مستند، جشن تولد 54 سالگي مايكل جكسون را در 25 اوت امسال در نيويورك برگزار كند.
 

 

 

ویل اسمیت در «روز استقلال2»

دین دولین نویسنده فیلمنامه قسمت دوم «روز استقلال» می‌گوید فیلمنامه این فیلم اکشن علمی ـ‌تخیلی در حال نگارش و پیشرفت است.
به گزارش فارس، این فیلمنامه‌نویس اعلام کرده که کار تولید «روز استقلال2» به خوبی پیش می‌رود و این فیلم به زودی وارد مرحله فیلم‌برداری می‌شود.
صحبت‌های اخیر دین دولین تائیدی بر حرف‌های ماه فوریه 2011 رولند امریچ کارگردان فیلم است که خبر ساخت آن را رسما اعلام کرد.
به گفته دولین: من و رولند پس از یازده سال دوباره داریم با یکدیگر همکاری می‌کنیم و مشغول نوشتن فیلم‌نامه «روز استقلال 2» هستیم.
این فیلمنامه‌نویس می‌گوید از این همکاری هیجان‌زده است و نسبت به تولید دومین قسمت این فیلم پرفروش احساس خوشحالی می‌کند.
با این حال، دولین تاکید می‌کند کار نگارش فیلمنامه «روز استقلال 2» بسیار چالش برانگیز است و کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.
خبر تولید قسمت دوم این فیلم علمی ـ تخیلی چند سال است که در دستور کار سازندگان آن قرار دارد و هر بار به دلیلی، این امر محقق نشد. قسمت اول فیلم در سال 1996 باعث آغاز فعالیت پرثمر و موفقیت‌آمیز بسیاری از دست‌اندرکاران اصلی آن بود. به همین دلیل، تمام این عوامل می‌خواستند قسمت دوم به گونه‌ای باشد که آبرو و اعتبار قسمت اول را حفظ کند و باعث سربلندی آن شود.
در قسمت دوم «روز استقلال» دوباره ویل اسمیت در نقش اصلی بازی خواهدکرد. سازندگان فیلم هنوز خط اصلی قصه آن را فاش نکرده‌اند.
قرار است کلید فیلم‌برداری این فیلم اوایل بهار سال آینده میلادی زده شود و برای تابستان سال 2014 به روی پرده سینماها برود.
هزینه تولید قسمت اول فیلم 75 میلیون دلار شد اما هزینه تولید دوم قسمت آن حدود 100 میلیون دلار خواهد بود.
فروش جهانی قسمت اول در آمریکای شمالی و بقیه کشورهای جهان حدود 820 میلیون دلار شد

 

" شجاع " هم صاحب قسمت دوم می‌شود

«شجاع» انیمیشن کامپیوتری پرفروش کمپانی والت‌دیزنی و شرکت کامپیوتری پیکسار هم صاحب قسمت دوم می‌شود و کار نوشتن طرح فیلم‌نامه این فیلم شروع شده است.
به گزارش فارس، موفقیت بالای مالی این انیمیشن - که در هفده روز اول نمایش 175 میلیون دلار فروش کرد، تهیه‌کنندگان آن را به فکر تولید دومین قسمت آن انداخته است.
این اولین بار نیست که والت دنیزنی و پیکسار یکی از انیمیشن‌های کامپیوتی پرفروش خود را تبدیل به یک فیلم دنباله‌دار سینمایی می‌کنند.
اما برخی از تحلیلگران سینمایی می‌گویند برای تهیه‌کنندگان «شجاع» پیدا کردن یک فیلم مناسب برای قسمت دوم آن کار ساده‌ای نیست.
اما منابع نزدیک به کمپانی والت دیزنی می‌گویند دو فیلمنامه‌نویس در حال نوشتن طرح اصلی قسمت دوم این اکشن ماجراجویانه و خانوادگی هستند.
قرار است این فیلمنامه تا شش ماه دیگر آماده کار شود. اگر همه چیز به صورت طبیعی پیش برود «شجاع2» برای نمایش عمومی در تابستان سال 2015 آماده خواهد شد.
استقبال بالای تماشاگران سینما در آمریکای شمالی از «شجاع» باعث تعجب و شگفتی اهل فن و تحلیل‌گران اقتصادی سینما شده است.
آن‌ها می‌گویند انتظار چنین استقبالی را از این فیلم نداشته‌اند و این فروش بالا حتی باعث شگفتی تهیه کنندگانش هم شده است.
«شجاع» را برندا چاپمن به کمک مارک اندروز کارگردانی کرد و اولین انیمیشن تاریخ سینماست که توسط یک فیلمساز زن ساخته شده است.
وی کارگردانی قسمت دوم را هم انجام خواهد داد. او در کار نگارش فیلم‌نامه هم با پروه «شجاع» همکاری خواهد داشت.
«شجاع 2» هم مثل قسمت اول آن به صورت سه بعدی تهیه خواهد شد.
قصه «شجاع» در دوران قدیم اتفاق می‌افتد و درباره شاهزاده خانم جوانی است که پس از حمله نیروهای دشمن، راه مبارزه با آنان را در پیش می‌گیرد.
منتقدان سینمایی که این انیمشین کامپیوتری را پسندیده‌اند، از آن به عنوان یکی از امیدهای اصلی اسکار امسال در رشته بهترین انیمیشن سال اسم می‌برند.
کمپانی والت‌دیزنی حدود یک دهه قبل و پس از موفقیت مالی انیمیشن تاریخی «مولان» (1998) قسمت دوم آن را هم تولید کرد.
اما این فیلم بدون این که به روی پرده سینماها بیاید، مستقیما راهی بازار ویدئو شد

 

برای سالروز تولداينگمار برگمن ، كارگردان بزرگ و فقيد سينماي سوئد

اينگمار برگمن ‌94 سال پيش در چهاردهم جولاي ‌1918 در شهر «اوپسالا» سوئد متولد شد و پنج سال پيش در 30 جولاي 2007 در سن 89 سالگي درجزيره‌ي فارو دار فاني را وداع گفت.
وي از چهره‌هاي برجسته‌ تاريخ سينماي جهان بود كه در طول شش دهه فعاليت هنري، ‌9 بار نامزد جايزه‌ اسكار شده بود و در توصيف شرايط زندگي انساني از مايه‌هاي كمدي، اميد، ياس و نااميدي بهره مي‌گرفت.
برگمن در طول سال‌ها فعاليت سينمايي در مجموع ‌62 فيلم ساخت كه فيلمنامه بسياري از آنان را نيز خودش نوشته بود و علاوه‌‌بر آن، كارگرداني ‌170 نمايش تئاتر از او يك چهره درخشان در عرصه اين هنر نمايشي ساخته بود.
وي با بازي گرفتن از چهره‌هايي چون بي‌بي اندرسون و ليو اولمن، موضوعاتي چون مرگ، بيماري، خيانت و جنون را در فيلم‌هايش به‌تصوير مي‌كشيد. وي كودكي خود را در خانواده‌اي گذراند كه پدري كشيش و محافظه‌كار، او را مقيد به انجام اعمال مذهبي مي‌كرد؛ به طوريكه به گفته‌ي خودش، در هشت‌ سالگي اعتقاد خود را از دست داده بود.
سال ‌1976 يكي از تاريك‌ترين دوران زندگي برگمن بود. در سي‌ام ژانويه اين سال، دو مأمور پليس به اتهام فرار از پرداخت ماليات، او را دستگير كردند. تأثير اين واقعه بر برگمن آن‌ چنان وحشتناك بود كه او را دچار افسردگي شديد كرد و او در بيمارستان بستري شد. اگرچه او بعدها از اين اتهام تبرئه شد، اما ترس از اين‌كه نتواند به عرصه فيلمسازي بازگردد، او را نااميد كرده بود.
او به‌رغم درخواست نخست‌وزير وقت سوئد و مقامات بلندپايه صنعت فيلم اين كشور، اعلام كرد كه ديگر در سوئد فيلم نخواهد ساخت. برگمن پس از تعطيلي استوديو فيلمسازي‌اش، دو پروژه فيلم درحال ساخت را به حالت تعليق درآورد و خود را به مونيخ آلمان تبعيد كرد. هرچند در سال‌روز ‌60 سالگي‌اش به سوئد بازگشت و دولت اين كشور به افتخار او، جايزه فيلم سالانه اينگمار برگمن را براي تقدير از بهترين‌هاي سينما راه‌اندازي كرد.پس از تبعيد خود به آلمان، برگمن اولين و تنها فيلم انگليسي خود را در سال ‌1977 با نام «تخم مار» ساخت كه محصول مشترك آلمان و آمريكا بود. او در سال ‌1978 با فيلم «سونات پاييزي» محصول مشترك انگليس و نروژ كارنامه سينمايي خود را پربارتر ‌ساخت.
اگرچه بسياري اين كارگردان برجسته را به جهت فعاليت‌هاي درخشان‌اش در سينما مي‌شناسند، اما او در عرصه تئاتر نيز بسيار فعال بود. به طوري‌كه در ‌26 سالگي جوان‌ترين كارگردان تئاتر در اروپا نام گرفت. گوشه‌گيري برگمن در سال‌هاي پاياني عمرش به‌اندازه‌اي بود که حتي زماني‌که پنجاهمين جشنواره فيلم کن او را به‌عنوان بزرگ‌ترين کارگردان تمام دوران سينما انتخاب كرد، شخصا در مراسمي که به اين منظور برگزار شده بود، شرکت نکرد.

 

«واقعيت» آغازگر جشنواره‌ فيلم اوكراين شد

برنده‌ جايزه بزرگ هيات داوران كن در افتتاحيه‌ جشنواره‌ فيلم «اودسا» در اوكراين نمايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، برگزاركنندگان سومين جشنواره‌ فيلم «اودسا» كه مهمترين رويداد سينمايي اوكراين است اعلام كردند، فيلم «واقعيت»، برنده‌ جايزه بزرگ هيات داوران جشنواره‌ كن روز 13 جولاي در افتتاحيه‌ اين رويداد سينمايي نمايش خواهد يافت.
کمدی سیاه «واقعيت» به كارگرداني «ماتئو گارونه» طبقه‌ي کارگر ایتالیا را نشانه گرفته است. داستان فیلم شرح زندگی یک ماهی فروش ساده است که درگیری فکری و روحی با یک برنامه‌ي پرطرفدار تلویزیونی پیدا کرده است. اين امر موجب می‌شود تا او به شخصی تبدیل شود که هیچکس انتظارش را ندارد.
به گزارش هاليوود ريپورتر، فيلم «سهم فرشته» ساخته‌ جديد كن لوچ روز 21 جولاي در اختتاميه روي پرده خواهد رفت. اين فيلم كه برنده‌ي جايزه هيات‌داوران كن شد، اثري كمدي است و داستان چند ساده‌لوح را نشان مي‌دهد که برای رسیدن به زندگی بهتر تلاش می‌کنند، اما بدشانسي آنها موجب مي‌شود تا مدام با قانون مواجه شوند.
دنيس ايوانف، رييس جشنواره‌ فيلم «اودسا» اعلام كرد، انتظار مي‌رود امسال 100 هزار نفر از اين رويداد سينمايي ديدن كنند. برنامه‌هاي حرفه‌اي جشنواره مانند ميزگرد و بحث‌هاي گروهي شاهد گسترش قابل ملاحظه‌اي نسبت به سال گذشته خواهد بود.
از مهمترين فيلم‌هاي حاضر در جشنواره فيلم «ادسا» مي‌توان به «در مه» ساخته‌ سرجي لازنيتسا كه در جشنواره كن براي اولين‌بار به نمايش درآمد اشاره كرد.
 

 

حمید سمندریان درگذشت

مراسم يادبود استاد حميد سمندريان همزمان با روز درگذشتش در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد

عصر پنجشنبه 22 تير ماه و همزمان با روز درگذشت استاد حميد سمندريان مراسمي به ياد و خاطره او در سالن انتظار تالار اصلي مجموعه تئاتر شهر با حضور جمع كثيري از هنرمندان، اصحاب رسانه، شاگردان و علاقه‌مندان اين هنرمند بزرگ برگزار شد.
رضا گوران كه اجراي اين مراسم غيررسمي و خودجوش را به عهده داشت گفت: مدت يك هفته برنامه‌اي براي يادبود استاد در خانه هنرمندان ايران برگزار خواهد شد. پس از صبحت‌هاي اوليه مجري مراسم، ايرج راد دقايقي در خصوص ويژگي‌هاي كاري و اخلاقي سمندريان توضيح داد: چند روز پيش كه براي عيادت به منزل ايشان رفته بودم علي‌رغم همه دردها باز با آن لبخند هميشگي روبرو شدم. او حتي در لحظات آخر زندگي باز هم از تئاتر مي‌گفت نه از بيماري.
اسماعيل شنگله با اينكه به دليل شدت تالم توان صحبت نداشت به عنوان سخنران دوم چند دقيقه ‌اي از خاطرات مربوط به سال 42 و تشكيل گروه تئاتر پاسارگارد توسط استاد سمندريان گفت.
دكتر رضا خاكي در ادامه مراسم اين نكته را يادآور شد كه حميد سمندريان هميشه آرزومند اجراي نمايشنامه «گاليله» برتولت برشت بود، اما حيف كه هرگز مجال اين كار را به او ندادند.
افشين هاشمي با ابراز تسليت براي اين ضايعه بزرگ مخالفت خود را با تعطيلي تئاتر به بهانه و احترام درگذشت استاد سمندريان اعلام كرد: نبايد تئاتر را تعطيل كرد حتي اگر اين مسئله به عشق و احترام استاد سمندريان باشد. ما مثل يك سپاه و لشكر هستيم. مگر با درگذشت فرمانده، بايد جنگ را تعطيل كرد و به خانه برگشت؟ بهانه براي تعطيلي تئاتر بسيار است.
وي همچنين تأكيد كرد: نمي‌تواند واژه مرگ را درباره سمندريان به كار ببرد.
ايوب آقاخاني بازيگر و كارگردان تئاتر كه با لباسي يكسر سفيد به اين مراسم آمده بود گفت: آمدن من با لباس سفيد عامدانه است، زيرا آدمي را داريم كه توانسته ما را علي‌رغم اختلاف سلايق و نظرات كنار يكديگر قرار دهد و او حميد سمندريان است. من ضمن تسليت، براي داشتن يك اسطوره به شما شادباش مي‌گويم. اين داشتن‌ها بيش از اشك، لبخند بر لبانمان مي‌آورد.
حسين كياني نيز در مخالفت با نظر افشين هاشمي گفت: ما به هيچ وجه تئاتر را تعطيل نكرديم، فقط به خاطر استاد سمندريان كه تئاتر به او مديون است و به خاطر تئاتر تصميم گرفتيم به جاي يك دقيقه سكوت، يك شب سكوت كنيم. اين حرف كياني با تشويق و تأييد حضار همراه بود.
پرويز پورحسيني بازيگر پيشكسوت تئاتر كه از اعضاي گروه «پاسارگارد» سمندريان در سال 42 بود و سابقه نقش‌آفريني در نمايش‌هاي «آندورا» و «لئوكاديا» استاد را دارد در حالي كه نمي‌توانست جلوي اشك‌هايش را بگيرد با صدايي لرزان گفت: سمندريان جايگزين ندارد. حميد به نمايش تقدس داد و تئاتر نوين ايران با او آغاز مي‌شود.
اسماعيل خلج از ديگر چهره‌هاي قديمي حاضر در اين مراسم با يادي از لبخند هميشگي سمندريان به عنوان يك ويژگي مثبت از خاطره تماشاي 3 نمايش استاد در سال‌هاي دور سخن گفت و اشاره كرد: خاطره ديدن اين نمايش‌ها هميشه با من است. «كرگدن» در تالار فردوسي، «مرغ درياي» در تالار سنگلج و «ملاقات بانوي سالخورده» در تئاتر شهر كه همگي آثاري زيبا، حرفه‌اي و آموزنده بودند. او هميشه استاد من بود. اين مصيبت را به خانواده ايشان و به خانواده تئاتر تسليت عرض مي‌كنم.
حامد بهداد بازيگر سينما كه از شاگردان حميد سمندريان بوده با همان حس و حال و التهاب هميشگي براي لحظاتي از ويژگي‌هاي استادش گفت و در پايان اشاره كرد: استاد هميشه مي‌گفت اگر «گاليله» را اجرا نكنم دستم از قبر بيرون مي‌ماند. پس از همه شما مي‌خواهم به احترام استاد دست‌هايتان را بالا بگيريد.
محمد يعقوبي نويسنده و كارگردان تئاتر كه اين شب‌ها نمايشنامه «33 درصد نيل سايمون» او در سالن استادش حميد سمندريان روي صحنه مي‌رود گفت: سمندريان به ما ياد داد كه زندگي تئاتر است و تئاتر زندگي.
برزو ارجمند هم در ادامه مراسم خطاب به حاضران داغدار گفت: بچه كه بودم هميشه از پدرم مي‌پرسيدم استادت كيست و او مي‌گفت: استاد سمندريان. سمندريان استاد همه ماست. امروز و در اين لحظه باور دارم محترم‌ترين جامعه هنري كشور جامعه تئاتري است.
مهشاد مخبري بازيگر تئاتر هم به عنوان تنها خانم سخنران مراسم ضمن تسليت اين ضايعه به همه حضار جمله‌اي را خطاب به مسؤولان و متوليان فرهنگي كشور گفت و افزود: ما چند سمندريان ديگر داريم كه از بين ما خواهند رفت. برايشان چه كرده‌ايم؟ بياييد تا وقتي بيضايي، رفيعي و امثال اينها هستند قدرشان را بدانيم و حرمتشان را نگه داريم و نيايد آن زماني كه دوباره فقط بعد از دست دادنشان حسرت بخوريم، لباس سياه بپوشيم و گريه سر دهيم.
گوران در پايان مراسم به حاضران گفت: الان تصور كنيد پايان اجراي نمايش «گاليله» است و استاد روي سن آمده. هر طور كه دوست داريد تشويقش كنيد و جمعيت نيز با چشماني اشكبار و با شدت هرچه تمام‌تر 10 دقيقه به تشويق استاد مسلم تئاتر ايران پرداختند.
گفتني است، مجموعه ‌هاي تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر و خانه نمايش در روز 22 تير 91 و در پي درگذشت استاد سمندريان تمامي اجراهاي خود را تعطيل نمودند و همه اجراهاي جمعه 23 تير نيز به اين كارگردان پرآوازه تقديم شد.
پيكر استاد حميد سمندريان نيز از ساعت 9:30 امروز شنبه 24 تير و از مقابل خانه هنرمندان ايران تشييع خواهد شد. همچنين به همين مناسبت مراسم يادبودي در روز دوشنبه 26 تير از ساعت 18:30 تا 20 در مسجد جامع شهرك غرب برگزار مي‌گردد

تسليت‌ها براي سمندريان

در پي درگذشت حميد سمندريان 22 تير ماه پيام‌هاي تسليت مخابره شد و تئاترها به احترام اين كارگردان نامدار تئاتر به صحنه نرفتند و قرار شد همه‌ تئاتري‌ها 10 دقيقه قبل از اجراي هر نمايش‌شان، نمايشنامه‌ «گاليله» ـ كه قرار بود حميد سمندريان اجرا كند را روخواني كنند.

ادامه متن تسلیت ها را در پُست های زیر بخوانید :


پيام حميد شاه‌آبادي معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت استاد حمید سمندریان
« تثبیت هویت و تشخص تئاتر امروز ایران مرهون حضور بزرگ مردانی است که بی‌شک استاد حمید سمندریان نقش پررنگ‌تری در این میان دارد.
او که امروز شاگردانش از نسل‌های مختلف مبهوت و داغ‌دار غم درگذشتش هستند، عمری به درازای نیم قرن را به تربیت هنرجویان تئاتر پرداخت؛ هنرجویانی که اکنون خود هنرمندی برجسته‌اند و به مدد اذن استاد، قدم بر صحنه‌ تئاتر گذاشته‌اند. او به شایستگی، مسؤولیت خود را در مقابل این نسل به پایان برد تا نام خود را برای همیشه به‌عنوان بزرگ‌مرد تئاتر ایران در تاریخ ثبت كند.
من ضایعه‌ فقدان این هنرمند یگانه و استاد بی‌بدیل صحنه‌ تئاتر را به جامعه‌ هنری کشور، بویژه شاگردان هنرمند ایشان در عرصه‌ تئاتر تسلیت مي‌گويم و مراتب همدردی و اظهار تأسف خود را خدمت خانواده‌ محترم این هنرمند فقید ابراز می‌كنم. غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر جمیل برای بازماندگان ايشان خواستارم.»
***
خانه‌ هنرمندان ايران هم در پيامي، درگذشت حميد سمندريان را تسليت گفت.
در پيام خانه هنرمندان آمده است: «با کمال تأسف و تأثر، درگذشت هنرمند فرهیخته و پدر تئاتر ایران، استاد حمید سمندریان را به جامعه‌ هنری، بویژه اهالی تئاتر، دوستان، بستگان، شاگردان و دوست‌داران آن هنرمند برجسته تسلیت می‌گوییم.»
***
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم این ضایعه را به خانواده تئاتر کشور تسلیت گفت.
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران فقدان هنرمند پیشکسوت و از بزرگان خانواده تئاتر را به جامعه هنری و شهروندان و خانواده آن بزرگوار تسلیت عرض می‌نماید. احترام و ستایش خانواده نجیب تئاتر به استاد حمید سمندریان نشانه جایگاه ارزشمند آن سفرکرده دیار باقی است که بی‌شک به عنوان چهره‌ای ماندگار برای همیشه یاد و خاطره و آثار ارزشمند او باقی خواهد ماند. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با احترام به جایگاه هنری استاد حمید سمندریان از مفاخر هنر ایران زمین، امیدوار است بتواند در عرصه فرهنگ و هنر همواره از حضور و راهنمایی اساتید و بزرگان فرهنگ و هنر بهره‌مند باشد.
***
سيد صادق موسوي رئيس مجموعه تئاتر شهر به مناسبت درگذشت استاد حميد سمندريان پيام تسليتي منتشر كرد.
***
كانون كارگردانان خانه‌ تئاتر هم درگذشت حميد سمندريان را تسليت گفت.
«درگذشت استاد حميد سمندريان را به جامعه‌ تئاتر ايران تسليت مي‌گوييم و براي خانواده‌ ايشان،‌شاگردانش و هر آن كس كه از او آموخته، صبر آرزو مي‌كنيم.»
***
قادرآشنا مدیرکل هنرهای نمایشی هم در پيام خود نوشت:
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست روزی رُخش ببینم و تقدیم وی کنم. استاد حمید سمندریان روی در نقاب خاک کشید و جان به جهان‌آفرین تسلیم نمود. مردی که از عمرخود فراتر بود و تمامی دوران حیات خویش را با عشق و شوریدگی بسیار و جوشش‌ها و کوشش‌های خستگی‌ناپذیر و تلاش و تکاپوهای بی‌شمار در مسیر علم، معرفت و هنر صرف نمود و شاگردان بسیاری در این زمینه تربیت کرد.
انوار پرفروغ دانش و معرفت این استاد فقید در صحنه‌های تئاتر ایران همواره فروزان است. همچنان که خیل عظیم بازیگران و کارگردانان معاصر ایران مدیون و مرهون تلاش این آفتاب شورانگیز تئاتر ایران است.
راز عمیق و حرارت الهامی تئاتر با بال پر معرفت و چیرگی در هنر از او، چهره‌ای جاودان ساخته و زبانه‌ها و شعله‌های وجودش هرگز رنگ خاموشی به خود نخواهد گرفت، زیرا رسم و آیین چراغ خاموشی نیست.
نام حمید سمندریان برای همیشه در آسمان بلند تئاتر ایران خواهد درخشید و انوار بلند آن دامنگیر جانِ شیفتگان و هنرمندان و عاشقان حضرت دوست خواهد بود.
یادش جاری و سرایش در بهشت برین باقی
***
بنياد فرهنگي هنري رودكي هم درگذشت حميد سمندريان تسليت گفت.
حميد سمندريان، به راستي كه پدر تئاتر ايران بود؛ اين را مي‌شد از نگاه مهربان او با جوانان دريافت؛ و شايد از همين رو بود كه لقب پدر تئاتر گرفت. نقش اين پدر دوست‌داشتني هميشه بر تارك خيال و حافظه‌ تاريخي تئاتر ايران باقي خواهد ماند: كه او «بزرگ بود و از اهالي امروز بود.»
بنياد فرهنگي هنري رودكي اين ضايعه‌ بزرگ را به خانواده آن مرحوم و جامعه محترم تئاتر كشور تسليت گفته و از درگاه يزدان بخشاينده‌، طلب روحي آرام و آمرزش الهي دارد.
***
انجمن منتقدان و نويسندگان خانه‌ تئاتر ايران هم درگذشت استاد سمندريان را تسليت گفت.
***
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران درپی درگذشت استاد حمید سمندیان، با صدور پیامی فقدان این هنرمند پیشکسوت و استاد بزرگ تئاتر ایران را به جامعه‌ تئاتر کشور تسلیت گفت.
این كانون تئاتري در پیام خود درگذشت حمید سمندریان را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای تئاتر ایران دانست و اعلام كرد كه سالن‌هاي تئاتر تهران (پنجشنبه) به احترام حميد سمندريان اجرا نداشتند و هنرمندان ديشب براي سوگواري درگذشت حميد سمندريان در تئاتر شهر گردهم آمدند و تالارهاي مجموعه ايرانشهر و تالار استاد انتظامي خانه‌ هنرمندان ايران به احترام زنده‌ياد حميد سمندريان علاوه برپنجشنبه، جمعه هم اجرا ندارند.

***


كانون نمایش نامه‌نویسان ایران به مناسبت درگذشت استاد حمید سمندریان پيام داد.
یک بار دیگر جامعه‌ تئاتر ایران به سوگ نشست. به سوگ بزرگ مردی که هستن و بودن تئاتر با هستن و بودن او قوام گرفت و به بالا نشست

علي رستگار: حميد سمندريان كارگردان، مدرس و مترجم تئاتر و استاد مسلم هنر نمايش در ايران پس از سال‌ها دست و پنجه نرم كردن با بيماري سرطان كبد در ساعت 5 صبح روز پنجشنبه 22 تيرماه در منزلش دارفاني را وداع گفت.
حميد سمندريان 11 ارديبهشت 1310 در تهران ديده به جهان گشود. وي فعاليت تئاتري‌اش را به هنگام تحصيل در دوره متوسطه آغاز كرد و در كلاس‌هاي تئاتري كه زير نظر عبدالحسين نوشين اداره مي‌شد شركت كرد. پس از پايان دبيرستان به اروپا رفت و در آلمان دوره مهندسي شوفاژ سانترال را در دانشگاه صنعتي برلين گذراند، اما بعد از آن به كنسرواتور عالي موسيقي و هنرهاي نمايشي هامبورگ وارد شد. برخورد با تئاتر آن قدر برايش گسترده بود كه باعث خداحافظي هميشگي او از عالم موسيقي شد. 6 سال به صورت آكادميك زير نظر ادوارد ماركس استاد برجسته تئاتر كارگرداني و بازيگري را آموخت و همزمان در آلمان به صورت حرفه‌اي مشغول به كار شد.
پس از اتمام اين دوره به دعوت اداره هنرهاي نمايشي دراماتيك اداره كل هنرهاي زيباي ايران به كشور بازگشت و نمايشنامه «دوزخ» نوشته ژان‌پل سارتر را در تالار نوبنياد همين اداره روي صحنه برد. همچنين با همكاري مهدي فروغ هنرستان آزاد هنرهاي دراماتيك را تأسيس كرد. پس از آن سمندريان به دعوت مهندس هوشنگ و مهدي بركشلي و با همكاري مهدي نامدار دانشكده تئاتر دانشگاه تهران را بنيان گذاشت و كار تدريس را تا سال‌هاي پاياني عمر در دانشگاه‌هاي تهران و مراكز آموزشي تئاتر ادامه داد.
سعيد پورصميمي، پرويز پورحسيني، فردوس كاوياني، امين تارخ، فريبرز عرب‌نيا، مريم معترف، احمد آقالو، محمد رحمانيان، احمد ساعتچيان، محمد يعقوبي، اميرجعفري، فتحعلي اويسي، مهران مديري، ميرطاهر مظلومي، پيام دهكردي، شهاب حسيني، حامد بهداد، حامد كميلي، نگار فروزنده، يوسف تيموري، رابعه اسكويي، مجيد صالحي، كيومرث مرادي، هنگامه قاضياني، اليكا عبدالرزاقي، افسانه ماهيان و آشا محرابي از جمله شاگردان سمندريان در پيش و پس از انقلاب محسوب مي‌شوند.
وي سال 42 گروه تئاتري به نام «گروه هنري پاسارگاد» تشكيل داد كه پرويز پورحسيني، سعيد پورصميمي، پري صابري، اسماعيل محرابي، جمشيد مشايخي، پرويز كاردان، منوچهر فريد، ثريا قاسمي، اسماعيل شنگله و مهدي فخيم‌زاده از اعضاي آن بودند.
حميد سمندريان از سال 41 تا 86 اين نمايش‌ها را در ايران روي صحنه برده است: «دوزخ»، «اشباح»، «مرده‌هايي بي كفن و دفن»، «باغ وحش شيشه‌اي»، «طبيب اجباري»، «لئوكاديا»، «هركول و طويله اوجياس»، «آندورا»، «نگاهي از پل»، «ملاقات بانوي سالخورده»، «كرگدن»، «بازي استريندبرگ»، «مرغ دريايي»، «ازدواج آقاي مي‌سي‌سي‌پي» و «دايره گچي قفقازي». وي همچنين در راديو صداي ايران تعدادي نمايشنامه را ترجمه و كارگرداني كرد. كارهايي چون: «غروب روزهاي آخر پاييز»، «پنچري»، «همزاد»، «اقدامات وگا»، «فيزيكدان‌ها» و «آنتيگون».
اين استاد تئاتر در سال‌هاي پيش از انقلاب و در تلويزيون ملي ايران تله تئاترهاي «بازي استريندبرگ»، «غروب روزهاي آخر پاييز»، «خمره»، «جراحي پلاستيك»، «پلوفت»، «ساعت 6 در خيابان آتن» و «به سوي دمشق» را نيز كارگرداني كرد كه با استقبال تماشاگران آن زمان مواجه شد.
سمندريان سال 51 به دعوت پروفسور رگن برگ استاد دانشگاه مونيخ و كارگردان تئاتر به انستيتو گوته در آلمان رفت و نمايشنامه‌هاي بسياري را تا سال 57 با بازيگران آلماني روي صحنه برد.
وي همچنين سال 68 يك بار و البته براي هميشه كارگرداني در سينما را هم با «تمام وسوسه‌هاي زمين» تجربه كرد كه هما روستا، رضا كيانيان، احمد آقالو و علي اصغر گرمسيري بازيگرانش بودند.
استاد سمندريان آرزو داشت تا روزي نمايشنامه «گاليله» برتولت برشت را روي صحنه ببرد و هميشه از اين كار به عنوان وصيت‌نامه هنري خود ياد مي‌كرد، اما متأسفانه مسؤولان و متوليان فرهنگي كشور حرمت نام، سابقه و اعتبار استاد را نگه نداشتند و امكان تحقق اين آرزو را از او دريغ كردند.
مگر چند جواهر مثل سمندريان در تاريخ هنر اين مملكت داريم كه با او چنين كردند؟ مگر اين پير تئاتر جز خدمت به اعتلاي فرهنگ و هنر اين سرزمين و تربيت چند نسل تئاتري چه كرده بود؟
سمندريان از لحاظ جسماني شايد از ميان ما رفته باشد، اما به سبب خدمات پربار و آثار درخشاني كه خلق كرده و از خود به يادگار گذاشته است براي هميشه زنده خواهد بود. مي‌ماند تاسفي ابدي براي كساني‌كه قدردان و شكرگزار نعمت حضورش نبودند و حسرتي دائمي براي علاقه‌مندان آثارش كه ديگر شاهد نمايشي از او نخواهند بود. تسليت به هما روستا و تنها يادگارش كاوه، تسليت به يادگاران دانش‌آموخته‌اش، تسليت به خانواده هنر كشور و دوستدارانش. مثل اينكه ديگر چاره‌اي نيست. چگونه با حسرت ديدار ابدي‌ات كنار بياييم استاد؟

اين انصاف نيست كه فقط دلمان را خوش كنيم به تنديس زيبايت در ورودي سالن حميد سمندريان. با همه ظرافت و شباهت و هنر به كار رفته در اين سازه تو آموزگار اما چيز ديگري بودي. خودت را مي‌خواهيم با عطر،حس و شور و حالت. دلتنگ لبخند هميشگي و صداي پخته و مهربانت خواهيم شد. ما تا هميشه چشم‌انتظار قدوم مبارك و مقدست و همچون خودت آرزومند ديدار «گاليله»ات خواهيم بود و نااميدانه مي‌دانيم كه چه انتظار عبث و بيهوده ايست.
 

جزئيات برگزاري مراسم زنده‌ياد حميد سمندريان

در پی درگذشت استاد حمید سمندریان، مراسم یادبود وی از شنبه 24 تیرماه تا پایان هفته در مکان های مختلف برگزار می شود.
محمد یعقوبی مسوول ستاد برگزاری مراسم یادبود استاد حمید سمندریان در گفت و گو با ایران تئاتر گفت: پیکر استاد امروز 24 تیرماه ساعت 9:30 تا 10 صبح از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع می شود. استاد عزت ا... انتظامی و رضا کیانیان هم سخنرانان مراسم تشییع خواهند بود. وی ادامه داد: روز یکشنبه 25 تیرماه نیز مراسمی از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم برگزار می شود که در این روز قطب الدین صادقی، امیرکاووس بالازاده، حبیبی مدیر سرای اهل قلم، ابراهیم حقیقی، مجید سرسنگی و پیام دهکردی یه ایراد سخن درباره استاد خواهند پرداخت. یعقوبی با اشاره به برگزاری مراسم یادبود روز دوشنبه تصریح کرد: روز دوشنبه 26 تیرماه مراسم یادبودی در مسجد جامع شهرک غرب از ساعت 18:30 تا 20:30 برپا خواهد شد و فردای همان روز یعنی سه شنبه 27 تیرماه نیز در محوطه باغ هنرمندان، مراسم یادبود استاد برگزار خواهد شد.
این کارگردان تئاتر که از جمله شاگردان استاد حمید سمندریان نیز بوده، اضافه کرد: روز چهارشنبه 28 تیرماه مراسم یادبودی به همت سعید اسدی مدیر تالار مولوی در محل تالار برگزار می شود و خانه تئاتر هم به مناسبت شب هفت زنده یاد سمندریان، پنج شنبه 29 تیرماه ساعت 18 مراسمی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برپا خواهد کرد.
وی در پایان یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی هم روز شنبه 31 تیرماه مراسم یادبود استاد سمندریان را تدارک دیده است

برگزاري اختتاميه جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان تحت تاثير درگذشت سمندريان

مراسم اختتام

«نوبت هانیه» تمام شد

تصویربرداری «نوبت هانیه» به پایان رسید.

 تصویربرداری فیلم تلویزیونی «نوبت هانیه» به کارگردانی زهرا موسوی به تازگی به پایان رسیده و طی روزهای آینده تدوین پروژه نیز آغاز خواهد شد. تصویربرداری سکانس های پایانی در لوکیشنی حوالی باقرشهر انجام شده است. ضمن اینکه ساخت موسیقی نیز توسط ناصر شکرایی به تازگی آغاز شده و طبق برنامه ریزی ها این تله فیلم طی یک ماه آینده آماده پخش خواهد شد.
مریم کاویانی، مینا نوروزی، منوچهر علیپور، فرحناز منافی ظاهر، هما خاکپاش، حسین اطهمی، حسین عبدی، ابوالفضل صادقی به همراه هنرمندان خردسال فاطمه عبدی و فاطمه شاملو بازیگران اصلی پروژه هستند. داستان «نوبت هانیه» درباره زندگی دو دختر بچه به نام های آلما و هانیه است.

آلما در مهمانی خانه هانیه در ماه رمضان جمله ای از زنی می شنود مبنی بر اینکه هرکس 40 روز قبل از طلوع و بعد از نماز صبح در خانه‌اش را آب و جارو کند به هرچه می خواهد می‌رسد. او بعد از سحرهای ماه مبارک رمضان هر صبح این عمل را انجام می دهد تا اینکه... . سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از: نویسنده: قاسم انصاری، تهیه کننده: فرزین فرزدنیا، تصویربردار: محمد نوری، صدابردار: کیومرث سبحانی، طراح صحنه و لباس: شبنم اصغری، گریم: سمیرا گودرزی، سرمایه گذاران: یوسفعلی عبدی رضوان، فرزین فرزدنیا، زهرا موسوی

_______

خداوردی، سلیمانی، گودرزی، ارشادی، توکلی و... بازی دارند
«به خاطر مونا» ؛ قصه‌اي درباره يك کودک‌ سرطانی

تصویربرداری «به خاطر مونا» در تهران ادامه دارد.

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «به خاطر مونا» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی کوشایی در تهران به مرز 80 درصد رسیده و گروه طی چند روز آینده برای ادامه تولید به جزیره کیش و یکی از شهرهای شمالی خواهند رفت.
60 درصد از تصویربرداری در لوکیشن اصلی پروژه و در بیمارستان حضرت علی اصغر انجام شده و بیمارستان پارسیان، خیاطی، تخت فروشی و چند خانه در سطح تهران از دیگر مکان های اصلی تولید بوده است. ضمن اینکه همزمان با تصویربرداری سیاوش کردجان تدوین را آغاز کرده و ناصر انتظاری نیز صداگذاری را برعهده دارد.
شهرام شکوهی نیز با شعری از خودش تیتراژ پایانی کار را خوانده است. سپیده خداوردی، کوروش سلیمانی، فاطمه گودرزی، همایون ارشادی، رضا توکلی، الناز حبیبی، مینا نوروزی، ارسیا صنعتی، وحید طالب لو، زهره مزینانی به همراه هنرمند خردسال فرنیا پناهی از بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.
«به خاطر مونا» براساس یک رویداد واقعی نوشته شده و داستان دختر بچه سرطانی به نام مونا (پناهی) را روایت می کند که به دلیل مبتلا به سرطان در بیمارستان بستری است. داستان پروژه از جایی آغاز می شود که یلدا (خداوردی) دانشجوی رشته سینما برای تهیه پایان نامه اش به یک بیمارستان مراجعه می کند و در آن بیمارستان با مونا آشنا می شود. یلدا برای به تصویر کشیدن زندگی مونا تصمیم به ساخت یک مستند می گیرد تا از علاقه او به بازیگری آگاه شده و... .
کوشایی پیش از این ساخت چند مجموعه مستند داستانی از جمله «ترنم» «یاوران فرهنگی»، «میراث تفت» و... را مقابل دوربین برده است.
سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از: سرمایه گذار: مرتضی محمدی، مدیر تولید: مهدی تاجیک، مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران، مدیر صدابرداری: ناصر انتظاری، منشی صحنه: فرناز امینی، جانشین تهیه: مرتضی داودی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه: پروانه قاسمیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علیرضا صالحی.

توليد تله‌فیلم «آسمان بی‌ستاره»

مرحله تصویربرداری تله‌فیلم «آسمان بی‌ستاره» آغاز شد.
به گزارش ایسنا، تله‌فیلم «آسمان بی‌ستاره» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حیدر عباس‌زاده است که در سیمای مرکز سمنان در مرحله تصویربرداری است. 80 درصد صحنه‌های این تله‌فیلم 90 دقیقه‌‌اي در فینسک، 15 درصد آن در سمنان و 5 درصد در حسین‌آباد کالپوش تصویربرداری خواهد شد.
داستان این تله‌فیلم از این قرار است که بهروز پسر عباسعلی خواستگار دختر مش‌حسن است، اما هر بار که تصمیم می‌گیرد به خواستگاری برود، اتفاقاتی باعث شکراب شدن رابطه بین پدران می‌شود که در نتیجه، مراسم خواستگاری به تعویق می‌افتد. فریدون امیر عبدالهیان، مهرداد طوسی، مهدی رحیمیان، حسام خلیل‌نژاد، محسن اصغریان، سوسن یحیایی، مهشید صدقی، غلامرضا اردیانی، مهدی حسن‌زاده و علی غربا از بازیگران این مجموعه هستند.

 

ترانه‌خواني علي لهراسبي براي مجموعه منوچهر هادي
«خداحافظ بچه»، سريال ماه رمضان شبكه سه شد

پخش سريال «خداحافظ بچه» در ايام ماه مبارك رمضان از شبكه سوم سيما قطعي شد.
سرانجام از ميان دو مجموعه تلويزيوني، خداحافظ بچه به كارگرداني منوچهر هادي و تهيه‌كنندگي داود هاشمي به عنوان سريال مناسبتي شبكه سه در ايام ماه رمضان انتخاب شد. پخش آنونس‌هاي اين سريال از پنجشنبه گذشته آغاز شده است. تاكنون 70 درصد از تصویربرداری اين سريال 26 قسمتي به پايان رسيده و تدوين همزمان توسط افسانه افخمي ادامه دارد. موسيقي را آرمان موسي‌پور مي‌سازد و علي لهراسبي ترانه تيتراژ آخر را مي‌خواند.
هم اكنون تصویربرداری در لوكيشن منزل خسرو (آتيلا پسياني) در قيطريه در حال انجام است و تا اواسط هفته گروه در همين محل خواهند بود. اماكني در مناطق پاسداران، پونك، شريعتي، ترمينال بيهقي و ... از جمله لوكيشن‌هاي قبلي گروه بوده‌اند. اين سريال از اواخر فروردين امسال مقابل دوربين قرار دارد و پيش‌بيني مي‌شود ضبط تصاوير تا اوايل ماه رمضان ادامه داشته باشد.
آتيلا پسياني، مهراوه شريفي‌نيا، شهرام حقيقت‌دوست، بهاره رهنما، بهنوش بختياري، پوراندخت مهيمن، مهدي صبايي، حديث ميراميني، شهين تسليمي، ايمان صفا، مائده طهماسبي، ناصر گيتي‌جاه، سيروس همتي، نادره محتشمي، داريوش هاشمي، مونيا جمالپور، عبدا... عبدالكريمي، محسن حاجي‌قاسم، كاوه نويد، مرتضي كوهي، ندا ميرمهدي، نوشين زارع و ... در اين سريال بازي دارند.
اين سريال مضموني كمدي- اجتماعي دارد و قصه زوجي خوشبخت را روايت مي‌كند كه در آرزوي تولد فرزند به سر مي‌برند. وقوع اتفاقي غيرمنتظره، زندگي آرام اين زوج را به هم مي‌ريزد. آن دو با انجام آزمايشي، درمي‌يابند مشكل ناباروري دارند و به همين دليل، تصميم مي‌گيرند سرپرستي كودكي را به عهده بگيرند و ... .
فيلمنامه اين سريال را سجاد ابوالحسني مي‌نويسد و عليرضا افخمي مشاور پروژه است.
پيش از اين سريال در حال توليد «دزد و پليس» (سعيد آقاخاني) نيز جزو گزينه‌هاي پخش در اين ايام از شبكه سه بود كه با انتخاب «خداحافظ بچه»، آن سريال احتمالاً پاييز امسال روي آنتن خواهد رفت

از شبكه چهار در ماه رمضان ببينيد
پيشگيري از بيماري‌هاي رواني با بازي بازيگران تئاتر

سری دوم مجموعه «انسان، نماي بسته» در ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.
مستند داستاني «انسان نماي بسته» با «موضوع بهداشت روانی» در 26 قسمت 45 دقيقه اي توليد و در هر قسمت از اين برنامه پرونده يک بيمار به صورت نمايشي بررسي مي‌شود. غلامرضا مندوزئي، کارگردان و تهيه کننده مجموعه «انسان نماي بسته» هدف از ساخت اين برنامه را ارتقاي سطح سلامت رواني اجتماع ذکرکرد.
مندوزئی گفت: قرار است در این برنامه به حيطه پيشگيري از بيماري هاي رواني و عوارض موثر در بروز اين نوع بيماري ها پرداخته شود و آنچه بيشتر مدنظر دست اندرکاران اين برنامه بوده ، توجه به عمل ها و عکس العمل هاي انسان امروزه است ، اين که اگر انسان امروزي بداند از ابتدا رفتارها و برخوردهاي انساني از پيش تعيين شده اي داشته باشد و به شکل آکادميک بتواند رفتارش را کنترل کند، کمي از اختلاف و درگيري ميان انسان ها از ميان خواهد رفت يا دست کم مقدارش کاهش مي يابد. تهیه کننده برنامه گفت:

درهر قسمت از این برنامه به پروندۀ یک بیمار بصورت مستند پرداخته می شود و حدود 25 الی30 دقیقه بصورت مستند ـ داستانی و 15 دقیقه باقیمانده دو نفر کارشناس نمایش را تحلیل می کنند. وی با اشاره به اینکه هر داستان لوکیشنی متفاوت دارد گفت: سکوت اختیاری، تصور ذهنی،نیازهای کاذب، تک فرزندی، حقوق کودکان و ... عناوین برخی از قسمت های این برنامه است و بازيگران تئاتری که بعضا تجارب تلویزیونی نیز دارند همچون محمد مبصريان ، بهاره ارجمند، حمید یونسی و ... در بخش نمايشي ايفاي نقش مي کنند. از جمله کارشناسانی هستند که در این برنامه حضور دارند.

مندوزئی گفت: هر داستان در 2 یا 3 لوکیشن مختلف با حضور بازیگران متعدد تصویربرداری می شود و بعد از اتمام تصویربرداری کارشناسان در استودیو بعد از تماشای نمایش نظرات خود را بیان می کنند.سری اول «انسان نمای بسته» مهر ماه سال 86 از شبکه چهار پخش شد که به دلیل ساختاری متفاوت در پرداختن به مباحث روانشناسی توانست نظر مخاطبان را به خود جلب کند.انسان نمای بسته کاری از گروه فرهنگی و اجتماعی شبکه چهار سیما و قرار است در ماه مبارک رمضان پخش آن آغاز شود.
 

________

 

هفته فیلم بهرامی مقدم در شبکه مستند

شبکه مستند سیما هفته فیلم کاوه بهرامی مقدم را در قالب برنامه «شبهای مستند» برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي شبكه مستند، این مجموعه که هر شب ساعت 19 به پخش و نقد فیلم‌های سینمای مستند و آثار شاخص مستندسازان ایران می‌پردازد، این هفته آثاری از این مستندساز پخش می‌کند و این آثار با حضور خود فیلمساز و سعید قطبی‌زاده، مجری- کارشناس، نقد و بررسی خواهد شد. طبق برنامه هر شب این آثار از بهرامی‌مقدم پخش و سپس نقد خواهد شد. به این ترتیب که امشب مستند «من با خدا حرف می‌زنم»، فردا «قبل از طلوع»، دوشنبه، مستند «سفر در امتداد سرزمین کهن»، سه‌شنبه «گذرگاههای تهران»، چهارشنبه «گنبد دوار» و پنجشنبه 29 تیر فیلم مستند «مسیر بودن» روی آنتن خواهند رفت. «شبهای مستند» به تهیه کنندگی بابک میزانی هر شب به جز جمعه‌ها، ساعت 19 از شبکه مستند پخش خواهد شد.
 

 

«همگام با دایناسورها» در سیما

مجموعه جذاب و دیدنی «همگام با دایناسورها‌» در چهار قسمت 60 دقیقه‌ای با شروع هفته به روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.
به گزارش روابط عمومي شبكه مستند، «همگام با دایناسورها» نگاهی متفاوت خواهد داشت به زندگی عجیب‌ترین موجودات ماقبل تاریخ و سعی می‌کند جدیدترین یافته‌های علمی درباره نحوه حیات، رشد، زاد و ولد و انقراص دایناسورها را در گونه‌های مختلف یافت شده مورد بررسی قرار دهد. دايناسورها، يكي از انواع خزندگان ماقبل تاريخ بودند که حدود 165 ميليون سال بر زمين حكمفرمايي كردند، اما 65 ميليون سال قبل، به طور مرموزي منقرض شدند. ديرينه شناسان، با مطالعه بقاياي فسيلي آنها، درباره دنياي ماقبل تاريخ به يافته هاي حيرت‌انگيزي رسيده‌اند. این مجموعه دریچه‌ای جدید درباره حیات و ساختار زندگی دایناسورها به روی شما می‌گشاید. همچنین از نکات جذاب این مجموعه می‌توان به بخش‌های بازسازی سه بعدی آن اشاره کرد که تصاویر جدیدی از این موجودات را به مخاطب ارائه می‌کند. «همگام با دایناسورها» شنبه تا سه‌شنبه این هفته هر شب ساعت 23 از شبکه مستند پخش می‌شود.
 

 

شبکه شما از امروز «کولاک می‌کند»!

برنامه تلویزیونی «کولاک» از امروز روی آنتن شبکه شما خواهد رفت.

با پایان پخش برنامه تلویزیونی «تقاطع»، برنامه تلویزیونی «کولاک» از امروز ساعت 13:15 و به مدت 14 روز روی آنتن شبکه شما خواهد رفت. این برنامه ساختاری ترکیبی دارد و به موضوعات اجتماعی- فرهنگی مختلف از جمله تنبلی، امتحان خرداد، انتخاب، ازدواج، پول، تحصیلات، جوانی، دروغ، وقت‌شناسی، خط پایان، تولد و... می پردازد. «کولاک» کاری از مرکز خراسان شمالی است و در هر قسمت 30 دقیقه‌ای با نمایش کلیپ‌های کوتاه و متنوع و بحث در خصوص یکی از موضوعات مورد نیاز جوان امروزی روی آنتن خواهد رفت.
 

_________

گفت‌وگوهاي طنز با سازندگان در لوكيشن‌هاي سريال
پشت صحنه «خانه به دوش» روي آنتن مي‌رود

شبكه مستند سيما قصد دارد امروز پشت صحنه يكي از پر مخاطب‌ترين ساخته‌هاي رضا عطاران را روي آنتن ببرد.
همزمان با بازپخش سريال «خانه به دوش» به كارگرداني و نويسندگي رضا عطاران از شبكه آي فيلم، شبكه مستند امروز ساعت 17 پشت صحنه اين سريال طنز را در قالب برنامه «يك فيلم، يك تجربه» روي آنتن مي‌برد.
مستند «یک فیلم، یک تجربه» به تهیه کنندگی ناهید دل آگاه سلسله برنامه ایست که در آن به بررسی یک فیلم همگام با فیلمساز آن پرداخته می‌شود و در این قسمت به بررسی مجموعه «خانه به دوش» در مستندی به کارگردانی پوریا رفیعی پرداخته می‌شود. در این مستند ۵۲ دقیقه ‌ای با رضا عطاران، مریم امیرجلالی، فلور نظری، بهنوش بختیاری، علی صادقی، محمود بهرامی، مهران مهام، ایرج محمدی، فرشید احمدی و پروین میکده در لوکیشن های مجموعه گفت‌وگو شده است، اما تفاوت آن با سایر مستندهایی با این مضمون در این است که این مستند، گزارشی یا گفت‌وگو محور نیست. گفت‌وگو‌ها کاملا حالت طنز دارد و در پایان هر سکانس مهمان برنامه در موقعیت یک شوخی قرار می‌گیرد.
عوامل مستند خانه به دوش عبارتند از تصویربردار: محمدرضا جهان‌پناه، روزبه رایگا، تدوینگر: بابک بهداد، مدیر تولید: رضا عاطفی، مجری طرح: لیلا خوانساری. مجموعه «یک فیلم، یک تجربه» با هدف بررسی ساخت مهم‌ترین آثار تصویری ایران هر روز ساعت 17 از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.
 

سريال‌هاي كنداكتور آي فيلم

شبكه آي‌فيلم قصد دارد سريال‌هاي سال هاي گذشته را روي آنتن ببرد.
به گزارش ايسنا، شبكه آي‌فيلم با پخش تيزرهاي تبليغاتي با عنوان بزودي، اعلام كرد، قصد دارد سريال‌هاي قديمي همچون كارآگاه علوي، طلسم‌شدگان، كتابفروشي هدهد و چندين سريال ديگر را پخش كند.
سريال كارآگاه علوي به كارگرداني حسن هدايت و تهيه‌كنندگي حميدرضا يراقچيان در سال 1387 از شبكه يك روي آنتن رفت. از جمله بازيگراني كه در اين سريال ايفاي نقش كرده‌اند، مي‌توان به احمد نجفي، يوسف مراديان، محمد عباس‌نژاد، ولي اويسي، مجيد مظفري اشاره كرد.
طلسم‌شدگان به كارگرداني داريوش فرهنگ به دهه 80 مربوط مي‌شود كه از شبكه تهران پخش مي‌شد و بازيگراني چون مهدي هاشمي، زيبا بروفه، شهرام حقيقت‌دوست، بيتا فرهي،‌ امين زندگاني، حميرا رياضي و آناهيتا همتي در آن حضور داشتند. كتابفروشي هدهد كه با بازي اميرحسين صديق، راضيه برومند، علي اسيوند، محمود بصيري،‌ افسانه چهره‌آزاد و سحر دولتشاهي و به تهيه‌كنندگي مرضيه برومند بود، چند سال پيش از تلويزيون روي آنتن رفت و قرار است بزودي از شبكه آي‌فيلم پخش شود. همچنين پيامك از ديار باقي به كارگرداني سيروس مقدم و نويسندگي محسن تنابنده تهيه شده بود كه بازيگراني چون محمدرضا شريفي‌نيا، افسانه بايگان، شيلا خداداد، حميد لولايي، رضا شفيعي جم‌ و حامد كميلي در آن هنرنمايي كردند.
همچنين سريال اشك‌ها و لبخندها كه با ايفاي نقش بازيگراني همچون گوهر خيرانديش،‌ مهدي هاشمي،‌ شهره لرستاني‌ و هومن برق‌نورد همراه بود، به كارگرداني حسن فتحي ساخته شده بود. سريال مناسبتي فرات كه در ماه محرم سال گذشته روي آنتن شبكه دو رفت، به كارگرداني مازيار ميري تهيه شده بود و بازيگراني چون حسن‌ پورشيرازي، اكبر زنجان‌پور، گوهر خيرانديش، رامين راستاد و نفيسه روشن در آن حضور داشتند. شبي از شب‌ها يكي ديگر از سريال‌هايي است كه آي‌فيلم مي‌خواهد آن را بزودي روي آنتن خود ببرد. اين مجموعه به كارگرداني رضا كريمي تهيه شده بود و با ايفاي نقش بازيگراني چون حميدرضا پگاه، سعيد پورصميمي، فلورا سام، گوهر خيرانديش و فردوس كاوياني همراه بود.

زندگي انسان‌هاي خاص در «دور تا بی نهایت»

فیلم مستند «دور تا بی‌نهایت» از مجموعه «یك زندگی» به تهیه کنندگی دکتر جواد ظهیری شنبه این هفته روی آنتن شبکه مستند می‌رود.
به گزارش روابط عمومي شبكه مستند، «يك زندگي» عنوان مجموعه‌ای است که در قسمت‌های متفاوت به مضمون واحدي مي‌پردازند و آن سرگذشت و زندگي يك انسان خاص است. اين انسان به دلايل مختلف زندگي‌اش كمي با ديگران متفاوت است و نوع زندگي‌اش او را شاخص كرده است و در «دور تا بی نهایت» به کارگردانی رضا طاهری پیلگاه به سراغ زندگی دو عکاس ایرانی رفته است تا تفاوت آنها را در ثبت تصاویری از طبیعت و مردم ایران به تصویر بکشد. در این مستند حسن غفاری و جاسم غصبان‌پور دو عکاس قوم گار و ایرانگرد با عبور از مسیر کوچ عشایر ایران درباره موضوعاتی چون آماده شدن برای سفر، انتخاب مسیر، توقفگاه‌ها، تهیه مایحتاج سفر و عكاسی از اقلیت‌های قومی و آداب و رسومشان صحبت می‌کنند. محمدحسین كشاورز به عنوان تدوینگر، حمید دالوند به عنوان تصویربردار و سیدمهدی حسینی به عنوان صدابردار از دیگر عوامل تهیه این فیلم هستند و منوچهر مشیری نیز به عنوان مشاور كارگردان با گروه همکاری کرده است. «دور تا بی‌نهایت» امشب ساعت21:30 به مدت 35 دقیقه از شبکه مستند پخش می‌شود.
 

  _________

«تب برفکی» امشب روی آنتن شبکه شما

«تب برفکی» امشب روی آنتن شبکه شبما خواهد رفت.
فیلم تلویزیونی تكراري «تب برفکی» به کارگردانی کاظم معصومی و تهیه کنندگی امیرحسین شریفی امشب ساعت22:30 در قالب جشنواره فیلم‌های تلویزیونی شبکه شما، روی آنتن این شبکه خواهد رفت.
این تله فیلم داستان فردی به نام شاهین را روایت می‌کند که به دلیل قاچاق مواد آرایشی تقلبی به زندان می‌افتد. او در زندان فرصتی می‌یابد تا به عواقب فاجعه‌آمیز کارش بیندیشد تا اینکه... . کاوه سماک‌باشی، جهانبخش سلطانی، صدرالدین حجازی، علی دهکردی، خسرو ثقفیان، معصومه آقاجانی، مسعود زنجاتی، بیژن گنج‌علی، رادمهر کشانی، فرشاد فهیمی و مهسا عقارزاده در این پروژه ایفای نقش کرده‌اند. «تب برفکی» تولید سیمای مرکز اصفهان در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پلیسی مسکو موفق به کسب دو جایزه ویژه هیأت داوران و بهترین تهیه‌کنندگی شد.
 

گفت‌وگوهاي طنز با سازندگان در لوكيشن‌هاي سريال
پشت صحنه «خانه به دوش» روي آنتن مي‌رود

شبكه مستند سيما قصد دارد امروز پشت صحنه يكي از پر مخاطب‌ترين ساخته‌هاي رضا عطاران را روي آنتن ببرد.
به گزارش «باني فيلم»، همزمان با بازپخش سريال «خانه به دوش» به كارگرداني و نويسندگي رضا عطاران از شبكه آي فيلم، شبكه مستند امروز ساعت 17 پشت صحنه اين سريال طنز را در قالب برنامه «يك فيلم، يك تجربه» روي آنتن مي‌برد.
مستند «یک فیلم، یک تجربه» به تهیه کنندگی ناهید دل آگاه سلسله برنامه ایست که در آن به بررسی یک فیلم همگام با فیلمساز آن پرداخته می‌شود و در این قسمت به بررسی مجموعه «خانه به دوش» در مستندی به کارگردانی پوریا رفیعی پرداخته می‌شود. در این مستند ۵۲ دقیقه‌ای با رضا عطاران، مریم امیرجلالی، فلور نظری، بهنوش بختیاری، علی صادقی، محمود بهرامی، مهران مهام، ایرج محمدی، فرشید احمدی و پروین میکده در لوکیشن های مجموعه گفت‌وگو شده است، اما تفاوت آن با سایر مستندهایی با این مضمون در این است که این مستند، گزارشی یا گفت‌وگو محور نیست. گفت‌وگو‌ها کاملا حالت طنز دارد و در پایان هر سکانس مهمان برنامه در موقعیت یک شوخی قرار می‌گیرد.
عوامل مستند خانه به دوش عبارتند از تصویربردار: محمدرضا جهان‌پناه، روزبه رایگا، تدوینگر: بابک بهداد، مدیر تولید: رضا عاطفی، مجری طرح: لیلا خوانساری. مجموعه «یک فیلم، یک تجربه» با هدف بررسی ساخت مهم‌ترین آثار تصویری ایران هر روز ساعت 17 از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.
 

 

«فرار از کمپ» تمام شد

تصویربرداری دومين قسمت از سه گانه «فرار از کمپ» به پایان رسید.

 تصویربرداری دومین قسمت از سه گانه فیلم ویدئویی «فرار از کمپ» به کارگردانی حامد کلاهداری و تهیه کنندگی حسن صاحب ابرغانی روز گذشته در لوکیشن اصلی این فیلم و در کمپ اعتیاد به پایان رسیده و هم اکنون مراحل فنی آن در حال انجام است. حسین غضنفری تدوین را همزمان با روزهای میانی کار برعهده گرفته و بهروز معاونیان نیز صداگذاری را انجام می دهد.
طبق برنامه ریزی ها این تله فیلم طی یک ماه آینده آماده پخش خواهد شد و همزمان با پخش آن از شبکه نمایش خانگی، کلاهداری قسمت سوم آن را مقابل دوربین می برد.
حمید لولایی، یوسف صیادی، کیانوش گرامی، نادر فلاح، حسن صاحب ابرغانی، کریم قربانی، مینا جعفرزاده از بازیگران اصلی فیلم هستند. «فرار از کمپ» داستان چند معتاد را روایت می کند که برای رهایی از اعتیاد وارد کمپ ترک اعتیاد می شوند. اتفاقاتی که برای آنان در آنجا رخ می دهد داستان اصلی این فیلم را تشکیل خواهد داد. سایر عوامل اصلی قسمت دوم فیلم عبارتند از: مدیر تصویربرداری: هوشنگ غفوری، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: علی وطن دوست، طراح گریم: هادی قالی خانی، دستیار اول کارگردان: آرمین حشمتی، بازیگردان: آبتین حشمتی، عکاس: مهدی دلخواسته.

«خلافکاران» بزودی می آیند

«خلافکاران» بزودی آماده پخش خواهد شد.

 فیلم ویدئویی «خلافکاران» به کارگردانی ضیا مجابی با پایان مراحل تدوین و ساخت موسیقی بزودی آماده پخش از شبکه نمایش خانگی خواهد شد.
در حال حاضر حامد رضی روزهای پایانی تدوین را انجام می دهد و مهرداد بلوچیان نیز ساخت موسیقی را بزودی به پایان می رساند. سیروس گرجستانی، افسر اسدی، خاطره حاتمی، خشایار راد، کاظم افرندنیا، سیدرضا حسینی، حسینعلی قورچی، علی اکبر طبسی، نعیمه نظام دوست، محمد شیری، فاطمه شکری، مهدی دانایی و... بازیگرانی هستند که در این تله فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. «خلافکاران» داستان عزیز (گرجستانی) را روایت می کند که با راه اندازی یک شرکت چند منظوره قصد دارد تا مشکلات مردم را حل کند، غافل از اینکه اطرافیانش نه تنها مانع این کار شده بلکه باعث گرفتار شدن او و خانواده‌اش می‌شوند. افرادی که قصد دارند یک شبه به همه چیز در دنیا برسند... .
سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از: تهیه کننده: داریوش بابائیان، مدیر تصویربرداری: فرشاد خالقی، طراح گریم: حسین یزدی، مجری طرح: بهروز خلجی، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: حمید همتی، مجری طرح: بهروز خلجی.
 

 

فیلم‌های شبکه یک در هفته جاری

شبکه یک در میان فیلم‌های این هفته خود، جیب برها به بهشت نمی‌روند را برای پخش قرار داده است.
به گزارش فارس، فیلم‌های پولین و پوئلت، طبل توخالی، موشک شیشه ای، حیثیت، قلب های اندوهگین و جیب برها به بهشت نمی روند این هفته هر شب از شبکه یک روی آنتن می‌رود.
فیلم سینمایی پولین و پوئلت به کارگردانی لیون دبراور محصول سال 2001 یکشنبه 25 تیر ساعت 30 دقيقه بامداد از شبکه یک پخش می شود. فیلم سینمایی طبل توخالی به کارگردانی لئونارد فارلینگر دوشنبه 26 تیر 30 دقيقه بامداد پخش می شود. این فیلم محصول سال2007 ساخت مشترک کشورهای کانادا، انگلیس و آمریکاست.
فیلم سینمایی موشک شیشه ای به کارگردانی وس اندرسون سه شنبه 27 تیر ساعت 30 بامداد از شبکه یک پخش می شود. این فیلم با بازی برادران اوون ویلسن و لوک ویلسن تولید سال 1996 آمریکا و مدت زمان آن 91 دقیقه است. داستان درباره جوانی بلندپرواز و عاشق طراحی سرقت‌های برنامه‌ریزی شده است که هر بار به شکلی شکست می‌خورد. او می‌کوشد دو نفر از دوستانش را با خود همراه کند و...
فیلم سینمایی حیثیت به کارگردانی کریستفر نولان چهارشنبه 28 تیر از شبکه یک پخش می‌شود.
فیلم حیثیت محصول سال 2006 در ژانر درام فانتزی ساخته شده و داستان آن توسط جاناتان نولان و کریستفر نولان نوشته شده و بازیگرانی چون هاگ جکمن، کریستین بل و مایکل کین در این فیلم که 130دقیقه زمان دارد بازی کرده اند. داستان فیلم درباره رابرت و آلفرد دو تردست ماهر است.
روزی آلفرد دست به ترفندی بسیار بزرگ می زند که رابرت از راز آن بی خبر است و به دنبال یافتن این راز برمی آید. این فیلم نامزد دو جایزه اسکار و دو جایزه اتحادیه کارگردانان آمریکایی شد و توانست جایزه فیلم منتخب نوجوانان را از آن خود کند. فیلم سینمایی قلب های اندوهگین پنجشنبه 29 تیر ساعت 30 دقیقه از شبکه یک پخش می شود. این فیلم را دین الیوتو سال 2009 با نقش‌آفرینی انگس مک‌فون، جاستین آمنت، مارینی آلتن و ویلیام سادلر ساخت.

داستان قلب‌های اندوهگین درباره ویل تونی ولگردی است که پدر جیمز کاتر را به قتل می‌رساند و درگیر ماجراهای مختلف می‌شود. فیلم سینمایی جیب‌برها به بهشت نمی‌روند به کارگردانی ابوالحسن داودی محصول سال 1370 جمعه 30 تیر ساعت 30 دقيقه بامداد از شبکه یک پخش می شود. علیرضا خمسه، آتنه فقیه نصیری، حمیده خیر آبادی، غلامحسین لطفی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند. داستان این فیلم درباره دلشاد دست فروش دوره گردی است که به خاطر مشکلات مالی و اجاره خانه عقب افتاده اش ناچار می شود راه های جدیدی را برای بدست آوردن پول بیازماید.

- وبلاگ انجمن سینمایی , تخصصی فیلم فا
2019 All rights reserved. ©